Begrotingscoördinator, tevens mogelijk plv. afdelingshoofd FEZ LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20220621_13/14
 • Plaatsingsdatum 17 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een uitdagende, dynamische en diverse functie bij LNV! Afhankelijk van ervaring en competenties is inschaling in S14 mogelijk in combinatie met de rol van plaatsvervangend afdelingshoofd. Als begrotingscoördinator (/plv. afdelingshoofd) bij de directie FEZ stuur je ca. 6 medewerkers aan en coördineer je de advisering aan de ambtelijke en politieke top over de budgettaire besluitvorming van het ministerie en voer je regie over het opstellen van alle begrotingsstukken aan het parlement.

Denk daarbij aan de grote kabinetsvoornemens op het terrein van stikstof of de NVWA, en de impact daarvan op de begroting van het ministerie. Een ministerie dat verandert en daarmee een turbulente omgeving vormt, maar waar ook de reguliere processen doorlopen en vragen om gedegen financieel-economisch advies: van de gevolgen van de vogelgriepepidemie voor het Diergezondheidsfonds, de impact van de Brexit op onze ZBO’s, tot aan de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Als coördinator heb je hierbij een belangrijke adviesrol. Je schrijft adviesnota’s en bent sparringpartner voor de ambtelijke en politieke top van het ministerie als het gaat om begrotingszaken en budgettaire besluitvorming. Je verdeelt het werk en bent eerste aanspreekpunt voor de collega’s van je cluster. Je ziet toe op de kwaliteit van alle stukken, en spreekt de verantwoordelijken hierop aan. Ook overleg je regelmatig met het ministerie van Financiën.

Wij zoeken een expert die met een team van circa zeven mensen het begrotingsproces coördineert. In dit cluster werk je met een integrale blik op de begroting en de vraagstukken die daar spelen, hierbij in belangrijke mate gevoed door de collega’s van de afdeling beleidscontrol. Met het cluster adviseer je de ambtelijke en politieke top over de interne budgettaire besluitvorming en de afstemming hierover met het ministerie van Financiën. Daarnaast draag je met de collega’s zorg voor het opstellen van alle begrotingsstukken aan het parlement: van de begroting op Prinsjesdag tot het Jaarverslag op Verantwoordingsdag.

Specifiek voor de komende periode ligt er veel aandacht bij het komen tot een Transitiefonds voor het landelijk gebied. Dit kabinetsvoornemen is mede ingegeven door de stikstofproblematiek. In zowel de verdeling van de in het coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen, als de presentatie hiervan in een nieuw te vormen fondsbegroting heeft het begrotingscluster bij FEZ een belangrijke rol.

Je bent in staat de rol aan te nemen van een generalist die makkelijk hoofd- en bijzaken kan scheiden en snel tot een oordeel komt. Je bent politiek en bestuurlijk sensitief en bent in staat belangen tegen elkaar af te wegen: beleidsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd, maar wel op een doelmatige manier en binnen een sluitende begroting. In jouw rol heb je contact met mensen vanuit het hele ministerie over diverse prioritaire beleidsonderwerpen die volop in de belangstelling staan.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling en de afdeling Beleidscontrol. De begrotingscoördinator valt onder de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling.

Het cluster bestaat uit zeven academisch opgeleide collega’s: een coördinator en zes adviseurs. Samen zijn we verantwoordelijk voor de begrotingsproducten die vanuit LNV worden geproduceerd en voor de coördinatie van het hele begrotingsproces. We werken allemaal vanuit onze eigen generalistische rol, maar tegelijkertijd ook veel samen met elkaar. Je komt terecht in een gemêleerd team van professionals. Met mannen en vrouwen en van trainees tot seniors. Wat ons bindt? De verantwoordelijkheid voor de gehele LNV-begroting.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Edo van der Leer, hoofd afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling

06-46961514

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Speechschrijver

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie (DC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker agro-economie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon