• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 10 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-38
 • Plaatsingsdatum 17 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Ik houd mij bezig met bedrijfsvoering. Het leuke aan mijn werk bij de directie Financieel Economische Zaken vind ik de overkoepelende/uitgezoomde blik op dossiers. Ik krijg zaken die spelen vanuit meerdere directoraten-generaal (DG’s) mee, en dat maakt het werk divers, afwisselend en vooral ook uitdagend. Daarnaast werk ik in een collegiaal team dat barst van de energie en dat werkt aanstekelijk!” Michel van den Broek, Adviseur bedrijfsvoering bij de afdeling Beleidscontrol.

Als beleidscontroller speel je een belangrijke rol in het werk van de afdeling Beleidscontrol. Bij beleidscontrol toetsen we financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Ons doel? Zorgen dat besluitvorming met de juiste informatie plaatsvindt. Jouw werkzaamheden zijn verdeeld over twee onderwerpen: de directie Financiële Markten en de control op bedrijfsvoering. Afwisselende dagen? Zeker weten! Je toetst voorstellen op bijvoorbeeld doeltreffendheid en budgettaire inpasbaarheid, signaleert, agendeert en denkt actief mee. Daarnaast draag je bij aan de interne planning-en-controlcyclus (jaarplannen en het bewaken van de voortgang daarop) en aan de verantwoording van financiële ontwikkelingen in de begrotingsstukken voor de Tweede Kamer.

Bij bedrijfsvoering ben je betrokken bij de uitgaven aan personeel, materieel en ICT van het ministerie van Financiën. De budgettaire omvang is circa € 300 miljoen, en er is veel aandacht voor dit onderwerp. Zie jij bijvoorbeeld dat de uitgaven aan externe inhuur sterk stijgen? Dan zorg je dat dit nader bekeken en besproken wordt. Worden er beleidsvoorstellen gedaan met een budgettaire component of risico’s, dan adviseer je hierover. Andere onderwerpen die op jouw bureau kunnen landen zijn de oprichting van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane, thuiswerken tijdens de coronacrisis en hybride werken; wat zijn de gevolgen voor de benodigde kantoorruimte en de ICT-uitgaven? Je werkt nauw samen met de financieel-managementadviseurs van de DG’s (verantwoordelijk voor de eerstelijnscontrol). Daarbij denk je kritisch mee over de rol en taak jouw directie; op welke onderwerpen moeten we ons focussen en hoe stellen wij ons op als concerncontroller van Financiën?

Bij de directie Financiële Markten ben je betrokken bij verschillende dossiers van de directie en voer je de control op programma-uitgaven uit. Een goede samenwerking met de directie is dan ook van belang. Je toetst voorstellen en draagt bij aan een juiste verantwoording van de financiële mutaties in de begrotingsstukken. Denk hierbij aan de integriteit van de financiële sector, waaronder het UBO-register (ultimate benefit owner) dat witwassen moet tegengaan. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om het meekijken bij de ramingen van de winstafdracht van DNB aan de overheid, maar ook control op diverse begrotingen van organisaties als de Accountantskamer en het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Verder kijk je kritisch mee bij het proces rondom mogelijke schadeloosstelling voor de onteigende effecten van SNS Reaal.

Je komt te werken in een team van circa 20 collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar, we werken veel samen en we streven diversiteit, in brede zin na.

Kortom: als beleidscontroller wacht jou een afwisselende én uitdagende baan met veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Wil je eerst eens praten over jouw mogelijk toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ellis Stolwijk.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring opgedaan in een financiële functie.
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen.
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende dossiers en kunt prioriteren.
 • Je bent in staat op een heldere en tactvolle manier standpunten te formuleren en uit te dragen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 17 mei. Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats in een (aanloop)schaal 11 op basis van kennis en ervaring. Het betreft een functie van 36 uur per week. Een werkweek van vier dagen is ook bespreekbaar.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. Vanuit onze specifieke deskundigheid adviseren wij de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat om budgetten én om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij FEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid, maar ook het tonen van durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. We zien toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dit doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseren we de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De directie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid. Daarbij dragen we scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze over. We stellen bovendien heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Beleidscontrol
Binnen de afdeling Beleidscontrol toetsen we de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Dit doen we op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein. Met je collega’s beoordeel je of de keuzes die de directies maken doelmatig en doeltreffend zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol beoordelen we bijvoorbeeld de verkoop van ABN AMRO en wijzigingen in de dividendbelasting, maar ook de grote ICT-projecten die het ministerie uitvoert.

De (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli, en controleert of de directies hiervoor kwalitatief goede stukken opleveren. De deadlines voor deze cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar, terwijl de beleidsonderwerpen afhankelijk zijn van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen in het oog houdt.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook streng op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elles Stolwijk, Plv. Hoofd afdeling beleidscontrol

06-50180264

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Extern lid Audit Committee

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 3
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Juridisch adviseur informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon