Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer GDGS20220511_12
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Zoals aangekondigd in de hoofdlijnenbrief van 1 april van LNV zal met de kennisinstellingen zoals PBL en WUR wordt gewerkt aan een zorgvuldige monitoring van de maatregelen in de verschillende sectoren voor natuur, stikstof, water en klimaat, alsook van de uitvoering van de aanpak (governance, samenwerking en werkwijze gebiedsprocessen) en sociaaleconomische impact, waaronder landbouwperspectief. Zo kan bijvoorbeeld in beeld worden gebracht of maatregelen volgens planning verlopen om de natuurdoelen op specifieke plaatsen te halen. Hierdoor kan de aanpak tijdig worden bijgestuurd en aangescherpt. Deze aanpak zal ook op de gebiedsplannen worden toegepast. Het inrichten van de natuurmonitoring vraagt veel de komende tijd evenals het inrichten van gegevensstromen voor monitoring van bronmaatregelen en het gebruik van bijvoorbeeld Aerius Monitor, het monitoringsinstrument van het RIVM, maar ook het stiksstofregistratiesysteem SSRS. Zowel op het gebied van monitoring als op het gebied van de stikstofregistratie ligt dus een mooie uitdaging!
Als beleidsadviseur bij DGLGenS werk je samen met collega's binnen en buiten het departement en met provincies en externe partijen werk je aan een goed, toekomstbestendig plan voor monitoring en help je ervoor te zorgen dat het gaat draaien.

Wat we in ieder geval zoeken zijn collega’s met een hands-on mentaliteit die een verbindende rol kunnen vervullen. Iemand die stressbestendig is en onder grote druk kan presteren. Een flexibele ‘all rounder’ die het liefst al enig ervaring heeft in het adviseren richting ambtelijke (en politieke) top. Iemand die proactief en gedreven is en beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je vindt het leuk om als teamspeler met een goede pen als verbinder aan de slag te gaan? Klim in de pen en solliciteer bij ons.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof is een interdepartementaal en interbestuurlijk coordinerende organisatie. DGLG&S is verantwoordelijk voor de coordinatie van de verdere beleidsontwikkeling van de gecombineerde aanpak van de opgaven van de natuur - en stikstofverplichingen, evenals die op het vlak van klimaat (Klimaatwet) en voldoende en schoon water (KRW). Deze aanpak bestaat uit zowel landelijke maatregelen vanuit het Rijk als een gebiedsgerichte aanpak.

DGLG&S richt zich op de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en het herstel en de versterking van natuur, zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat en landsverdediging. We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast de inzet van communicatie is participatie belangrijk.

We zijn een club van ongeveer tachtig medewerkers. Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land kenmerkt ons team. Daaraan werken we met z’n allen dagelijks intensief samen. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk, de interesse in elkaar groot. Het zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit uit zich ook door de collegiale bereidheid elkaar te helpen. Zowel bij het klaren van een actuele klus als bij jouw verdere groei in je functie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Sorber

06-11008714

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscoördinator Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Beleidsmedewerker Toestemmingverlening Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon