Beleidsadviseur SHEQ bij de Kustwacht

 • Den Helder  -  route
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Verkeer / nautisch
 • Solliciteer voor 18 augustus 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 528230, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Als jij geen mens was maar een voorwerp, dan was je een prittstift. Je bent namelijk een meester in het verbinden en samenlijmen van beleidsterreinen, afdelingen en mensen. Als beleidsadviseur SHEQ bij de Kustwacht speel je een cruciale rol in het verbeteren van onze veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg. Jouw werk zorgt ervoor dat de Kustwacht efficiënt maar ook veilig opereert op de Noordzee en de ruime binnenwateren.

Over de functie

SHEQ staat voor Safety, Health, Environment, en Quality. We willen voorkomen dat collega's in onvoorziene situaties terechtkomen, zoals onze boarding officers die vaak risicovolle taken uitvoeren. Een goed SHEQ-beleid zorgt ervoor dat we deze gevaren identificeren en risico’s zoveel mogelijk beperken. Daarnaast omvat SHEQ ook kwaliteitszorg. Een belangrijk onderdeel hiervan is het evalueren van uitgevoerde Search and Rescue - operaties om onze werkwijzen te verbeteren. Daarnaast bewaak je de kwaliteit en certificering van de medische hulpverlening en de medische zorgketen die loopt van water naar land.

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur SHEQ ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en monitoring van onze integrale kwaliteitszorg en SHEQ-beleid. Je werkt veelal vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder en ondersteunt de Directeur Kustwacht en het Managementteam bij beleidsvorming en besluitvorming. Je vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen naar concrete beleidsvoorstellen en adviseert over de beste aanpak. Waar je ook mee bezig bent op een dag: jouw werk maakt direct verschil voor de veiligheid van onze kustwachtcollega's!

Taken:

Hier een paar van jouw belangrijkste taken:

Beleidsondersteuning:

 • Nota’s, rapporten en contracten opstellen betreffende beleidsontwikkeling en uitvoering.
 • Beleid toetsen, verbeteropties signaleren en adviseren.
 • Trends en wetgeving analyseren en beoordelen op hun gevolgen.
 • Beleidsdossiers en standpunten voorbereiden voor bestuurlijke gremia.

Adviseren:

 • Proactief reageren op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Onderzoek doen naar de toepassing en effectiviteit van bestaand beleid.
 • Advies geven aan Directeur Kustwacht en Kustwacht ketenpartners.

Projecten en onderzoek:

 • Leiding geven aan of deelnemen in projecten en onderzoeken.
 • Uitvoeringsplannen formuleren en toezien op voortgang en kwaliteit.
 • Informatievoorziening en verslaglegging verzorgen.

Externe vertegenwoordiging:

 • Deelnemen aan overlegorganen en draagvlak verwerven voor beleidsdossiers.
 • Netwerkrelaties onderhouden en de afdeling profileren.

Operationeel team:

 • Piketdiensten in het Operationeel Team (OT) van de Kustwacht, in het geval van opschaling van het Kustwachtcentrum.

Hier haal jij voldoening uit

Je rol is lekker dynamisch; de ene dag werk je vanuit ons kantoor in Den Helder, de volgende dag zit je op het ministerie om samen te werken aan beleidsplannen, en weer een andere dag ben je op een schip op de Noordzee om de veiligheidsrisico’s van een boarding-operatie te evalueren. Deze afwisseling zorgt ervoor dat je altijd een vinger aan de pols houdt bij zowel beleidsmatige als operationele aspecten van de Kustwacht. Hierdoor kun je praktische en effectieve oplossingen ontwikkelen die aansluiten bij de realiteit van het werken op zee. Laten we het een semi-kantoorbaan noemen. Zeker niet saai – jouw werkterrein strekt zich uit van vergaderruimtes tot de open zee.

Dit waarderen we aan jou

Bij de Kustwacht waarderen we jouw vermogen om complexe vraagstukken om te zetten in praktische oplossingen. Je bent communicatief sterk en kunt goed samenwerken met diverse partners zoals Ministeries, diensten, KNRM, Reddingsbrigade, rederijen en medische partners zoals Ambulancezorg Nederland. Je bent proactief, houdt van uitdagingen en weet goed om te gaan met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Bovendien ben je een echte doener die energie haalt uit het verbeteren van… nouja... alles.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Kustwacht Nederland is een netwerkorganisatie waarin verschillende diensten zoals KNRM, Douane en Politie met elkaar samen werken. De kustwacht voert diverse taken uit voor zes ministeries op de Noordzee. Op grote binnenwateren is de Kustwacht daarnaast ook verantwoordelijk voor de redding op het water.

De acties worden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder aangestuurd. Varende en vliegende middelen zijn door de diensten aan de Directeur Kustwacht ter beschikking gesteld. Het Kustwachtcentrum heeft een 24/7 bezetting en fungeert als centrale meldkamer en informatie- en coördinatiecentrum.

Het stafbureau is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Directeur Kustwacht en het Managementteam bij beleidsvorming en besluitvorming. Zij houdt zich bezig met het signaleren en analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen en het uitwerken van de consequenties hiervan voor de Kustwacht. Hiertoe participeert zij in beleids- en planontwikkeling bij de opdrachtgevers van de Kustwacht en adviseert de Directeur in zijn rol als nautisch beheerder.

Functionaris levert beleidsondersteuning aan DKW, adviseert met inachtneming van politiek-bestuurlijke aspecten en gevoeligheden de DKW over beleidsmatige, bestuurlijke en/of operationele onderwerpen, vraagstukken en/of individuele gevallen binnen het bestuurs- of beleidsgebied van de afdeling of KW, participeert in (deel)projecten, studies en onderzoek en vertegenwoordigt de KW extern.

Functionaris is naast algemene beleidsondersteuning met name belast met de doorontwikkeling, implementatie en monitoren van de integrale kwaliteitszorg en SHEQ beleid (Safety, Health, Environment & Quality) van de Kustwacht en de sturing op inzet van diverse kwaliteitsinstrumenten om de in- en externe bedrijfsvoering continu te verbeteren.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw E. van den Boogaard, Hoofd Beleidsadviseur Kustwacht NL 06-82106419

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw I.M.M. Trienekens, P&O adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon