• Den Haag
 • HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-644, Plaatsingsdatum: 23 mei 2024

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn de klanten van het Financieel Dienstencentrum. Het cluster Concernadministratie verzorgt de financiële administratie en rapportages van deze ministeries. Daarbij maken we gebruik van een SAP-systeem en hanteren we de geïntegreerde kas verplichtingen administratie (GVKA).

Hier wordt ook de kwaliteit van de administratie bewaakt en wordt de periodieke verantwoordingsinformatie opgesteld voor onze klanten.

Als beheerder tussenrekeningen draag je zorg voor de boekhouding van onze opdrachtgevers door bijvoorbeeld salarisjournaals en rekeningafschriften in de administratie te verwerken. Ook voer je het beheer over de tussenrekeningen en zorg je voor de doorbelastingen en afdrachten. En als dat nodig is, voer je correcties uit. Tegelijkertijd werk je strikt, zodat je de procedures naleeft. Ook werk je mee aan het vastleggen en optimaliseren van werkprocessen, dus als je affiniteit hebt met procesanalyse en - verbertering, is dat een pré. Dit alles doe je samen met de andere collega’s van het cluster.

Hoofdtaken:

 • Het verwerken van de salarisjournaals en rekeningafschriften in de administratie;
 • Het verwerken van correcties;
 • Het beheren van tussenrekeningen;
 • Het zorg dragen voor afdrachten, aangiftes en opgaves aan de Belastingdienst, pensioenfondsen en dergelijke;
 • Het meewerken aan het vastleggen en actueel houden van de CA AO/IC beschrijvingen en werkinstructies en actief bijdragen aan kennisdeling en procesverbetering.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Financieel Dienstencentrum (FDC) maken we deel uit van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU), dé dienstverleningsdirectie van SZW. Het FDC is bovenal een samenwerkingsverband voor vijf departementen. In deze directie werken we met collega-afdelingen voor diverse ministeries. DSU ontwikkelt zich als professionele, innovatieve en efficiënte dienstverlener, die flexibel inspeelt op wensen, prioriteiten en nieuwe ontwikkelingen bij opdrachtgevers. Zo heeft DSU een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van coronasteunmaatregelen, zoals de NOW-regeling en de zorgbonus.

Binnen DSU verzorgt het Financieel Dienstencentrum met ruim 100 medewerkers de financiële administratie voor de kerndepartementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast verzorgen wij ook het functionele en applicatiebeheer voor de systemen waar we gebruik van maken, zoals SAP.

Het FDC bestaat uit vier clusters (Betalen, Concernadministratie en Bekostiging, subsidies en vorderingen en Beheer) en een staf.

Als FDC zorgen we voor goede dienstverlening voor onze klanten, maar we hechten ook veel waarde aan een prettig werkklimaat en (persoonlijke) ontwikkeling van de FDC-collega's. We scoren dan ook goed in de medewerkers tevredenheidonderzoeken. Er is een aparte commissie voor communicatie en cultuur die een aantal keer per jaar leuke en interessante dingen organiseert, we hebben regelmatig opleidingsplekken voor stagiaires en geven invulling aan het banenplan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Astrid Pawirodirjo

06-25768999

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior functioneel (applicatie)beheerder SAP Finance & Inkoop

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Omgevingsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon