Beleidmedewerker Natuurinclusief

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 19 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGNVLG20220603_11
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De grote en ingrijpende opgaven waarvoor het landelijk gebied in Nederland de komende jaren staat, gaan jou aan het hart. Met jouw ervaring en kennis draag je dan ook graag vanuit Den Haag bij. Als beleidsmedewerker voor Natuurinclusief ontwikkel je mee het beleid, help je de uitvoering te versterken en werk je samen met partners in het veld.

Om de natuurdoelen te bereiken heb je beleid nodig dat binnen en ook buiten de natuurgebieden de condities op orde brengt, in het landelijk gebied en in en om de stad. En ook breder in de economie en in sectoren, zoals de landbouw, werken we aan het beïnvloeden natuurinclusief gedrag. Je werkt mee aan het verbinden van landbouw en natuur, met als doel om de agrarische sector en keten meer natuurinclusief te laten ondernemen.

Als beleidsmedewerker bij het team Natuur en Samenleving help je mee de doelen en monitoring voor biodiversiteit en natuur vorm te geven. Zo bekijk jij onder meer hoe het concept Basiskwaliteit Natuur een rol kan spelen in de transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving. Vanuit het team ga jij samen met de programmaleider Basiskwaliteit Natuur verder vormgeven. Hoe kan dit concept nu al worden toegepast, bijvoorbeeld in gebiedsgerichte processen? En hoe combineer je de verschillende ontwikkelingen en snelheden in onderzoek en beleidsvoering op dit onderwerp binnen de diverse domeinen, zoals de landbouw of in het stedelijk gebied. Voor het programma Verbinden Landbouw en Natuur focus je je daarbij in het bijzonder op doelen rondom monitoring van biodiversiteit en omgevingscondities (zogenaamde KPI’s) in het agrarisch gebied. Hoe kunnen we het beste de ontwikkeling van natuurwaarden in de landbouw en de openbare ruimte volgen? En hoe laten we dat aansluiten op wat de boer doet op zijn of haar bedrijf?

Dit biedt bouwstenen voor concrete afspraken met regio's voor een gebiedsgerichte uitwerking van natuurinclusiviteit. Dit speelt zich onder meer af in het bredere kader van de opgave tot een transitie in de landbouw naar een meer duurzaam systeem. Je werkt mee in het programma Verbinden Landbouw en Natuur dat zich ook bezighoudt met ondersteunende instrumenten om die transitie tot stand te brengen. Dit op het gebied van kennis, kaders en regelgeving, financiering en experimenten. Je bent bovendien breder inzetbaar in de verdere ontwikkeling van de agenda rondom natuurinclusiviteit.

Achtergrondinformatie over gebiedsgericht werken

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Daarmee verbinden we landelijke doelen met het perspectief van de regio, waar alle opgaven samenkomen.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Natuur werken we flexibel binnen teams en programma's. Zo ook op het thema natuurinclusief. Voor deze werkzaamheden zul je verbonden zijn aan het programma Verbinden Landbouw en Natuur. Je werkt ook samen met andere organisatieonderdelen binnen LNV.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Je werkt binnen het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. We streven naar een sterke en veerkrachtige natuur, een vitaal landelijk gebied en ecologisch robuuste grote wateren, waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen, met andere overheids- en niet-overheidspartners, de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Matt Huynink

06-55493883

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Natuurinclusief Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Natuurmonitoring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmacoördinator Natuurmonitoring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon