• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 898, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

In onze samenleving, die snel en ingrijpend verandert, willen we dat iedereen mee kan blijven doen. Publieke dienstverlening moet daarom naadloos aansluiten bij de leefwereld van burgers en ondernemers. Daarbij maken we zo goed mogelijk gebruik van nieuwe technologische en digitale mogelijkheden. Centrale vertrekpunten zijn het organiseren van de dienstverlening vanuit levensgebeurtenissen die voor burgers en ondernemers belangrijk zijn en het aanbieden van dienstverlening via verschillende digitale en fysieke kanalen. Ben jij degene die in deze dienstverlening écht het verschil kan én wil maken? Pak dan nu je kans en solliciteer!

Wat ga je doen?

Het is aan ons als land, en als overheid, om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding. Altijd met het perspectief van de burger voorop! Daar ga jij een bijdrage aan leveren. Je gaat invulling geven aan de ambitie van het demissionaire kabinet en naar verwachting ook het nieuwe kabinet om belangrijke knelpunten in de overheidsdienstverlening aan te pakken en het gebruikersperspectief meer centraal te stellen.

De huidige dienstverlening van de overheid is vaak te veel vanuit de logica van afzonderlijke overheden georganiseerd en te weinig vanuit het perspectief van mensen. Door deze onoverzichtelijkheid kunnen mensen hun weg niet vinden en weten zij niet welke publieke producten en diensten in hun situatie relevant zijn. Mensen ervaren hierdoor een versnippering van informatie en kunnen het gevoel krijgen van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Het resultaat is dat mensen onzeker zijn in het doen van regelwerk met de overheid: ze zijn op zoek naar bevestiging en overzicht.

Daarbij ga jij helpen! Jij gaat je bezighouden met hoe we slim gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën, zoals AI, in dienstverlening. Dit ga je onder andere doen door in pilots te beproeven hoe we op een verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van (generatieve) AI-toepassingen in concrete (proactieve) dienstverlening bij de overheid. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hoe AI-tools medewerkers aan de balie en in contactcentra kunnen helpen in de interactie met mensen.

Ook ga je helpen bij het ontwikkelen van concrete beleidstoepassingen die vroegtijdig signaleren dat mensen recht hebben op bepaalde publieke dienstverlening en daar geen gebruik van maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die recht hebben op bijstand, maar hier geen gebruik van maken. Hoe vind je deze mensen en hoe kan digitalisering hierbij helpen? Je verdiept je hierbij onder andere in juridische en technologische mogelijkheden en drempels om vroegtijdig te kunnen signaleren. Dit doe je door samen te werken met (juridische) collega’s van andere afdelingen, departementen en uitvoeringsorganisaties en gemeenten.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Samen met collega’s organiseer je de interbestuurlijke samenwerking op het gebruik van AI in dienstverlening. Decentrale overheden kunnen generatieve AI-systemen gebruiken om oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij lokale of regionale behoeften. Kan dit ook landelijk worden opgeschaald?
 • Welke goede voorbeelden van gebruik van AI-systemen zijn er bij private en maatschappelijke organisaties? Op basis van deze voorbeelden richt je pilots bij de overheid in om het gebruik van AI te beproeven.
 • Samen met een collega organiseer je het gesprek met publieke dienstverleners om in kaart te brengen wat zij al doen in het vinden van mensen die geen gebruik maken van regelingen waarop ze recht hebben, welke knelpunten ze hierbij ervaren en wat hun behoeften zijn. Op basis daarvan en vanuit het perspectief van burgers kom je tot beleidsinstrumenten die invulling geven aan het verminderen van het niet-gebruik.

Als beleidsadviseur draag je ook bij aan het beantwoorden van Kamervragen, opstellen van kamerbrieven en debatten op deze onderwerpen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie digitale overheid

De directie Digitale Overheid (DO) werkt aan een slagvaardige, veilige en transparante digitale overheid, die de mens centraal stelt met toegankelijke en betrouwbare dienstverlening en verantwoord datagebruik. Binnen de directie DO staan op dit moment 3 onderwerpen centraal: de digitale voorzieningen waarmee burgers en ondernemers overheidsdienstverlening kunnen krijgen (Generieke Digitale Infrastructuur), de digitale en fysieke dienstverlening aan burgers en ondernemers en identiteit/paspoorten en de Basisregistratie Personen. De directie is de opdrachtgever voor een aantal grote IT-leveranciers binnen de overheid. Daarnaast worden binnen de directie een aantal grote programma’s uitgevoerd, zoals Regie op Gegevens, de Wallet en de loketfunctie voor publieke dienstverlening. Uitgangspunten zijn Europese kaders en de nationale strategieën en agenda’s, o.a. werkagenda digitalisering, die de staatssecretaris binnenkort aan de Tweede Kamer zal zenden. De directie is bovendien verantwoordelijk voor wetgeving om de rechten van burgers en ondernemers te borgen bij digitalisering van de overheidsdienstverlening. Voor dit alles werkt de directie intensief samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.

Afdeling Dienstverlening
De afdeling dienstverlening bij BZK is in april 2022 gestart. De dienstverlening van de overheid is de afgelopen jaren hoog op de politieke agenda gekomen. Het vertrouwen in de overheid is zowel maatschappelijk, politiek en bestuurlijk onderwerp van discussie. Dit komt onder andere door verschillende problemen in de uitvoering, zoals beschreven in het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de rapporten Werk aan Uitvoering (WaU). Dat vraagt om verstevigde publieke dienstverlening en een samenhangende aanpak. We richten publieke dienstverlening in op een manier waarop burgers hier gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Dienstverlening werkt vanuit de overheidsbrede visie opgezamenlijke dienstverlening. Concreet houdt dit in dat:

 • Burgers en ondernemers áltijd zelf kunnen kiezen op welke wijze ze gebruik willen maken van (informatie over) deze dienstverlening (click, call, face).
 • Ook ontvangen burgers en ondernemers, afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid, complexiteit van iemands situatie en complexiteit van wetten, regels en de organisatie de juiste hulp bij het gebruik van publieke dienstverlening.
 • Daarnaast zetten we ook in op slimme dienstverlening door burgers en ondernemers te wijzen op kansen en risico’s en door vroegtijdige signalering.

Levensgebeurtenissen staan hierbij centraal, niet de processen en organisatie van de overheid.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker Data bij CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Profiel Liaison CIO Rijk – Programma Open Overheid voor beleid informatiehuishou

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Development Manager - I-Partnerschap

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon