• Den Haag
 • HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 1789, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Voor de directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) zoeken we een communicatief sterke AVG-coördinator. IDI is verantwoordelijk voor de IT-voorziening van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij zorgen ervoor dat onze BZ-collega’s waar ook ter wereld, hun werk kunnen doen met zo veilig mogelijke ICT- en informatievoorziening. Zorgvuldig omgaan met de gegevens die daarbij verwerkt worden is een topprioriteit. Wij zoeken een AVG-coördinator die waarborgt dat deze wereldwijde gegevensverwerking goed en verantwoord gebeurt. De AVG-coördinator zorgt er binnen een leuk team van professionals voor dat IDI duurzaam voldoet aan de AVG.

Als AVG-coördinator ben jij het aanspreekpunt binnen de directie IDI voor alles wat te maken heeft met gegevensbescherming. Je bent verantwoordelijk voor het (verder) inventariseren en oplossen van knelpunten en voor het bevorderen van privacybewust gedrag. Je werkt daarom aan bewustwording binnen de directie en aan monitoring van nieuwe verwerkingen en wijzigingen in bestaande verwerkingen. Ook ondersteun je de chief privacy officer van BZ en ben je een sparringpartner voor collega’s met AVG-vragen. Dit doe je onder andere door deelname aan overleggen binnen Buitenlandse Zaken en interdepartementaal. In geval van een datalek ga je na of dit problemen oplevert binnen de directie. Jij gaat aan de slag vanuit het cluster Strategie en Portfolio en in nauwe samenwerking met het Information Security Center van Buitenlandse Zaken.

Verantwoordelijkheden:

- De AVG-coördinator heeft een coördinerende rol bij het borgen van privacy binnen de directie IDI:

- De AVG-coördinator zorgt ervoor dat registratie van verwerkingen in het verwerkingsregister, (pre-)DPIA’s, DTIA’s, verwerkersovereenkomsten en het AVG-maatregelenplan binnen de directie actueel blijft;

- De AVG-coördinator is verantwoordelijk voor het borgen van de processen met betrekking tot registratie van verwerkingen in het verwerkingsregister, uitvoeren van (pre-)DPIA’s, DTIA’s en afsluiten van (verwerkers)overeenkomsten tot en met ondertekening binnen de directie IDI;

- De AVG-coördinator is verantwoordelijk voor het uitzetten van acties binnen de directie IDI als gevolg van analyses (bijvoorbeeld DPIA’s), het AVG-maatregelenplan of steekproeven die centraal worden uitgevoerd.

- De AVG-coördinator is verantwoordelijk voor een inhoudelijke reactie op bevindingen naar aanleiding van analyses, steekproeven en audits.

- De AVG-coördinator ondersteunt de chief privacy officer bij het uitbouwen van de privacy governance binnen BZ.

Taken:

- Coördineren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn om aan de AVG te voldoen, zodat het verwerkingsregister en (verwerkers)overeenkomsten actueel blijven, en DPIA’s worden uitgevoerd en opgevolgd;

- Inventariseren van knelpunten en implementeren van privacybeleid en een AVG-werkwijze binnen IDI;

- Afhandelen AVG-vragen binnen de directie IDI;

- Signaleren van nieuwe verwerkingen (projecten) en wijzigingen in verwerkingen;

- Sparren over BZ-breed beleid en procedures, uitvoeren van monitoringswerkzaamheden die bijdragen aan de groei naar een hoger privacy volwassenheidsniveau, en meedenken over innovatieve oplossingen op privacygebied.

- Kennis delen over de AVG binnen de directie IDI.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de IT-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer concreet betekent dat we onder meer zijn van het uitzetten van de strategie, het vertalen naar projecten, het afsluiten van contracten, het functioneel beheer van diverse systemen en het op de juiste manier archiveren van de informatie en deze ook gebruiken voor dashboards, etc. We zijn een enthousiaste groep professionals. Met een diversiteit aan achtergronden zoals IT’ers, functioneel beheerders, informatiemanagers, economen, controllers, juristen en bestuurswetenschappers. Er werken veel verschillende mensen. Alles mag er bij ons zijn, zolang je zelf ook die verschillen respecteert. We worden allemaal gedreven door de toegevoegde waarde die we willen leveren aan het belangrijke werk van BZ.

Met ± 200 medewerkers zorgen we ervoor dat onze BZ-collega’s waar ook ter wereld hun werk kunnen doen met zo veilig mogelijke ICT en informatievoorziening. Maar ook door de strategisch partner te zijn van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en informatiehuishouding. Dat doen we door regie te voeren op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die IT-diensten aan BZ leveren, zodat de 5700 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken. Maar ook door de strategisch partner te zijn van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en de collega’s op het departement waar mogelijk te ondersteunen zodat zij optimaal digitaal hun werk kunnen uitvoeren.

Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Met een wereldwijd ICT-netwerk dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking en inspirerende trajecten voor werken met data kun je spreken van een uitdagende werkomgeving.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Azure Cloud Solution Architect

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Cloud Security Architect

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon