Beheerder flight simulation training devices/instructeur

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats 't Harde
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.394 - €3.221
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO - 3
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 31 maart Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 565798
 • Plaatsingsdatum 8 maart 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Het uitvoeren van beheer, onderhoud en instandhouding van de Flight Simulation Training Devices (FSTD) door: - Het installeren/beheer/onderhoud van hardware en software applicaties - Het zorgdragen voor de juiste back-up procedures; - Het herkennen van fouten van de hardware met bijbehorende randapparatuur en het doorgeven van storingen middels een storingsmelding aan de daarvoor verantwoordelijke instantie(s); - Het verrichten van door de toezichthouder toegestane handelingen om hardware storingen te herstellen; - Het beheer van de gebruikte software; - Het opheffen van softwarestoringen; - Het bijdragen aan het ontwikkelen van noodzakelijke applicatiesoftware i.s.m. de binnen school RPAS voorhanden zijnde specialismen. 2. Het voorbereiden van de FSTD voor instructie en/of trainingsdoeleinden en ondersteuning in de uitvoering door: - FSTD apparatuur opstellen en testen voor gebruik; - De FSTD te voorzien van de voor de opleiding en/of training benodigde scenario?s ; - Beheren en in overleg aanpassen van gebruikte scenario?s; - De Flight Instructeurs van School RPAS instrueren over het gebruik van de FSTD; - Ondersteunen en adviseren van de Flight Instructeurs bij het gebruik van de FSTD; - Ondersteunen en adviseren van gebruikers tijdens trainingen; - Het toezien op een juist gebruik en ingrijpen bij een onjuist gebruik van de FSTD. 3. Ondersteuning van School RPAS op het gebied van ICT/IV door: - Signaleren en meldingen van storingen binnen de ICT/IV infra van School RPAS aan de juiste instantie(s); - Inventariseren en verwerken van (aanvullende) behoeftes ; - Verlenen van advies en assistentie bij het gebruik van ICT/IV middelen binnen School RPAS. 4. Draagt zorg voor geven van instructie aan leerlingen door: - het voorbereiden en uitvoeren van de aan hem opgedragen lessen; - het kiezen van leeractiviteiten die aansluiten bij de doelgroep; - het verzorgen van een effectieve aanpak en werkvolgorde binnen de leersituatie; - het cre?ren, in samenwerking met leerlingen, van een omgeving waarin ze worden aangespoord tot het actief verwerven van beroepscompetenties; - het geven en vragen van feedback, motiveren leerlingen, scheppen van een vertrouwde leeromgeving en laat leerlingen reflecteren op leerprestaties en het functioneren in de beroepspraktijk; - het verwerken van actuele 'lessons-learned' uit de beroepsomgeving; - het signaleren en aangeven van onderkende knelpunten vanuit de `Lessons-Learned?; - het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het leerproces op proces- en productniveau. - het accuraat bijhouden en doorspreken van de vorderingen en verrichtingen van zijn leerlingen; - het tijdig rapporteren aan commandanten van opleidingsvoortgang van zijn leerlingen; - het gevraagd en ongevraagd formuleren van voorstellen tot verbetering van de opleidingen; 5. Draagt zorg voor het op peil houden dan wel verbeteren van de benodigde kennis en vaardigheidsniveau door: - het bijhouden dan wel verbeteren van algemene technische vaardigheden; - het volgen van bijscholingssessies; - het volgen van benodigde aanvullende opleidingen

Vereist: Ervaring in/met functiegebied ICT/IV Gewenst: Ervaring met luchtvaartsystemen, bij voorkeur RPAS Ervaring met simulatie systemen, Instructievaardigheden Talenkenniseisen: Nederlands: zeer goed Vreemde talen; Luisteren/spreken : Engels, goed; Lezen/schrijven : Engels, goed.

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Salaris­omschrijving

  Schaal 6 IBBAD (min € 2.394,61 max € 3.221,42 bruto per maand bij 38 uur per week).

 • Maand­salaris Min €2.394 Max. €3.221 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.

Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure (kan meestal worden verwijderd tenzij dit woord aangegeven door de vacaturehouder).

Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure. Dit betreft een achtergrondcheck op onder meer strafblad en financiële zaken, die gemiddeld 8 weken in beslag neemt.
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.
Je mag er vanuit gaan dat je normaal gesproken binnen een maand na de sluitingsdatum van ons te horen krijgt of je al dan niet uitgenodigd gaat worden voor een selectiegesprek.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de School RPAS van het CLAS RPAS Vliegbedrijf (CRV), ressorterend onder de staf van het Joint Intelligence, Surveillance, Targeting and Reconnaissance Commando (JISTARC).

Het CLAS RPAS Vliegbedrijf is verantwoordelijk voor het toezicht op alle gecertificeerde vliegactiviteiten, opleidingen en onderhoud aan alle RPAS tot 150kg binnen Defensie en bij buitenlandse partners.

Het CLAS RPAS Vliegbedrijf bestaat uit:

 • Commandogroep;
 • Bureau Vliegveiligheid, Kwaliteit en Luchtwaardigheid (VKL);
 • Postholder Operations;
 • School RPAS;
 • Postholder AMO;
 • Postholder Maintenance.

De doelstelling van School RPAS is het verzorgen van alle initiële typeopleidingen en
functieopleidingen voor RPAS ¿150kg en Light (L)-UAS voor de Nederlandse
Defensieorganisatie of organisaties waarmee Defensie een verplichting is aangegaan. Tevens is
School RPAS verantwoordelijk voor ontwikkelen van alle RPA-systeem gerelateerde opleidingen.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Overste J. Willemsen, C - CRV/Accountmanager

06-83259084

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Beheerder flight simulation training devices/instructeur" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "565798" naar:

Wolweg 170
3776 LT
Stroe

Relevante vacatures

Medewerker airworthiness

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats 't Harde - Lkol Tonnetkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Docent Engels

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Ermelo
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Docent (Engels)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Ermelo - Legerplaats Ermelo
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon