Beleidsadviseur VN-Verdrag Handicap

College voor de Rechten van de Mens

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 7 september
 • Vacaturenummer BD22/CRM/220336
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een nieuwe collega met ervaring op het vlak van beleidsadvies en mensenrechten. Je draagt bij aan de naleving van het VN-Verdrag Handicap in Nederland, zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan onze samenleving. Je schrijft, rapporteert en adviseert over de volle breedte van het Verdrag, zoals het recht van mensen met een beperking om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Daarbij schakel je continue met verschillende partijen en betrek je ervaringsdeskundigen. Ben jij een resultaatgerichte professional die oplossingsgerichte adviezen weet te combineren met een vlotte pen en overtuigingskracht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het programmateam VN-verdrag handicap bestaat op bureauniveau uit een programmamanager, drie tot vier beleidsadviseurs, en een programmaondersteuner. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Twee Collegeleden functioneren als bestuurlijk opdrachtgevers met wie nauw wordt samengewerkt en afgestemd. Vanwege het vertrek van een collega zoeken we per direct een nieuwe beleidsadviseur binnen dit programmateam.

De functie

 • Je volgt ontwikkelingen die relevant zijn voor de mensenrechten van mensen met een beperking en adviseert of en hoe het College daarop kan reageren
 • Je onderzoekt en analyseert de toepassing van wetten, regels en beleid in de praktijk. Dit doe je in het licht van de verdragsverplichtingen
 • Je formuleert beleidsadviezen, standpunten en aanbevelingen en ondersteunt bij het uitdragen daarvan, o.a. bij ministeries, gemeenten, toezichthouders, en uitvoeringsdiensten
 • Je ontwikkelt, onderhoudt en betrekt netwerken van relevante belanghebbende partijen, van de Rijksoverheid tot het maatschappelijk middenveld van mensen met een beperking en hun (zelf)organisaties
 • Je draagt actief bij aan de verspreiding van kennis over mensenrechten, in het bijzonder het VN-verdrag handicap. Dit doe je door het geven van presentaties, het (mede) organiseren van bijeenkomsten, en het publiceren van artikelen en berichten.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programmateam maakt onderdeel uit van de afdeling Onderzoek en Advies (O&A) van het College. O&A bestaat uit 20 beleidsadviseurs, een of meer stagiairs en een manager. De afdeling is verantwoordelijk voor signalering, onderzoek, (wetgevings)advisering, beleidsbeïnvloeding, voorlichting en educatie op het gebied van mensenrechten. Een groot deel van het werk van de afdeling wordt project- of programmamatig aangepakt. Daarnaast springt het College strategisch en flexibel in op actuele ontwikkelingen. Alle beleidsadviseurs werken nauw samen met het team Communicatie & Externe Betrekkingen.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College houdt toezicht op de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het is daarbij de taak van het College om in onafhankelijkheid de uitvoering van het verdrag in Nederland te bevorderen, beschermen en monitoren. Dat doet het College met betrokkenheid en volledige participatie van het maatschappelijk middenveld, in het bijzonder personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie en verwelkomt sollicitaties van iedereen die aan de aan de functievereisten voldoet. Het College moedigt in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren.

College voor de Rechten van de Mens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

College voor de Rechten van de Mens

030-8883888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch Beleidsadviseur Mensenrechten

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Collegeondersteuner - secretariële ondersteuning op bestuursniveau

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Juridische Administratie

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon