• Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 24
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.422 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8, schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch
 • Reageren voor 15 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 1145877
 • Plaatsingsdatum 3 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Ik ben echt die spreekwoordelijke spin in het web. Overal en nergens én altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Ik help collega’s bij de behandeling van meer complexe zaken én ik ben de schakel tussen hen en andere processen en afdelingen binnen Belastingdienst/Toeslagen (hierna Toeslagen). En behandel ik zelf posten? Dan mag van mij maatwerk en een optimale dienstverlening naar de burger worden verwacht.” Guido Mars, behandelaar Toeslagen.

Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Jaarlijks gaat het om meer dan 5 miljoen huishoudens en meer dan 7 miljoen toeslagen. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn, of kindgebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen, uit te betalen én dit voor de burger zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarmee zorgen we ervoor dat de mensen die recht hebben op inkomensafhankelijke toeslagen zo goed mogelijk worden ondersteund. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van toeslagen.

Bij Toeslagen werken we stapsgewijs toe naar een nieuwe manier van werken. Een die digitaal vlekkeloos verloopt, meer mensgericht is en maatwerk mogelijk maakt. Want ieder mens is anders en zijn of haar financiële situatie en toeslagen ook. Voor jou als (nieuwe) medewerker betekent dit dat je ruimte krijgt om individuele situaties te beoordelen en mensen écht kunt helpen. En omdat we nog midden in een transitie zitten, kun jij mede invulling geven aan onze nieuwe manier van werken.

Als behandelaar zorg je ervoor dat toeslagen juist, tijdig en rechtmatig worden toegekend. Je helpt ons om het proces van dienstverlening, dossierbehandeling, toezicht en handhaving op een andere en betere manier vorm te geven met meer aandacht voor de individuele situatie van burgers. In jouw rol van behandelaar Toeslagen verricht je de meer complexe taken. Je verzamelt, analyseert en beoordeelt informatie en gegevens en neemt hierover beslissingen die van grote invloed kunnen zijn op de burgers van wie jij de toeslagaanvraag in behandeling hebt. Binnen de gestelde kaders denk je mee over en draag je bij aan de verbetering van die behandeling.
Als behandelaar Toeslagen ben je ook aanspreekpunt en gesprekspartner voor interne partijen en directe collega’s. Het begeleiden van individuen of groepen is een belangrijk aspect van jouw werkzaamheden en ook het ondersteunen bij het geven van opleidingen kan hiervan onderdeel zijn.

Je bent resultaatgericht: zowel de burger als onze organisatie kunnen op je rekenen. Je hebt veel aandacht voor de individuele benadering: maatwerk is de standaard in jouw dienstverlenende benadering. En ambities? Bij Toeslagen is er genoeg ruimte om door te groeien. Wil je doorleren en je ontwikkelen als expert of naar een leidinggevende functie? In samenspraak met je teamleider kun je met het beschikbare opleidingsbudget alle kanten op.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Guido? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op! Wil je meer informatie over Toeslagen, kijk dan op www.werken.belastingdienst.nl/toeslagen

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma (minimaal Associate Degree) bij voorkeur in economische, financiële of juridische richting.
 • Je hebt aantoonbare kennis van of ervaring met wet- en regelgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht.
 • Je hebt aantoonbare en actuele ervaring in telefonisch en schriftelijk klantcontact.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede mondelinge beheersing van de Engelse taal.

Jouw competenties?

 • klantgerichtheid
 • flexibiliteit
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • analyseren

Herken jij jezelf ook hierin?

Je bent in staat om anderen mee te nemen in en zo nodig te overtuigen van jouw ideeën en gedachten en je laat je niet snel uit het veld staan. Je werkt zelfstandig en accuraat, maar zo nodig zoek je de afstemming. Je hebt een ‘open blik’ en je bent nieuwsgierig. Energiek, doortastend en dienstverlenend zijn ook eigenschappen die jou typeren. Én je bent een betrokken collega die de klant wil helpen om de juiste toeslag te ontvangen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8, schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.422 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Ook met een HBO bachelor diploma word je van harte uitgenodigd om te reageren. Binnen Belastingdienst/Toeslagen zijn meer dan voldoende ontwikkel mogelijkheden om door te groeien naar een functie op HBO bachelor of WO niveau.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee. We zijn op zoek naar collega's in Utrecht.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden in de maanden april en mei de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige maatregelen zullen deze plaatsvinden via videobellen (Cisco Webex), hierover ontvang je tijdig nog informatie. De instroomdatum is 1 juli of 1 augustus 2021.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.
De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sanne de Jong, Teamleider Toeslagen

06-21925073

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michael Matthijsen, adviseur Werving & Selectie

06-11796431

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Analist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior implementatie coördinator

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ketenregisseur Productieregie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon