Beleidsadviseur strategie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 14 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 536236
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken aan de defensienota, de defensievisie en aan politiek-strategische dossiers, waarbij het draait om veiligheid. Het hoort bij jouw baan als beleidsadviseur strategie in Den Haag. Boeiend en nooit saai, en jouw werkdag loopt soms dan ook heel ander dan je had gepland. In die politieke omgeving met soms heel korte deadlines kom jij tot je recht.

Als beleidsadviseur strategie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vormgeven van visie, strategie en beleid op jouw terreinen. Je houdt je bezig met (politiek-)strategische dossiers waar verdieping op nodig is en voor die verdieping ben jij verantwoordelijk. Belangrijke thema’s in jouw portefeuille zijn bijvoorbeeld het vormgeven van specialisatie, het volgen van internationale geopolitieke ontwikkelingen en het interpreteren van veiligheidsstrategieën van de Europese Unie en de NAVO.

Bovendien lever je een bijdrage aan rijksbrede (veiligheids)trajecten. En ben je aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld de trans-Atlantische relatie, Oost-Europa en Rusland, en Indo-Pacific/China. Verder ben je mede verantwoordelijk voor de belangrijkste producten van de afdeling: de defensievisie en de defensienota. En de vertaling daarvan naar beleid en uitvoering. Het realiseren van interne en interdepartementale afstemming is hiervan een belangrijk onderdeel.

Binnen Defensie bekijk je processen en dossiers in samenhang en je stuurt bij als dat nodig is. Vanuit een politiek-bestuurlijke bril toets je of deze processen en dossiers overeenstemmen met de ingezette visie en strategie. Natuurlijk kijk je ook pragmatisch hoe je Defensie zo snel en goed mogelijk vooruit helpt. Verder ben je verantwoordelijk voor parlementaire aangelegenheden, je schrijft Kamerbrieven en bereidt debatten voor. Daarbij schakel je regelmatig tussen de langere termijn (strategievorming) en de korte deadlines waar je mee te maken hebt.

Jouw taken

 • Je coördineert integrale visie- en strategievorming op dossiers binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.
 • Je adviseert het afdelingshoofd Strategie, de directeur van de directie Strategie en Kennis, het directoraat-generaal Beleid, de Bestuursraad en bewindspersonen.
 • Je geeft vorm aan visie, strategie en strategisch beleid.
 • Je geeft dagelijkse beleidssturing op de dossiers die actueel zijn, waarbij je verbindingen legt tussen alle dossiers van Defensie en niet alleen kijkt naar het boeken van resultaat op de korte, maar ook op de lange termijn.
 • Je onderhoudt een sterk netwerk.
 • Je vertegenwoordigt Defensie in interdepartementale en bestuurlijke of maatschappelijke gremia.
 • Je schrijft beleidsinhoudelijke toespraken voor de minister of bewindslieden.
 • Je ondersteunt de minister in zijn of haar rol als lid van de ministerraad.
 • Je helpt het directoraat-generaal Beleid en de bewindspersonen bij bestuurlijke en maatschappelijke bijeenkomsten.
 • Je voert politiek gevoelige projecten uit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Beleid
Je nieuwe job is bij het directoraat-generaal Beleid (DGB), een onderdeel van de Bestuursstaf waar ongeveer 250 mensen werken. Het DGB zorgt voor visie en strategie en vertaalt deze naar integraal beleid (inclusief kaders) en plannen voor een krijgsmacht die ook in de toekomst kan beschermen wat ons dierbaar is. Het DGB levert politieke en bestuurlijke advisering en ondersteuning van bewindspersonen en ambtelijke top, waardoor zij tijdig de juiste besluiten kunnen nemen, verantwoording kunnen afleggen en het draagvlak voor Defensie kunnen vergroten. Het DGB maakt geïntegreerd beleid, waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden geadresseerd: strategie, nationale en internationale aangelegenheden, plannen, operationeel beleid / krijgsmachtontwikkeling, evaluatie, personeel en gezondheidszorg, materieel, inkoopmanagement en afstoting, logistiek, beveiliging, kennis en innovatie, duurzaamheid, omgeving, vastgoed, informatie, en veiligheid.

Directie Strategie en Kennis
Binnen het DGB is directie Strategie en Kennis (DSK) eerstverantwoordelijk voor het realiseren van en sturing geven op integrale visievorming en strategieontwikkeling: de lange lijnen naar de toekomst en de strategie hoe daar te komen. Voor de juiste inbedding en borging is DSK ook verantwoordelijk voor het strategisch kennis- en innovatiebeleid, voor de borging van de koers en plannen van Defensie en voor het realiseren van betrokkenheid en steun bij onze stakeholders.

De directie bestaat uit vijf afdelingen: Strategie, Kennis en Innovatie, Informatiegestuurd Optreden en Cyber, Nationale Veiligheid en de Counter Hybrid Unit.

Afdeling Strategie
Je voert je werkzaamheden uit binnen de afdeling Strategie. Wij houden ons bezig met overkoepelende dossiers die over het algemeen verder vooruit of achteruit in de tijd liggen. Denk bijvoorbeeld aan visie- en strategieontwikkeling en daaraan gekoppeld politiek werk, zoals het ontwikkelen van de defensievisie en de defensienota. Ook zijn we verantwoordelijk voor beleidsspecifiek onderzoek, adviesaanvragen voor de Adviesraad Internationale Vraagstukken en het overkoepelende stakeholder-engagement. Wij werken bovendien samen met andere ministeries aan een overkoepelende visie en strategie op het gebied van veiligheid.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de operationele commando’s (de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee) en het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Hoofddoel van Defensie is de gereed- en beschikbaarstelling van operationele eenheden voor vrede en veiligheid en de succesvolle inzet daarvan. Bij Defensie werken ongeveer 65.000 militairen en burgers. Daarmee is het een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker materieel

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur bedrijfsvoering / integrale beveiliging en security

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Counter Hybrid Unit

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon