Beleidsadviseur rijksbegroting en financiën

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.662 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RB 24-09
 • Plaatsingsdatum 22 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoe richten we de begrotingen zo in dat de informatievoorziening over de rijksfinanciën van hoge kwaliteit is, zowel op papier als digitaal? Welke informatie heeft het parlement op welk moment in het jaar nodig om de controlerende taken rond begrotingen en jaarverslagen goed uit te voeren? Hoe houden we een kundig en effectief werkende financiële functie, nu en in de toekomst?

Als beleidsadviseur werk je aan deze vraagstukken, samen met je collega’s bij de DG Rijksbegroting, de andere ministeries en overige belanghebbenden. Zo draag je bij aan een professionele financiële functie van onze Rijksoverheid.

Je hebt een diverse en zelfstandige rol binnen de afdeling. Je denkt bijvoorbeeld na over de inrichting van de begrotingscyclus en wat er nodig is om jouw plannen te vertalen naar regels en voorschriften die helder en uitvoerbaar zijn. Dat doe je met behulp van onze juristen en coördinatoren van het begrotingsproces. Daarnaast overleg je met je collega’s in het innovatiecluster wat er nodig is om de informatie over de rijksfinanciën ook digitaal goed te ontsluiten. Je houdt je bezig met de kwaliteit en inrichting van de financiële functie bij de departementen. Je plannen ontwikkel en bespreek je met de nodige belanghebbenden, zoals andere afdelingen binnen de directie, de Inspectie Rijksfinanciën en zeker ook met andere departementen en bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer.

Je bent een echte spin in het web en zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen voor de financiële functie, die je bovendien weet te vertalen naar de juiste acties vanuit onze verantwoordelijkheid als kadersteller, rijksbrede coördinator en vanuit onze kennisfunctie. Je bent flexibel om bij te dragen aan de verschillende taken die de afdeling uitvoert. Zo is de evaluatie van de Comptabiliteitswet vorig jaar afgerond en komen daaruit aanbevelingen waar je mee aan de slag gaat. Daarnaast is er de mogelijkheid om les te geven aan collega’s in diverse opleidingen aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Regelmatig komen er ook vragen over de regelgeving om mee aan de slag te gaan en zijn er Kamerdebatten om te coördineren. Kortom: alle kans om je breed verder te ontwikkelen in het hart van de financiële functie van het Rijk.

De directie Begrotingszaken doet alles wat nodig is voor het maken van de Rijksbegroting. Binnen de afdeling Begrotingsbeheer, onderdeel van Begrotingszaken, maak je deel uit van een toegewijd en divers team van ongeveer 20 collega’s.

Eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Allert Knapper [email protected]

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Rijksbegroting organiseert het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stelt de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Het directoraat-generaal Rijksbegroting houdt toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties.

Directie Begrotingszaken
De directie Begrotingszaken bestaat uit ongeveer honderd mensen en is georganiseerd in vijf afdelingen. De directie houdt zich bezig met alle facetten die raken aan de rijksbrede financiële functie. Door de breedte van de thema’s waar de directie zich mee bezig houdt wordt binnen de directie actief ingezet op samenwerken en verbinden over de afdelingen heen. Begrotingszaken kent een open en collegiale sfeer, waarbij werkplezier, deskundigheid en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel staat. Je wordt gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen en initiatieven op te pakken.

Afdeling Begrotingsbeheer
De afdeling Begrotingsbeheer is een professionele en diverse afdeling. We bestaan uit ongeveer twintig fte verdeeld over vier clusters en zijn de spin in het web van het begrotingsproces. Zo bepalen we de spelregels van het begrotingsproces en de verantwoordelijkheden in de financiële functie (onder andere de Comptabiliteitswet en Rijksbegrotingvoorschriften) en vervullen we een rijksbrede kennisfunctie voor deze spelregels. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie van de totstandkoming van de Miljoenennota en het financieel jaarverslag van het rijk. Zo zorgen we ook voor het tijdig vullen van de koffertjes met de Miljoenennota en begrotingsstukken. voor Prinsjesdag op de derde dinsdag in september en de financiële jaarverslagen voor de Verantwoordingsdag op de derde woensdag in mei.

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de begrotings- en verantwoordingsstukken staat hoog op onze prioriteitenlijst. Met verschillende projecten dragen we bij aan het datagedreven samenwerken binnen de financiële functie van het rijk. Een voorbeeld daarvan is de site Rijksfinancien.nl.

Daarnaast spelen we een belangrijke rol bij de kwaliteit van de financiële functie van het rijk. Een bepalende factor voor de kwaliteit van die functie is goed gekwalificeerd personeel. Een belangrijk instrument daarbij is het financialtrainee-programma dat vanuit onze afdeling draait. Daarnaast denken we na over een adequate inrichting van de financiële functie van het Rijk en stimuleren we goed financieel beheer bij de ministeries.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent Financieel Economische Zaken (FEZ)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

FIN Adviseur Beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon