Beheerder communicatie- en informatiesystemen

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Zoutkamp
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.302 - €3.197
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 492472
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Verrichten van RF werkzaamheden t.a.v. meer complexe dan wel meerdere systemen en/of applicaties, door:

 • Verzorgen back office functionaliteit;
 • Ondersteunen en instrueren van gebruikers;
 • Beheren en toezicht op in gebruik zijnde Satelliet Systemen;
 • Assistentie bij de Installatie en inrichting van nieuwe Satcom Systemen;
 • Voorstellen doen over wijzigingen inrichting en werking van applicaties en technische systemen;
 • Gebruikershandleidingen opstellen en bijhouden;
 • Oplossen van storingen (RF) aan bestaande installatie, zowel zelfstandig als in een team;
 • Operationele verbindingen realiseren en beheertaken;
 • Preventieve en correctieve onderhoudstaken verrichten;
 • Intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen/leveranciers (informatie)beveiliging verzorgen.

2. Specialistisch-technische voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, door:

 • Fysieke en technische controles en inspecties uitvoeren;
 • Specialistisch-technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren;
 • Onderhoud en het (laten) oplossen van storingen door derden geleverde diensten;
 • Luchtbehandeling systemen, airco’s, (nood-)stroomvoorzieningen, brandmeldinstallatie,
 • werkzaamheden aan het gebouw en/of het terrein;
 • Assistentie en toezicht op onderhoudswerkzaamheden en facilitaire zaken verricht door derden;
 • (Storings)meldingen en klachten onderzoeken en behandelen;
 • Bijzonderheden signaleren en aanpassingen voorstellen;
 • (Onderdelen van) onderhoudsplannen opstellen, hiervoor (technische) ontwerpen, tekeningen, bestekken e.d. opstellen;
 • Gebruikers informeren over gebruik van apparatuur en (technische) installaties;
 • Administratie over (afgehandelde) storingen bijhouden.

3. Beheert toegewezen middelen en facilitaire zaken door:

 • Het uitgeven en administratief opboeken van middelen;
 • Het op locatie invoeren van (crypto)sleutels;
 • Het toezien op juist gebruik en opslag en vernietiging van uitgegeven materiaal;
 • Samen met de Materiaalbeheer beheren onderhoudsmiddelen, Persoonlijke Beschermingsmiddelen en Milieukast;
 • Het periodiek uitvoeren van controles.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de DMO/JIVC organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega als CIS BEHEER SATGRONDSTATION binnen de sectie Telecom en Transmissie.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Telecom & Transmissie van de Afdeling Generieke IT & Infrastructuur Services (GIT&Infra), organisatorisch ondergebracht binnen de Directie Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De afdeling Generieke IT en Infrastructuur (GIT&Infra) is verantwoordelijk voor het leveren van advies, diensten, systemen en applicaties voor de generieke informatietechnologie, in het bijzonder voor de business capability Infrastructuur en generieke IT. De afdeling is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van de Defensie brede IT-infrastructuur. De primaire doelstelling van afdeling GIT&Infra is zorg te dragen voor Business IT Alignement in het generieke IT-domein en de lifecycle van alle IT-infrastructuur voor de generieke
IV/ICT-producten uit te voeren. Dit geldt voor zowel standaard als maatwerk IV/ICT-producten. De afdeling GIT&Infra geeft hiermee invulling aan een samenhangende generieke IT en borgt hiermee een generieke informatiehuishouding die aansluit op de bedrijfsvoering van Defensie, wat de gebruiker in staat stelt om optimaal gebruik te maken van de verschillende IV-faciliteiten.

Binnen de afdeling Satcom zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor het Satelliet Grond Station SGS te Lauwersmeer.

De productgroep Telecom- en Transmissie (T&T) is belast met alle activiteiten op het gebied van satellietcommunicatie (Satcom), (radio)transmissiesystemen, frequentiemanagement (FM), comms EOV-systemen en het beheer van een pool van middelen t.b.v. vredesoperaties.T&T ondersteunt operationele eenheden bij de gereedstelling van de diverse transmissiesystemen en draagt mede zorg voor beheer en beschikbaarheid, inclusief het verhelpen van verstoringen, van de uitgerolde infrastructuur. T@T levert inhoudelijke technische kennis t.b.v. Systeem Management (SM) en Projecten.management.
De unit Satcom is verantwoordelijk voor het tot stand brengen- en houden van alle verbindingen die gebruik maken van satellietcommunicatie. Deze functie is primair gericht op de instandhouding (RF deel) van de Satcom Antenne installaties.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 2OC J.W. van der Heijden

06-30843851

Rinse de Valk, Hoofd beheer satelliet grondstation

088-9561230

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nel Slijkhuis, HR adviseur

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

CIS Beheerder Satellietgrondstation

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Zoutkamp
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e beheerder Cyber Security

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide - Camp New Am.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beheerder Cyber Security

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon