Beleidsadviseur governance implementatie en monitoring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GDGS20220513_11
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt gebruik van het instrument AERIUS van RIVM om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden te berekenen, registreren en te monitoren. AERIUS wordt beheerd door het RIVM onder systeemverantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. Het rekenhart AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument dat ondersteuning biedt bij toestemmingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming Wnb. De aansturing en de governance is onlangs aangepast om in te kunnen spelen op de grote dynamiek van het stikstofdossier in combinatie met de wensen van de verschillende gebruikers zoals de provincies of het ministerie van IenW.

Voor deze taak zoeken we een nieuwe collega. Als beleidsadviseur governance implementatie en monitoring zorg jij er in Den Haag voor dat alles ‘in en rondom AERIUS’ vlekkeloos verloopt.
De aansturing en de governance is onlangs aangepast om in te kunnen spelen op de grote dynamiek van het stikstofdossier in combinatie met de wensen van de verschillende gebruikers. Denk hierbij aan de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Je betrekt de gebruikers, analyseert wat goed werkt en wat verbeterd kan of moet worden.

Jij weet hoe je processen en procedures kunt opzetten en benutten om je doel te bereiken. De route die moet worden afgelegd stippel je uit. Je weet bovendien wie welke rol in het proces kan pakken en stuurt de uitvoerende mensen aan. Het liefst heb je al enig ervaring in het adviseren richting ambtelijke (en politieke) top en/of weet je wat het is om opdrachtgever te zijn.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof is een interdepartementaal en interbestuurlijk coördinerende organisatie. We zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdere beleidsontwikkeling van de gecombineerde aanpak van de opgaven van de natuur- en stikstofverplichingen. Maar ook voor die op het vlak van klimaat (Klimaatwet) en voldoende en schoon water. Onze aanpak bestaat uit zowel landelijke maatregelen vanuit het Rijk als een gebiedsgerichte aanpak.

We richten ons op de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en het herstel en de versterking van natuur, zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid en klimaat en landsverdediging. We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast de inzet van communicatie is participatie belangrijk.

We zijn een club van ongeveer tachtig medewerkers. Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het landelijke stikstofprobleem kenmerkt ons team. Daaraan werken we met z’n allen dagelijks intensief samen. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk, de interesse in elkaar groot. Het zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit uit zich ook door de collegiale bereidheid elkaar te helpen. Zowel bij het klaren van een actuele klus als bij jouw verdere groei in je functie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Sorber

06-11008714

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsadviseur informatie (technologie)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsadviseur data

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Beleidsmedewerker Toestemmingverlening Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon