• Den Haag  -  route
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 587199, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Hoe ziet de MIVD van de toekomst eruit? Hoe maken we dat toekomstperspectief concreet? Welk beleid en kaders zijn hiervoor belangrijk? Hoe zorgen we ervoor dat deze richting geven en bijdragen aan de ontwikkeling van de MIVD? Belangrijke vragen voor jou als adviseur CIO. Bij de MIVD in Den Haag maak jij de I-strategie concreet en begeleid je de dienst in de digitale transformatie.

Dit maakt jouw baan uniek

Jij staat in het hart van de transitie van een organisatie die ertoe doet. De MIVD verwerft wereldwijd inlichtingen om dreigingen voor de nationale veiligheid op te sporen en de internationale rechtsorde te ondersteunen. Big data, artificial intelligence en de allernieuwste software spelen hierin een steeds grotere rol. Niet voor niets zijn we volop aan het innoveren en breidt ons projectenportfolio uit. Je werkt onder meer aan instrumenten voor data en algoritmen in de beleidsvorming, monitoring van ontwerp en uitvoering en bijsturing.

Binnen het Bureau CIO werk je samen met de portfoliomanagers, Enterprise architecten en andere adviseurs. Jullie buigen je over vragen als: Hoe gaan we om met de vele technologische ontwikkelingen? Wat zijn onze strategische doelen op het gebied van ICT en IV? En welke veranderingen en projecten zijn nodig om deze doelen te bereiken?

Hoe zorgen we ervoor dat de MIVD op data en IV-gebied goed kan samenwerken met de krijgsmacht en de AIVD? Welke ontwikkelingen zijn nodig voor informatie gestuurd optreden? Welk beleid en kaders zijn nodig om dat in goede banen te geleiden? Hoe borgen we compliance van informatievoorziening met de relevante wet- en regelgeving? Natuurlijk werk je nauw samen met collega’s in het inlichtingenproces, de krijgsmacht en de IT/IM-organisatie van de dienst en participeer je in innovatieprocessen. Gezamenlijk geven jullie vaart aan de digitale transformatie en het data gedreven karakter van de dienst.

Je focus ligt op het opstellen en laten vaststellen van beleid, kaders, visies en andere instrumenten die bijdragen aan verbeteren en op orde krijgen van het data gedreven werken en algoritmen. Maar ook bij onderwerpen zoals compliance, informatiebeveiliging en informatie huishouding draag jij je steentje bij. Je bent een uitstekende netwerker die zorgt voor draagvlak en betrokkenheid, je schrijft vlot en kunt complexe materie begrijpelijk formuleren voor diverse doelgroepen. Je kunt je verplaatsen in het perspectief van zowel de dienstleiding en het primair proces als de ICT-specialisten van de dienst.

Op dit moment zijn we op zoek naar ervaren collega’s op de volgende gebieden gericht op het opstellen van beleid en kaders, hierover adviseren en toezien op het toepassen hiervan:

 • Data Governance;
 • Algoritmen beleid;
 • Autorisatiebeleid;
 • Informatiehuishouding;
 • Afwegingskaders, zoals inzet applicaties en softwareoplossingen.

Hoe mooi is het dat jij bij een organisatie als de MIVD een bijdrage levert aan de toekomst van de MIVD waar innovatie en actualiteit hand in hand gaan? Met jouw vakinhoudelijke kennis en energie laat je een frisse wind waaien en draag je bij aan de ontwikkeling van data gedreven werken, artificial intelligence en algoritmen binnen de MIVD. Ook zoek je samenwerking en wissel je kennis uit met externe partijen. Zo heb je veel contact met de AIVD, marktpartijen en onze partnerdiensten, en bouw je een interessant en relevant netwerk op.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij werkt bij het Bureau CIO, onderdeel van de centrale staf. Gezien het belang van IV, ICT, big data en AI voor de MIVD zal dit bureau in de komende periode verder uitbreiden. Leuk toch, dat jij de kans krijgt om dit bureau mee op te bouwen en vorm te geven?

De waarde van (informatie)technologie en informatievoorziening voor de MIVD maximaliseren. Dat staat voor het Bureau CIO centraal. Daarbij richten we ons op twee doelen die we breed in de organisatie uitdragen:

 • De juiste dingen doen. Hiervoor zetten we de strategie op I-gebied uit en werken we aan een governance waarmee de juiste besluiten worden genomen over prioriteiten.
 • De dingen goed doen. Hiervoor maken we ons sterk voor een goed geoliede IV-keten met een diepgaand inzicht in (technologische) keuzes en de prestaties.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Het ministerie van Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Dedicated HR

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon