Beleidsadviseur psychiatrie, psychologie en somatische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 8296
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken bij het expertisecentrum voor forensische psychiatrie, psychologie en somatische zorg. Met als doel het ontwikkelen en implementeren van adviesproducten. Vanaf je werkplek in Utrecht op de afdeling beleid en zorgsupport van de Dienst Justitiële Inrichtingen draag je als beleidsadviseur zo bij aan een veilige samenleving.

Beleidsprojecten geef je vorm, je voert beleidsevaluaties en -analyses uit en je blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen op je vakgebied. Je stemt activiteiten en deelprojecten inhoudelijk en procesmatig op elkaar af. Ook zorg je voor de coördinatie van het besluitvormingsproces van samenhangende activiteiten en projecten. Je adviseert directies en je formuleert kernachtig en zorgvuldig mondeling en schriftelijk voorstellen en adviezen. Ook zet je samen met zorgprofessionals ideeën om naar concrete plannen en monitor je de voortgang.

Voor deze taken haal je inhoudelijke input op bij zorgprofessionals, het zorgmanagement van de gevangenissen, collega’s binnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en op het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook buiten DJI heb je diverse gesprekspartners, zoals een zorgverzekeraar en de departementen Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Je kunt diverse onderwerpen in portefeuille hebben. Voor 2021 staat op de jaaragenda van de afdeling bijvoorbeeld het vormgeven van deskundigheidsbevorderingsprogramma’s voor zorgprofessionals en zorgmanagement. Hetzelfde geldt voor het begeleiden van de invoering van functiedifferentiatie in de gevangenissen en het doorontwikkelen van huisartsenzorg en mondzorg. Ook kun je ingezet worden op dossiers die gericht zijn op het verbeteren van het Pro Justitia-rapportageproces. Als adviseur kun je bovendien ingezet worden als secretaris van diverse overleggen. Door jouw voorbereiding en uitwerking van de overleggen verlopen besluitvormingsprocessen ordentelijk en bewaak je de kwaliteit van de besluitvorming.

Algemene beleidskaders van het departement, vigerende wet- en regelgeving, jurisprudentie, richtlijnen, gedragscodes en NIFP-beleid zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden. Jij neemt beslissingen over de beleidsadvisering aan de directie. Je onderhoudt contacten met de directie van het NIFP, het zorgmanagement van de gevangenissen, met zorgprofessionals en beleidsverantwoordelijken, beleidsmedewerkers en juristen in de uitvoering. Dit over de werkzaamheden ten behoeve van de inhoudelijke beleidsontwikkeling binnen het NIFP. Om vroegtijdig aangehaakt te zijn op wetswijzigingen zijn met name contacten op het DJI-hoofdkantoor van belang. Ook met diverse ketenpartners van het NIFP heb je op beleidsniveau afstemming ten behoeve van beleidsontwikkeling.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde.
 • Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaring in een vergelijkbare adviserende functie.
 • Je hebt ervaring met werken in teamverband en netwerken gaat je prima af.
 • Je plant en organiseert je werkzaamheden goed, toont creativiteit in je oplossingen en je schakelt makkelijk van de ene naar de andere taak.
 • Je voelt goed aan wat binnen de organisatie speelt en leeft en stemt op gedreven wijze je handelen daarop af, waarbij je graag resultaat ziet van wat je doet.
 • Je analyseert sterk en je weet je bevindingen en ideeën met overtuiging over te brengen op anderen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Op basis van jouw kennis en/of ervaring is het mogelijk dat je wordt ingeschaald in schaal 10 (minimaal € 2.756,- en maximaal € 4.430,-).

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is het expertisecentrum voor forensische psychiatrie, psychologie en somatische zorg. We zijn een landelijke dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid en vallen onder de DJI.

We leveren onafhankelijke psychiatrische, psychologische en somatische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn beoordelen, behandelen, indiceren, het ontwikkelen van kaders voor zorg en het ontwikkelen en borgen van kennis. Op deze manier dragen we als het NIFP in een justitieel kader bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van zorg en behandeling. En daarmee ook aan een veilige samenleving.

Afdeling beleid en zorgsupport
Vanuit onze expertise op het gebied van psychische en somatische gezondheidszorg binnen een justitieel kader zijn wij verantwoordelijk voor de functionele kaderstelling en het creëren van randvoorwaarden van adequate zorgverlening aan justitiabelen. Hierdoor kunnen de justitiële inrichtingen op uniforme wijze verantwoorde en integrale zorg leveren.

Wij informeren en adviseren degenen met een sturingsverantwoordelijkheid, zowel de uitvoerende inrichtingen als de bestuurslagen, over de geleverde kwaliteit en efficiëntie van zorg én hoe deze te verbeteren. Dit doen we concreet door bijvoorbeeld ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar de DJI-situatie. Maar ook door de deskundigheid van zorgverleners en zorgmanagement te bevorderen en de zorgverlening te monitoren. Met het leveren van medische adviezen op individueel niveau dragen wij bij aan de gezondheid van de justitiabele. Bij onze werkzaamheden zorgen we voor verbinding tussen de uitvoering, het hoofdkantoor van DJI en externe ketenpartners.

Binnen onze afdeling beleid en zorgsupport werken enkele regio (GZ)-psychologen, medische adviseurs (artsen), een farmaceutisch adviseur, een tandheelkundig adviseur, beleidsadviseurs en ondersteunende medewerkers. Als beleidsadviseur leg je rechtstreeks verantwoording af aan het hoofd van de afdeling.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Groeneveld, Hoofd Beleid en Zorgsupport

06-18609625

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Psychiater, regio NO Nederland(schaal 14 met toelage aangevuld tot AMS CAO-GGZ)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Psychiater NIFP (salaris max. € 9.152,- p.m.)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon