Behandelfunctionaris Toeslagen Team Klacht Utrecht

Directoraat-generaal Toeslagen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.224 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 6, schaal 7, schaal 8, schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch
 • Reageren voor 9 augustus
 • Vacaturenummer 1161633
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Mijn team is hét centrale Klachtenpunt binnen Toeslagen en verantwoordelijk voor de klachtafhandeling. Elke dag verricht het ervaren en gedreven team Klacht taken die invloed hebben op alle onderdelen van Toeslagen, van klantinteractie tot strategisch beleid.” Jeroen, teamleider

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.
Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan en zetten de klant centraal. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening aan burgers. Met medewerkers die weten hoe dit moet: maatwerk waar kan, toezicht waar moet. Net als de juiste afhandeling van klachten. Binnen directoraat-generaal Toeslagen is het team Klacht het centrale klachtenpunt. Het team verricht taken die invloed hebben op alle onderdelen van Toeslagen, van klantinteractie tot strategisch beleid. Denk aan het herstellen van het contact met de burger, het bieden van een luisterend oor aan de burger en het uitvoeren van probleemanalyses.

Functie

Als Behandelfunctionaris in het proces Klacht treed je op als klachtbehandelaar bij team Klacht. Je neemt hierbij een objectieve positie in naar degene die de klacht indient. Jouw doel? Het vertrouwen herstellen van de burger. Dit doe je door onder andere goed te luisteren naar de burger, en middels een goede probleemanalyse het vinden van de juiste oplossing. Om tot deze passende oplossing te komen, werk je nauw samen met je teamleden en andere teams in de keten waar onder medewerkers van Toeslagen, Klantinteractie & -services en het ministerie van Financiën en heb je contact met externe partijen waar onder SVB, Gemeenten en kinderopvanginstellingen. Daarnaast behandel je inhoudelijke zaken en neem je hierin beslissingen, na waar nodig je vaktechnische collega’s te hebben geraadpleegd. Als Behandelfunctionaris in het proces Klacht heb je een belangrijke signalerende rol, met als doel de organisatie te verbeteren.

Als behandelaar in het proces Klacht van Toeslagen help je de burger door persoonlijk contact te hebben. De burger staat centraal en moet duidelijk en begrijpelijk worden geïnformeerd over de procedurele gang van zaken betreffende zijn klacht en de beslissingen die je neemt.

Als behandelaar in het proces Klacht van Toeslagen ben je ook aanspreekpunt en gesprekspartner voor interne en directe collega’s. Ondersteuning bij het geven van opleidingen kan hiervan onderdeel zijn. Zelf ben je resultaatgericht: zowel de burger als onze organisatie kunnen op je rekenen. Je gelooft in een individuele benadering: maatwerk is standaard in jouw dienstverlening, evenals invulling geven aan menselijke maat. Ambities en capaciteiten? Bij Toeslagen is volop ruimte om door te groeien. Wil je doorleren en je ontwikkelen tot expert of leidinggevende? In samenspraak met jouw teamleider kun je met het beschikbare opleidingsbudget alle kanten op.

Word jij de nieuwe collega van Jeroen? Of wil je liever eerst meer weten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Jeroen Leijten Teamleider Toeslagen 06 - 54 33 40 61.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma (minimaal Associate Degree) bij voorkeur in een economische, financiële of juridische richting.
 • Je hebt aantoonbare kennis van of ervaring met wet- en regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring met klantgerichte dienstverlening.
 • Je hebt aantoonbare en actuele ervaring in telefonisch en schriftelijk klantcontact.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede mondelinge beheersing van de Engelse taal.

Jouw competenties?

 • Klantgericht
 • Flexibel
 • Resultaatgericht
 • Goed in samenwerken
 • Analytisch sterk

Wat vind je nog meer belangrijk?
Integer: dat ben jij zeker. Ook voel je als geen ander de verhoudingen binnen grote politiek-bestuurlijke organisaties aan. En natuurlijk ben je je bewust van de verschillende belangen die spelen. De (gemaakte) keuzes leg je helder uit aan alle partijen. Werken op verschillende locaties? Dat is dankzij je flexibiliteit geen probleem. Net als schakelen tussen uiteenlopende onderwerpen en niveaus. Overzicht houden over meerdere dossiers gaat jou ook goed af. En steeds heb jij de prioriteiten goed voor ogen. Een veranderende situatie? Jij past je aanpak soepel aan. Ook draag je verschillende oplossingen aan voor de vraagstukken waar we voor staan. Daarnaast houd je de actualiteiten rondom formeel recht scherp in de gaten, denk je mee en handel je oplossingsgericht. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en communiceert dan ook helder met verschillende doelgroepen. Is er sprake weerstand of van onverwachte ontwikkelingen? Jij staat stevig in je schoenen en laat je niet van de wijs brengen. Kortom: je bent een fijne collega om mee te werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6, schaal 7, schaal 8, schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.224 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Binnen Toeslagen zijn meer dan voldoende ontwikkelmogelijkheden om door te groeien naar een functie op WO niveau.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee. We zijn op zoek naar collega's in Utrecht.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden in de maanden augustus en september de selectiegesprekken plaats. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen deze op locatie of via videobellen (Cisco Webex) plaatsvinden, hierover ontvang je tijdig nog informatie. De instroomdatum is 1 november 2021.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

Toeslagen zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Directoraat-generaal Toeslagen

De Directie Toeslagen gerechtigden van het directoraat-generaal Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De werkzaamheden zijn innovatief en resultaatgericht; de cultuur is gericht op ontwikkelen, van zowel werkprocessen als medewerkers. De burger staat hierbij centraal. We behandelen uitbetaling van toeslagen met de ‘menselijke’ maat.

Bij het directoraat-generaal Toeslagen werken 1350 mensen - verspreid over het hele land - voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Met deze financiële bijdragen maakt Toeslagen vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.

De opdracht gevende ministeries bepalen het beleid en de wetgeving, de staatssecretaris van Financiën voor Toeslagen is verantwoordelijk voor de uitvoering. Jaarlijks worden aan zo’n vijf miljoen huishoudens toeslagen uitgekeerd voor een bedrag van in totaal twaalf miljard euro.

Zowel de taakopdracht als de taakinvulling van het directoraat-generaal Toeslagen staat volop in de aandacht. Een hersteloperatie op het gebied van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget wordt nu uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar verbeteringen die op korte termijn binnen het huidige stelsel gerealiseerd kunnen worden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Leijten, Teamleider Toeslagen

06 - 54 33 40 61

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michael Matthijsen, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 79 64 31

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Directoraat-generaal Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Toezicht Utrecht

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Toezicht Apeldoorn

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Objectenadministratie Utrecht

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon