• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: 51555, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

‘Het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland’. In het programma Ontwikkelkracht gaan we die uitdaging aan. En dat doen we samen! Het programma is tot stand gekomen vanuit een brede coalitie van partijen in het onderwijsveld én de wetenschap om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. 

 

In het kleine Expertscholenteam van Ontwikkelkracht begeleiden we scholen uit het primair en voortgezet onderwijs die een expertise hebben die geworteld is in onderzoek, beproefd en overdraagbaar is. Door groei zijn we op zoek naar een gedreven begeleider/trainer van de Expertscholen Ontwikkelkracht die met veel enthousiasme en toewijding de Expertscholen coacht en begeleidt bij hun opleiding en werkzaamheden. Houd je van afwisselend werk in een dynamische omgeving? Ben je goed in verbinden/coachen/begeleiden? Hou je ervan om samen te pionieren, heb je organisatorisch talent en heb je hart voor het onderwijs? Dan ben jij onze perfecte nieuwe collega! 

 

Wat vragen we van jou?
Je bent een ondernemend en onderzoekend ingesteld persoon die graag met een groep onderwijsprofessionals werkt. Jij weet de vraag achter de vraag te achterhalen doordat je niet alleen kennis hebt van begeleidingsvraagstukken op organisatie-/ en teamniveau, maar ook vaardig bent in diverse gesprekstechnieken, methodieken en werkvormen. Je werkt niet alleen graag in een professionele, lerende organisatie, je kunt hierin ook gesprekspartner en klankbord zijn voor schoolleiders en teams. Je hebt basiskennis van organisatie- en veranderkunde. Je communiceert helder en tijdig.

 

Expertscholen hebben een expertise die geworteld is in onderzoek (evidence-informed) en beproefd en overdraagbaar is. Deze scholen worden in het eerste jaar opgeleid om andere scholen te trainen en te begeleiden om de expertise van de Expertschool vorm te geven binnen de context van de eigen school. Daarna gaan ze aan de slag om dit daadwerkelijk uit te voeren. 

 

De relatie met de Expertscholen is heel belangrijk voor het programma en jij bent er echt voor hen. Je verbindt de scholen met externe inhoudelijke experts op de expertise van de Expertschool en je zorgt voor kwalitatief hoogstaande trainingen die je al dan niet zelf geeft. Verder bouw en onderhoud je samen met je collega’s het netwerk van de Expertscholen, waarbij je ook gezamenlijke Masterclassdagen en netwerkbijeenkomsten organiseert. 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Ontwikkelkracht wordt uitgevoerd door een Programmabureau en een aantal uitvoerende partijen (het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Education Lab, het Groeikracht consortium en de Transformatieve school). Het programmabureau is 1 januari van start gegaan en is voor de eerste jaren geplaatst binnen het ministerie van OCW. De bezetting van het bureau wordt geleidelijk uitgebreid van 6 naar 16 fte. De taken zijn met name gericht op het waar nodig verder uitwerken en coördineren van de verschillende activiteiten van Ontwikkelkracht (kennisdeling, verbetercultuur, co-creatielabs en Expertscholen). Ook vorm het bureau een aanspreekpunt voor scholen en de communicatie over het programma.

 

Over Ontwikkelkracht
Ontwikkelkracht is een voorstel dat in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is toegekend. In totaal is 332 miljoen euro toegekend over een periode van 10 jaar. Hiervan is 231 miljoen euro voorwaardelijk toegekend. Dit wordt definitief nadat de resultaten uit de eerste fase positief zijn. Het voorstel is samen met veldpartijen en bestuurlijke partners gemaakt. 

Met het groeifondsgeld richten we een kennisinfrastructuur in voor het funderend onderwijs, om de kwaliteit te versterken. Evidence-informed werken staat centraal. Het programma verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Leraren en schoolleiders zijn intensief betrokken bij Ontwikkelkracht. Hun vragen vanuit de onderwijspraktijk staan centraal. Het uiteindelijke doel is om de ontwikkeling, leerresultaten en kansen van leerlingen te verbeteren. Doelgroepen zijn: alle scholen in het funderend onderwijs, specifiek de docenten en schoolleiders en andere stakeholders.  

 

Na drie jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Wanneer Ontwikkelkracht goed loopt en de voorwaardelijke middelen voor de daarop volgende 6 jaar worden toegekend, zal (een deel van) het programmabureau worden overgeheveld naar een nog op te richten kennisinstituut voor het onderwijs. Bij een dergelijke overheveling zullen de daarvoor bij OCW geldende stappen en voorschriften in acht genomen worden.

Programmabureau Ontwikkelkracht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Arjan van der Meij, coördinator Expertscholen

06-25735033

Tamara Porras Prado, begeleider en trainer Expertscholen

06-25713091

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Loketmedewerker Ontwikkelkracht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur Ontwikkelkracht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Ontwikkelingskansen en het Jonge Kind

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon