Beleidsadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Stand­plaats Den Haag
  • Werkplekken 2
  • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een tweejaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 2 jaar omzetting in onbepaalde tijd
  • Uren per week 36
  • Maand­salaris €3.344 - €5.139
  • Salaris­niveau schaal 11
  • Niveau Master/doctoraal
  • Vakgebied Financieel / economisch
  • Reageren voor 2 juni Nog 12 dagen
  • Vacaturenummer IW DGMO 22-157
  • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als beleidsadviseur bij de afdeling Mobiliteitsfonds van de nieuwe directie Innovatie, Strategie voor Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag werk je aan de inrichting van het mobiliteitssysteem van Nederland in de komende decennia. Vind je het leuk om op het snijvlak van beleid en financiën te werken en zie jij als eerste kansen voor verbetering? Dan kijken we uit naar jouw sollicitatie.

Wat ga je doen als beleidsadviseur?

Je bent samen met het team verantwoordelijk om de toekenning van middelen binnen het Mobiliteitsfonds te verbeteren. Met de komst van het Mobiliteitsfonds staat niet langer de modaliteit, maar mobiliteit centraal. Dit betekent dat er geen vaste verdeelsleutel meer is per vervoersmodaliteit, maar dat het afweegkader voor uitgaven uit het fonds opgavegericht plaatsvindt. Vanuit onze rol werken wij mee aan het realiseren van complexe opgaven op het het terrein van mobiliteit en zo bij te dragen aan de doelstellingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De afdeling Mobiliteitsfonds heeft onder meer de taak het beheer te voeren over de generieke investeringsruimte en te adviseren bij de allocatie van middelen uit het Mobiliteitsfonds. Dit door handvatten en kaders te ontwikkelen en het bestaande (financiële) instrumentarium te verbeteren. De afdeling zet zich in voor het aanboren en vergroten van alternatieve financiering voor de mobiliteitsopgaven.

We werken nauw samen met de verschillende directies vallend onder het directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) en het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem (DGLM), de nieuw gevormde centrale directie Algemeen Strategisch Advies (ASA), de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) en de programmadirectie Mobiliteit en Gebieden (MenG). Zo werken we bijvoorbeeld samen op basis van de nieuwe mobiliteitsvisie en het Toekomstbeeld OV, het Toekomstbeeld Fiets en het Toekomstperspectief Auto aan integrale investeringsvoorstellen richting onze bewindspersonen. We voeren met de directies het inhoudelijke gesprek over prioritering en onderbouwing van investeringsvoorstellen. De afdeling ininieert en participeert in trajecten ter verbetering van de sturing en beheersing van het fonds en de (financiële) keten. Zijn er relevante financiele trends, alternatieve vormen van bekostiging of mogelijke (project)risico’s? Wij signaleren, duiden en zorgen dat vanuit het perspectief van het mobiliteitssysteem als geheel gehandeld wordt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De organisatie van de strategische functies binnen IenW is in beweging. De recent opgerichte directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit (ISM) werkt voor het directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) en het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem (DGLM) en verbindt de verschillende directies die hieronder vallen. ISM pakt doorsnijdende thema’s op, stimuleert samenhang tussen thema’s, reflecteert en spiegelt en kijkt (ver) vooruit.

De beleidsdoelen van ISM zijn:

  1. Het (door)ontwikkelen van een samenhangende visie en strategie ten aanzien van het mobiliteitssysteem als geheel.
  2. Op basis van die visie en strategie concrete doelen stellen en tot een objectieve afweging komen van inzet van middelen (ex ante).
  3. Het zoeken naar nieuwe instrumenten en aanjagen van innovaties die kunnen bijdragen aan die doelen.
  4. Op basis van monitoring en evaluatie (ex durante en ex post) de effectiviteit vergroten (van het beleid en de beleidsinstrumenten).

De directie ISM bestaat uit de afdelingen Innovatie, Strategie en Mobiliteitsfonds. In totaal zal de directie een formatie krijgen van 30 FTE, waarvan 7 FTE bij de afdeling Mobiliteitsfonds.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolein van Hintum, kwartiermaker afdeling Mobiliteitsfonds

06–21160695

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Stand­plaats Den Haag
  • Uren per week 36
  • Salaris­niveau schaal 12
  • Reageren voor 2 juni
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Stand­plaats Den Haag
  • Uren per week 32-36
  • Salaris­niveau schaal 13
  • Reageren voor 1 juni
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

senior beleidsmedewerker cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Stand­plaats Den Haag
  • Uren per week 32-36
  • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
  • Reageren voor 23 mei
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon