Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGLGS20230215_12
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren: industrie, mobiliteit en landbouw. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Samen met je gedreven collega's van het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DG LGenS) werk je aan deze grote maatschappelijke opgave. Dat doen we vanuit een breed coördinerende rol met veel ministeries en andere overheden (met name provincies). Als beleidsadviseur op het gebied van stikstof sta je voor een mooie uitdaging. Onze afdeling zorgt voor de vertaling van beleid naar techniek, en houdt zich bezig met de kaderstelling voor registratie, ontsluiting van informatie, data en informatiestromen voor het hele DG, ondersteunend aan beleid, monitoring, uitvoering (zoals de gebiedsgerichte aanpak en toestemmingsverlening), voor stikstof, natuur, water en klimaat. Hiermee maken we mogelijk dat toestemmingsverlening kan blijven plaatsvinden en dat partijen als provincies echt met hun gebiedsgerichte aanpak aan de slag kunnen. Politieke en beleidmatige keuzes vertalen naar heel concrete instrumenten voor de uitvoeringspraktijk: daar houd je je mee bezig.

Met de kennisinstellingen zoals PBL, RIVM en WUR wordt gewerkt aan een zorgvuldige monitoring van de maatregelen in de verschillende sectoren voor natuur, stikstof, water en klimaat. Het inrichten van de monitoring op de maatregelen en de effecten daarvan wordt uitgewerkt, evenals het inrichten van gegevensstromen die daarvoor nodig zijn. Belangrijk werk omdat het inzicht moet geven in de effecten van het beleid. Zowel op het gebied van inrichting van de monitoring als op het gebied van de stikstofregistratie ligt dus een mooie uitdaging!

Als beleidsadviseur bij DG LGenS werk je samen met collega's binnen en buiten het departement. Met provincies en externe partijen draag je bij aan een goed uitvoerbaar beleid en help je ervoor te zorgen dat het gaat draaien.

Wat we in ieder geval zoeken zijn collega’s met een hands-on mentaliteit die een verbindende rol kunnen vervullen. Iemand die stressbestendig is en onder grote druk kan presteren. Een flexibele ‘all rounder’ die affiniteit heeft met vraagstukken op het snijvlak van beleid, techniek en uitvoering en bekend is met het adviseren richting ambtelijke en politieke top. Iemand die proactief en gedreven is en beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je vindt het leuk om als teamspeler en verbinder aan de slag te gaan met een van de grootste transities van deze tijd? Klim in de pen en solliciteer bij ons!

 • Je hebt een relevante master-/doctoraalstudie afgerond.
 • Je hebt ervaring als beleidsmedewerker of adviseur op het snijvlak van beleid en uitvoering.
 • Je bent bekend met het werk in een politiek-bestuurlijke omgeving bij het Rijk of medeoverheden.
 • Je maakt je snel een nieuw dossier eigen en je kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen.
 • Je legt makkelijk contacten en onderhoudt een netwerk op alle niveaus van de organisatie.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je anticipeert op zaken in plaats van zaken op je af te laten komen, en waar nodig vervul je een aanjaagfunctie zodat acties tijdig worden afgerond.
 • Je werkt transparant en signaleert ontwikkelingen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Mocht je niet voldoen aan alle functie-eisen, maar lijkt de functie je leuk en ben je van mening dat je een positieve bijdrage kan leveren aan de stikstof uitdaging, voel je dan zeker uitgenodigd om toch een motivatiebrief te sturen.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

We zijn een club van ongeveer honderd medewerkers. Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land kenmerkt ons team. Daaraan werken we met z’n allen dagelijks intensief samen. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk, de interesse in elkaar groot. Het zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit uit zich ook door de collegiale bereidheid elkaar te helpen. Zowel bij het klaren van een actuele klus als bij jouw verdere groei in je functie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof

Het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof is een interdepartementaal en interbestuurlijk coordinerende organisatie. DG LGenS is verantwoordelijk voor de coordinatie van de verdere beleidsontwikkeling van de gecombineerde aanpak van de opgaven van de natuur - en stikstofverplichingen, evenals die op het vlak van klimaat (Klimaatwet) en voldoende en schoon water (KRW). Deze aanpak bestaat uit zowel landelijke maatregelen vanuit het Rijk als een gebiedsgerichte aanpak.

DG LGenS richt zich op de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en het herstel en de versterking van natuur, zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat en landsverdediging. We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast de inzet van communicatie is participatie belangrijk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arjen Doosje, projectdirecteur

06 46 96 39 21

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment

06-50025825

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Bestuursadviseur DG Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Analist Aanpak Piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon