Beleidsadviseur bij het interdepartementaal DG Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 26 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DGS20211011_11
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het verminderen van de stikstofuitstoot en het versterken van de natuur is zonder twijfel één van de uitdagendste opgaven waar Nederland al een aantal jaren voor staat. De natuur komt in de knel door de overvloed van stikstof die we met elkaar produceren. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, gezondheid en voedselproductie. Daarom zijn er maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag, waarbij tegelijkertijd ruimte blijft voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Met het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering hebben we concrete en harde doelstellingen gesteld om te borgen dat die reductie in voldoende mate plaatsvindt. Om die te halen moeten we hard aan de slag met de uitvoering van de maatregelen.

Er is niet één simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Daarvoor is het te complex. Er komen allerlei vraagstukken bij naar boven en verschillende belangen bij kijken. Als nieuwe collega draag je bij aan een oplossing en schakel je op meerdere politiek-bestuurlijke borden, waarbij je de partijen weet te verbinden en draagvlak te creëren. Zie het als een enorme puzzel: er lopen al acties en maatregelen en monitoringsprojecten op allerlei fronten, en deze ‘bouwblokken’ sluit jij samen met je DG-collega’s, project- en clusterleiders, teams, provincies en andere partijen op elkaar aan.

Altijd al willen werken op een dossier dat heel Nederland in zijn greep houdt? Voel je er wat voor om in een hecht team samen te werken aan een aanpak om de stikstofproblematiek te verminderen en daarmee bij te dragen aan een gezond natuurbehoud? Ben je creatief, denk je buiten de gebaande paden, maar in verbinding met onze omgeving?

Als beleidsadviseur stikstof krijg je de unieke kans om mee te werken aan een van de grootste uitdagingen van dit en het aankomende kabinet. We werken samen met zes departementen, andere overheden en sectorpartijen waarbij het doel is te werken aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en die bijdragen aan het herstel en de versterking van de natuur. Specifiek onderdeel van het maatregelenpakket is de zorg dat maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en effect hebben. Monitoring is een cruciaal onderdeel en daar ligt een mooie uitdaging! Samen met collega's binnen en buiten het departement en met provincies en externe partijen werk je aan een goed, toekomstbestendig plan voor monitoring en help je ervoor te zorgen dat het gaat draaien.

Wat we in ieder geval zoeken zijn collega’s met een hands-on mentaliteit die een verbindende rol kunnen vervullen. Iemand die stressbestendig is en onder grote druk kan presteren. Een flexibele ‘all rounder’ die het liefst al enig ervaring heeft in het adviseren richting ambtelijke (en politieke) top. Iemand die proactief en gedreven is en beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je vindt het leuk om als teamspeler met een goede pen als verbinder aan de slag te gaan? Klim in de pen en solliciteer bij ons.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DG Stikstof (DGS)

Het “programma DG Stikstof” werkt interdepartementaal in opdracht van zes ministeries en bestaat uit een DG, twee directeuren en twee MT-leden. De politiek opdrachtgever van de programma DG is de minister van LNV als coördinerend bewindspersoon voor Stikstof. De SG van LNV is de ambtelijk opdrachtgever.

Ons doel is het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en herstel en versterking van natuur, zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, klimaat en landsverdediging.
We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast inzet van communicatie is participatie belangrijk.

We zijn een club die ongeveer 80 medewerkers telt. Ons totale team kenmerkt zich door een hoge mate van gedrevenheid en passie voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land. Daaraan werken we met z’n allen dagelijks intensief samen. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Zelfs in deze coronatijd weten we elkaar (binnen alle geldende regels) te vinden. Onze sociale band is sterk, de interesse in elkaar groot. Het zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen een plek is. Dit uit zich ook door de collegiale bereidheid elkaar te helpen. Zowel bij het klaren van een actuele klus als bij jouw verdere groei in je functie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anneke Toorop, programma manager Implementatie

06-15036158

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch business controller ICT

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Financieel-Economische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Innovator Toezicht Natuur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiespecialist

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon