Behandelaar meldingen voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 7 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20221004_10a
 • Plaatsingsdatum 9 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij er in teamverband voor zorgen dat alle meldingen van onveilige voedingsmiddelen en diervoeders die bij de NVWA binnenkomen op de juiste wijze afgehandeld worden? Ben jij goed in het inschatten van risico’s? Durf je beslissingen te nemen en kun je het hoofd koel houden in stressvolle situaties? Dan is deze functie als Behandelaar meldingen voedselveiligheid echt iets voor jou!

Waar kom je terecht?
Jaarlijks komen er bijna 10.000 meldingen bij de NVWA binnen over onveilige voedingsmiddelen en diervoeders. Deze meldingen kunnen een bedreiging zijn voor de voedselveiligheid. Het gaat hierbij om voedingsmiddelen en diervoeders die door bedrijven op de markt zijn gebracht maar die niet voor de volle 100% aan de veiligheidseisen voldoen. Snel en alert schakelen is een vereiste om ervoor te zorgen dat het gevaar zo snel mogelijk wordt weggenomen. Als Behandelaar meldingen voedselveiligheid kom je te werken in het cluster Traceren. Samen met 7 directe collega’s ben je verantwoordelijk voor het oppakken, beoordelen en afhandelen van alle binnenkomende meldingen. Dit kunnen zowel nationale als internationale meldingen zijn.

Wat ga jij doen?
Volgens een vooraf afgesproken rooster neem je meldingen aan. Aan de hand van een beoordelingskader schat je de ernst en urgentie van de melding in. Indien er een risicobeoordeling moet plaatsvinden bespreek je dat direct met deskundigen binnen de NVWA. Vervolgens zorg je er voor dat de melding in behandeling wordt genomen door het inspectieteam met de juiste vakkennis. Samen met de inspecteurs stem je af op welke manier de melding goed en snel kan worden afgehandeld. Jullie zorgen ervoor dat alle distributiekanalen inzichtelijk worden en dat alle inspectieregio’s en onze toezichtpartners zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De inspectieresultaten verwerk je in de daarvoor beschikbare registratiesystemen. Tussendoor coördineer je het proces en bewaak je de voortgang van de uitgezette meldingen.

Daarnaast denk je samen met Inspecteurs voortdurend na over of het behandelproces slimmer en beter kan. Je signaleert knelpunten in de afhandeling en komt met verbetervoorstellen.
Mede door jouw inzet kan de NVWA ervoor zorgen dat de voedselveiligheid wordt geborgd.

Samenvattend gaat het om de volgende taken:

 • Intake, registratie, beoordeling en doorgeleiding van nationale en internationale meldingen op het gebied van levensmiddelen en diervoeders.
 • In overleg met de divisie Inspectie de wijze van afhandeling van meldingen bepalen.
 • Voortgangscontrole tbv de tijdige en correcte afhandeling van meldingen.
 • Administratief onderzoek uitvoeren om de herkomst en bestemmingen van onveilige levensmiddelen en diervoeders te achterhalen (tracering).
 • Opstellen van notificaties tbv het informeren van het contactpunt RASFF-meldingen van de Europese Commissie en andere Europese lidstaten en/of derde landen.
 • Je doet aan dossiervorming, en draagt daarvoor de verantwoordelijk. Daarvoor hebt je ook (vak-)inhoudelijke kennis over de dossiers.
 • Bereik- en beschikbaarheidsdiensten (avond/nacht/weekend/feestdagen) voor het behandelen van hoog-risico-meldingen.
 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met vakinhoudelijke kennis op het gebied van microbiologie, mycologie en/of (bio)chemie.
 • Je hebt kennis van de productie van levensmiddelen en/of diervoeders.
 • Je hebt kennis van het stelsel van import, distributie en export van levensmiddelen en diervoeders.
 • Je kunt goed omgaan met standaardapplicaties zoals Word, Exel en Outlook.
 • Je hebt een scherp analytisch vermogen om de verbanden tussen de verschillende systemen te herkennen en verwerken in opdrachten of reacties.
 • Je kunt nauwkeurig en onder hoge druk (samen)werken.
 • Je bent volgens een rooster in de avonduren en in het weekend inzetbaar voor beschik- en bereikbaarheidsdiensten.
 • Je hebt een goede beheersing (in schrift en woord) van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Plannen-en-organiseren
 • Accuraat-werken
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Incident- & Crisisbeheersing (hierna: ICB) is organisatorisch onderbracht bij de directie Handhaven en doet voor de gehele NVWA de incident- en crisisbeheersing. De afdeling ICB bestaat uit een vaste kern die zich richt op het voorbereiden en coördineren van het afhandelen van incidenten op het gebied van diergezondheid, plantgezondheid en product- en voedselveiligheid. Indien noodzakelijk wordt het team snel uitgebreid met collega’s vanuit de andere delen van de organisatie.
Elk incident start met een melding of signaal. Wanneer besloten wordt, dat een melding zodanig is dat extra ondersteuning bij de afhandeling nodig is, wordt de afdeling ICB ingeschakeld. Waar mogelijk en wenselijk is de werkwijze door middel van handboeken, (werk)instructies en rapportageformats geprotocolleerd en geüniformeerd. De afdeling ICB zorgt ervoor dat de medewerkers van de NVWA goed zijn opgeleid, getraind en geoefend om in tijden van incidenten en crises professioneel te kunnen handelen.
Je komt in een afdeling waarin een ongedwongen en informele sfeer heerst en waarin de twee teams NIVIC en Preparatie & Innovatie intensief met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

De taken van de afdeling ICB zijn:

 • Regierol bij incidenten en crises.
 • Coördinatie van de tracering van plantenziekten, dierziekten, voedselinfecties, onveilige voedingsmiddelen en diervoeders.
 • Reactief en proactief risicomanagement bij incidenten en crises.
 • Opleiden, trainen en oefenen van de gehele ICB-organisatie.
 • Bij incidenten en crises opstarten van multidisciplinaire (uitvoering)teams
 • Coördinatie van externe partijen t.b.v. in te zetten materialen en diensten
 • Beheren en coördineren van een permanente calamiteitenvoorziening in het geval van uitbraken van dierziekten, plantenziekten en voedselinfecties.
 • Beheren en coördineren van de response-cel voor op de markt gebrachte schadelijke voedingsmiddelen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

P.T.M. (Paul) Leijs, Waarnemend teamleider Preparatie & Innovatie

06 - 2700 3815

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Voedselveiligheid–traceerbaarheid in de vleesketen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch medewerker

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch medewerker Bestuurlijke Maatregelen VWS-werkterrein

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon