Beleidsadviseur informatiehuishouding Douane

Directoraat-generaal Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 13 februari
 • Vacaturenummer 1201267
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een kei op het vlak van informatiehuishouding en wil je helpen bij het versneld op orde brengen van de informatiehuishouding van de Douane? De Douane wil zijn handelen altijd onderbouwd kunnen verantwoorden en brengt daarom zijn informatiehuishouding verder op orde. Help jij mee?

Dit doe je bij de Douane 

De directie Informatiemanagement (IM) zorgt voor het optimaal vormgeven van de informatisering en ICT van de Douane en is verantwoordelijk voor kaders en beleid op onderwerpen zoals IT-security, privacy en informatiehuishouding. Sinds 2021 is Douane gestart met een verbeterprogramma informatiehuishouding. De activiteiten hierbinnen sluiten aan op het rijksprogramma Open op Orde (programma OOO). Vanwege de doorontwikkeling van het thema informatiehuishouding is er ruimte voor een extra (beleids)adviseur binnen team Beleid, Innovatie & Staf (BIS).

Binnen jouw functie draag je bij aan processen die ervoor zorgen dat de informatie binnen de Douane betrouwbaar en duurzaam toegankelijk wordt, is en blijft. Daarbij houd je rekening met Archiefwet en privacywetten, zodat we ons handelen - voor, tijdens en na afloop van het maken en uitvoeren van beleid en - altijd onderbouwd kunnen verantwoorden. Ook zijn jouw activiteiten in lijn met de Regeling Informatiehuishouding Financiën 2022 (RINFIN 2022) en de datamanagementstrategie van de Douane.

Samenwerken en vanuit een “helicopterview” relevante ontwikkelingen op andere terreinen samenbrengen staan in jouw functie centraal. Zo toets je beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor jouw aandachtsgebied. Je monitort de uitvoering van beleid en de realisatie van doelstellingen en deadlines op het vlak van informatiehuishouding. Verder schrijf je (ad hoc) integrale adviezen bijvoorbeeld aan het MT Douane en initieer je versterkingstrajecten op het vlak van informatiehuishouding en datamanagement. In jouw functie werk je nauw samen met jouw directe collega en de chief data officer.
Ook draag je bij aan processen die de Douane helpen bij de implementatie op jouw werkgebied. Advies over en/of begeleiding van complexe (politieke, maatschappelijke en organisatorische) veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen behoren ook tot jouw taak, bijvoorbeeld binnen (departementale) werkgroepen.

Een bijzondere baan, omdat…

 • Je een bijdrage levert aan processen die ervoor zorgen dat de informatie binnen de Douane betrouwbaar en duurzaam toegankelijk wordt.
 • Je het verschil maakt in een voor de Douane zeer relevant vakgebied.
 • Het datadomein binnen de Douane volop in ontwikkeling is.
 • Je met veel collega’s samenwerkt.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Informatie is belangrijk voor de Douane, de oudste rijksdienst van Nederland. Als adviseur informatiehuishouding draag je eraan bij dat jouw collega's effectief hun werk doen binnen de wettelijke voorwaarden en zich daarover kunnen verantwoorden.” - Nathalie, adviseur informatiehuishouding.

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, bestuurskunde of bedrijfseconomie.
 • Of je hebt aantoonbaar wo werk- en denkniveau door relevante (werk)ervaring.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van datamanagement.
 • Je bent communicatief en analytisch sterk onderlegd en weet dit te vertalen in heldere mondelinge en schriftelijke adviezen.
 • Je beschikt over strategisch inzicht en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet politiegegevens is een pre.

Jouw competenties

 • omgevingsbewustzijn
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit 
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als de vereiste VOG niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een luchthaven gaan werken, moeten (waar van toepassing) ook een veiligheidsonderzoek ondergaan. Een 'verklaring van geen bezwaar' is dan ook een vereiste. Voor de medewerker van de Belastingdienst, Douane of Toeslagen geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • In week 8 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Douane zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Natascha Brus, Teamleider Beleid, Innovatie en Staf

06 - 11 90 48 98

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marian Roffel, adviseur Werving & Selectie

06 - 22 04 03 05

Solliciteren?

Directoraat-generaal Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Handhavingsbeleid Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Bureau Directeur-Generaal Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Veranderkundige Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon