• Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 30 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Juridisch, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 692, Plaatsingsdatum: 2 mei 2024

Ben jij de gedreven collega die de overheid van morgen vormgeeft? Analytisch sterk en met een scherpe blik op maatschappelijke trends? Dan is deze functie wat jij zoekt! Als medewerker bij ons duik je diep in complexe vraagstukken en bekijk je ze vanuit verschillende invalshoeken. Blijf je kalm onder druk en durf je tegenspraak te geven waar nodig. Ontdek je de nieuwste trends en ontwikkelingen die de overheid raken. In je werk wissel je moeiteloos tussen verschillende inhoudelijke onderwerpen, stel je nieuwsgierigheid centraal en neem je initiatief.. Bij ons werk je zowel zelfstandig als in teamverband, waarbij je moeiteloos over de grenzen van teams en organisaties heen werkt. Binnen ons team heb je een veeleisende adviserende en toetsende rol.

Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van concrete voorstellen met betrekking tot de organisatie en besturing van taken binnen de rijksoverheid. Je overlegt zelfstandig en maakt afspraken met andere ministeries, die zich niet altijd even makkelijk binnen de kaders willen schikken. Je bent het primaire aanspreekpunt voor overleg met verschillende ministeries.

Je werk is gericht op het waarborgen van de kwaliteit, transparantie en bestuurbaarheid van de rijksoverheid. We willen de overheid minder complex maken, met betere sturing, gericht op het realiseren van publieke waarde. We bevorderen samenhang vanuit het perspectief van de samenleving, met meer horizontale coördinatie en integratie. We dragen bij de toepassing van de kaders bij aan het beter benutten van kennis en inzichten, van experts uit wetenschap, en kennis uit de praktijk.
Je beoordeelt hierbij voorstellen aan de geldende kaders, zoals de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Kaderwetadviescolleges, de Leidraad instellen externe commissies, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, het Kader topstructuur en topfuncties Rijk 2023, en andere beleidskaders met betrekking tot de organisatie van de rijksoverheid (zie:https://www.kennisopenbaarbestuur.nl/themas/organisatie-rijksoverheid). Deze beoordeling pas je vervolgens toe in onderhandelingen met andere departementen en je zet hem om in bondige, scherpe advisering.
Dit is kennisintensief en specialistisch werk, waarbij je altijd, met een brede blik, ook buiten de formele kaders, oog moet houden voor het effect van keuzes op de kwaliteit van het overheidsbestuur.

Veel voorstellen betreffen onderwerpen die een grote politieke of maatschappelijke belangstelling genieten. In nauwe samenwerking met het ministerie van Financiën, dat op grond van de Comptabiliteitswet 2016 een toetsende taak heeft bij de oprichting van overheidsstichtingen en agentschappen, draag je bij aan goede samenwerking over de grenzen van afdelingen en ministeries heen. Je adviseert de ministeries en de eigen ambtelijke en politieke leiding. Je draagt bij aan het beantwoorden van Kamervragen, het voorbereiden van Kamerdebatten enz.

Naast je toetsende en adviserende verantwoordelijkheden, zet je de ervaring die je in dit werk opdoet, ook in door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het organisatiebeleid en de modernisering van bestaande kaderstelling op het gebied van organisatie en bestuur van de rijksoverheid.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Organisatiebeleid is een kleine, levendige afdeling met ca. 18 medewerkers. We werken samen aan een optimale inrichting en werking van de rijksoverheid. We doen dit door het stellen en uitvoeren van kaders, het geven van adviezen, het laten onderzoeken, analyseren en het verspreiden van kennis alsmede het agenderen van problemen en oplossingen.

We werken hybride en maken gebruik van moderne werkmethoden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en we bieden hiervoor veel mogelijkheden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten Prinsen

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Annelies Hagoort

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Data bij CIO Rijk S13

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Software Engineer – Rijks ICT Gilde

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Afhankelijk van opdracht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

senior wetgevingsjurist bouwen en ruimtelijke ordening s12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Turfmarkt 147
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon