Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Begeleider participanten

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-18
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Net als alle andere Nederlandse werkgevers creëert ook het ministerie van Financiën banen voor mensen met een fysieke, mentale en/of psychische uitdaging. Precies zoals staat beschreven in de Participatiewet, de wet Banenafspraak en de Quotumwet. Als begeleider van het team Participanten in Den Haag ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van medewerkers die tot deze doelgroep behoren.

Als eerste aanspreekpunt voor participanten faciliteer je de collegiale verbinding binnen het team. Dat team is volop in ontwikkeling. Participatie moet binnen Financiën nog op de kaart gezet worden, in de vorm van het geven van voorlichtingspresentaties. Voor jou een mooie kans om hieraan bij te dragen.

Je voert personeelsgesprekken, kijkt naar een efficiënte inzet in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling en hebt regelmatig werkoverleg. Je geeft op een coachende manier begeleiding en kijkt binnen de organisatie goed waar je de participanten met hun kwaliteiten en diverse achtergronden inzet. Bovendien ondersteun je de manager bij diens personeelsverantwoordelijkheid als een participant rechtstreeks bij een directie is geplaatst.

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren productie door de medewerkers. Ook zorg je voor het aanbrengen van structuur voor de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast geef je de extra aandacht waar participanten vaak behoefte aan hebben en die vanuit de manager of directe collega’s niet altijd geleverd kan worden. Samen met de participant stel je een persoonlijk trainings- en inwerkprogramma vast. Je begeleidt de medewerker bij het verwerven van vaardigheden die gericht zijn op het behouden van de arbeidsplaats. En je treft zelfstandig maatregelen bij onverwachte gebeurtenissen binnen het team en schakelt hierbij met je collega-begeleider. Ook maak je afspraken en stel je doelen voor de participant, zodat hij of zij kan werken binnen de gestelde kaders van de organisatie.

Jouw taken

 • Je begeleidt medewerkers met een arbeidsbeperking (participanten). De teamgrootte is gemiddeld vijftien participanten.
 • Je ondersteunt de manager bij zijn personeelsverantwoordelijkheid voor deze medewerkers.
 • Je voert personeelsgesprekken, kijkt naar een efficiënte inzet en de ontwikkeling, voert gestructureerd werkoverleg, zorgt voor coaching en begeleiding en bent aanspreekpunt. Hierbij moet je goed op de hoogte zijn van de diverse achtergronden van de medewerkers.
 • Je maakt zelfstandig keuzes in oplossingen en/of alternatieven in een voor de medewerker lastige situatie. Hierbij opereer je binnen het spanningsveld tussen bedrijfsmatige en sociale doelen en belangen.
 • Je treft zelfstandig maatregelen bij onverwachte gebeurtenissen binnen het team.
 • Je past de vastgestelde op de doelgroep gerichte HRM-instrumenten toe met oog voor de individuele medewerker.
 • Je fungeert op locatie als aanspreekpunt als het gaat om de begeleiding van de medewerkers.
 • Je faciliteert de collegiale verbinding binnen het team.
 • Je zorgt voor het aanbrengen van structuur voor de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Je adviseert en ondersteunt opdrachtgevers, klanten en collega’s op het eigen deskundigheidsgebied, bijvoorbeeld over een goede inbedding van de arbeidsbeperkte collega door een aangepaste werkomgeving en aangepast takenpakket.
 • Je voert overleg met collega-coördinatoren over het optimaliseren van de processen.
 • Je doet verbetervoorstellen en adviseert hierover vanuit de eigen expertise en mede op basis van ervaringen en/of evaluaties uit de eigen praktijk of best practices in andere teams.
 • Je voert verbeteringen door, controleert of de verbeteringen tot het gewenste doel leiden en stuurt zo nodig bij.
 • Je hebt overleg met de bedrijfsarts, mensen van bedrijfsmaatschappelijk werk, schuldhulpverleners, UWV en/of de gemeente in relatie tot de participanten.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau, en je hebt bij voorkeur een hbo-opleiding afgerond in de richting sociaal-pedagogische hulpverlening of maatschappelijk werk en dienstverlening.
 • Je hebt aantoonbare recente werkervaring binnen het specifieke vakgebied en bent bij voorkeur gecertificeerd jobcoach.
 • Je staat stevig in je schoenen, beschikt over een analytisch vermogen en kunt complexe zaken aan.
 • Je zorgt er met jouw persoonlijkheid, kennis en kunde voor dat de participanten zich gewenst en gewaardeerd voelen bij het ministerie.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten.
 • Je bent positief gedreven, kritisch, oplossingsgericht en organisatiesensitief.
 • Je hebt lef om initiatieven te nemen, toont doorzettingsvermogen en kunt goed samenwerken.
 • Je bent bovenal empathisch, stressbestendig, flexibel, daadkrachtig en accuraat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Functievervulling op interimbasis of via detachering is bespreekbaar.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.
 • *Vanwege de coronacrisis zullen selectiegesprekken voor het ministerie van Financiën in elk geval tot en met 6 april worden uitgesteld*

   

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting (PIOFAH). Wij ondersteunen deze processen met professionele dienstverlening en voeren regie op de diensten die vanuit de shared service centra worden geleverd. Daarbij bewaken we namens de interne opdrachtgever de kwaliteit en realisatie van de dienstverlening. 

De directie Bedrijfsvoering biedt een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is voor professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en inclusiviteit. Hierbij hoort ruimte om te leren, te innoveren en te experimenteren met nieuwe kennis, nieuwe methoden en nieuwe samenwerkingsvormen. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de eenheid Facilitair, Huisvesting, Inkoop en Financiën (FHIF), de eenheid Informatisering en de eenheid Organisatie en Personeel.

Eenheid Facilitair Huisvesting, Inkoop en Financiën
De eenheid FHIF adviseert de leiding en het management van het departement. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op onze vier expertisegebieden en leveren wij vanuit het nieuwe team Bedrijfsvoeringsservices integrale dienstverlening vanuit ketenregie. Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten die zijn ondergebracht bij de shared service centra, expertisecentra en externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers vanuit onze verschillende vakgebieden proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse managementtaken. De behoefte om de kaderstellende of controlrol en de strategische adviesrol te versterken, heeft geleid tot flinke uitbreiding van de eenheid FHIF. We werken vanuit vier teams: Facilitair en Huisvesting, Financieel, CDI-office en Bedrijfsvoeringsservices. Om hier effectief leiding aan te geven, is de managementstructuur uitgebreid met een aantal teamcoördinatoren.

Er is een aantal trends dat de komende jaren het FHIF-werkveld gaat bepalen. Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door het verlangen naar meer kwaliteit, met een breed gevoelde noodzaak tot innovatie. Binnen de Haagse vierkante kilometer zien we een groei aan werkplekken voor ambtenaren, die bovendien ook bij een van de andere ministeries kunnen inloggen en werken.

De complexiteit in het werkveld en de afhankelijkheden tussen de verschillende PIOFAH-domeinen is in de afgelopen jaren verder toegenomen. De shared service organisaties zijn niet meer weg te denken binnen ons speelveld en kennen ieder hun eigen fase van volwassenheid. Ook zijn de rijksbrede contracten toegenomen en wordt de mate waarin wij deze contracten managen van steeds groter belang om oneigenlijke en inefficiënte inkoop te voorkomen. Dit vraagt om een grote mate van flexibiliteit en leervermogen van medewerkers. Een wendbare organisatie en medewerkers die een directiebrede focus hebben, zijn noodzakelijk.

In dit speelveld zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die wendbaar, weerbaar en waardegedreven zijn, die actief zijn in een krachtenveld van steeds wisselende, tijdelijke netwerken en partnerschappen, en die de rol als verbinder kunnen vervullen met bijbehorende vaardigheden: onderhandelen, communiceren en verbinden.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul van Kruistum (teamcoördinator Bedrijfsvoeringsservices)

070-3428009

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Silvana Koenders (HR adviseur)

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker dienstenmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur Toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon