Beleidsadviseur Omzetbelasting bij de concerndirectie Fiscaal Juridische Zaken

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 28 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20211012
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het werken aan politiek-beleidsmatige vraagstukken op het gebied van de omzetbelasting, het vertalen van Europese, maatschappelijke en/of technologische ontwikkelingen naar uitvoeringsbeleid op het gebied van de omzetbelasting en het adviseren van de staatssecretaris van Financiën en de ambtelijke top hierover. Dat is wat deze baan zo boeiend en uitdagend maakt!

Kun jij hoofd- van bijzaken onderscheiden en snel komen tot de kern van de zaak? Ben je een beslisser? Overzie jij de voor de organisatie relevante ontwikkelingen? Wil jij jezelf altijd blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? Ben je dienstverlenend en oplossingsgericht ingesteld? En ben je een autoriteit op het gebied van de omzetbelasting en heb je affiniteit met autoheffingen en milieuheffingen? Kortom, ben jij onze nieuwe Beleidsadviseur omzetbelasting?

Als beleidsadviseur omzetbelasting signaleer en speel je in op (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, geef je vorm aan en beïnvloed je richtinggevend de beleidsvorming in de toekomst (visie en agenda-vorming) en vertaal je dit naar strategieën en oplossingsrichtingen binnen de omzetbelasting.

Als beleidsadviseur omzetbelasting houd jij je dus bezig met complexe, specialistische, politiek en/of publicitair gevoelige onderwerpen op beleidsvormend en strategisch gebied. Daartoe werk je samen met andere onderdelen van de Belastingdienst en afdelingen binnen het ministerie van Financiën. Je houdt je primair bezig met vraagstukken op het terrein van de omzetbelasting maar bent ook inzetbaar op het terrein van autoheffingen en milieuheffingen. Je legt waar nodig verbanden met andere belastingmiddelen en -processen. Je adviseert in complexe casuïstiek, waarbij je rekening houdt met conflicterende belangen. Je zorgt voor aansluiting op- en afstemming met bestuurlijke, politieke en strategische doelstellingen. Ook geef je advies over voorgenomen wet- en regelgeving; hierbij houd je rekening met politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Signalen uit de praktijk zet je waar nodig om in voorstellen voor beleidsaanpassingen. Je staat voor eenheid van beleid en uitvoering en een goed functionerende vaktechnische infrastructuur. Je onderhoudt nauwe contacten met kennisgroepen op het terrein van de omzetbelasting. Ook neem je deel aan het overleg van de keten omzetbelasting waar deelnemers van de diverse onderdelen van de Belastingdienst samenwerken aan het optimaliseren, vernieuwen en uitvoeren van het proces voor de omzetbelasting.Daarbij vervul je naast een coördinerende, ook een motiverende en een stimulerende rol richting de andere medewerkers van de afdeling en de onderdelen van de Belastingdienst waarbij je betrokken bent.

Functieprofiel
Het functieprofiel strategisch adviseur uit het Functiegebouw Rijk, schaal 15, is van toepassing.

Als beleidsadviseur omzetbelasting ben je een gezaghebbend specialist die bijdraagt aan de realisering van de doelstellingen van de Belastingdienst. Je bent, met het oog op eenheid van beleid en uitvoering, belast met het uitvoeren van checks & balances op de fiscaliteit bij de uitvoerende directies en op de werkzaamheden van de landelijke vakgroepcoördinatoren omzetbelasting binnen de corporate dienst Vaktechniek. Je beschikt over uitstekende kennis van de diverse vormen van toezicht die de Belastingdienst hanteert en draagt de visie op responsief handhaven uit. Uiteraard heb je ook een open oog voor andere middelen en processen. Verder onderhoud je, voor jouw aandachtsgebied, een adequaat in- en extern (vaktechnisch) netwerk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken (FJZ) is verantwoordelijk voor fiscale zaken die politiek, publicitair, budgettair gevoelig zijn of het beleid raken. FJZ informeert en adviseert de politieke en ambtelijke leiding over fiscale aangelegenheden. Daarnaast vervult FJZ een schakelfunctie tussen inhoudelijke experts binnen de Belastingdienst en de andere stakeholders binnen en buiten de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

De afdeling Omzetbelasting, auto- en milieuheffingen heeft de volgende taken:

 • Adviseren en ondersteunen bij parlementaire kwesties op het gebied van omzetbelasting, auto- en milieuheffingen;
 • Kaders stellen voor het fiscale uitvoeringsbeleid (beleidsbesluiten);
 • Kwaliteitsborging van de fiscaliteit bij de uitvoerende directies van de Belastingdienst en ketenoverleggen;
 • Functionele aansturing van corporate dienst Vaktechniek. Deze functionele aansturing komt bijvoorbeeld tot uiting bij de totstandkoming van beleidsbesluiten, maar ook in de beleidsmatige checks & balances op de werkzaamheden van het team Landelijke Vakgroepcoördinatoren binnen Vaktechniek;
 • Checks & balances van de fiscaliteit bij de uitvoerende directies (bijv. door toetsen van werkinstructies op kaders/fiscaal juridische consequenties, samen met de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB);
 • Aanspreekpunt voor Directoraat Generaal Fiscale Zaken (DGFZ) en tussen DGFZ en de overige onderdelen van de Belastingdienst;
 • Deelnemen aan de overleggen van de ketens omzetbelasting, auto en overige middelen;
 • Bijdragen aan fiscale inhoud van uitvoeringstoetsen en quickscans bij beleidsvorming en totstandkoming wet- en regelgeving;
 • Beantwoorden van Kamervragen in samenwerking met UHB en de uitvoerende directies;
 • Bijdragen aan wets- en beleidsevaluaties DGFZ.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe de inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers.

De Belastingdienst staat voor een grote veranderopgave om beter in te spelen op de verwachtingen van onze stakeholders. In deze veranderopgave staan het versterken van onze slagkracht, het stimuleren van een open en veilig werkklimaat en het verder verbeteren van onze dienstverlening aan burgers en bedrijven centraal. Daarmee willen we verder werken aan een Belastingdienst waar burgers en bedrijven vertrouwen in hebben en medewerkers trots op zijn.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Willem Zorge, Afdelingshoofd Omzetbelasting, Autoheffingen en Milieuheffingen

06 5248 5505

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Saskia Braakman, MD adviseur

06 5015 8708

Sengul Kuzukasci, MD adviseur (van 18 - 22 oktober)

06 1124 2796

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker omzetbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kennisgroepvoorzitter Omzetbelasting Algemeen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directeur Informatievoorziening en Databeheersing/CIO Belastingdienst

Ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon