Beleidscontroller Bedrijfsvoering en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer LFEZ20230418_11
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw, meer biodiversiteit, het klimaatvraagstuk. Het is slechts een greep uit de vele uitdagingen waar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor staat. Wil jij vanuit jouw financiële kennis en ervaring meedenken over hoe de middelen die hiervoor beschikbaar zijn doelmatig en rechtmatig worden besteed? Als beleidscontroller bij de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) krijg je die kans! Dit doe je in een politiek-dynamische werkomgeving, samen met je gemotiveerde collega’s van de afdeling Beleidscontrol.

Als beleidscontroller bij FEZ LNV toets je of de plannen van het ministerie binnen het budget blijven. Om welke plannen gaat het? Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur. In de LNV-begroting zijn de middelen opgenomen om deze plannen uit te voeren. Daarnaast is in het Coalitieakkoord ca. € 24 mld. beschikbaar gesteld voor het Transitiefonds Landelijk Gebied. FEZ ziet vanuit eigen verantwoordelijkheid toe op het doelmatig en rechtmatig aanwenden van al deze middelen.

Om de organisatie optimaal toe te rusten op deze transitie, maakt het ministerie van LNV een grote ontwikkeling door op het gebied van haar bedrijfsvoering. Als beleidscontroller Bedrijfsvoering en Klimaat ga je aan de slag met deze ontwikkelingen, met alle dynamiek en uitdagingen die daarbij horen. Hierbij richt je je zowel op het personeelsbudget van de beleidsdirecties en stafdirecties, als op de materiële budgetten bedoeld voor onder andere huisvesting, ICT en opleiding. Daarnaast ben je het aanspreekpunt binnen directie FEZ voor de opgave op het LNV-terrein in de kabinetsaanpak van de klimaatcrisis.

Samen met een collega controller Bedrijfsvoering adviseer en ondersteun je de (plaatsvervangend)-Secretaris Generaal, directeur FEZ en andere directeuren van het ministerie. Je adviseert over en houdt toezicht op de besteding en verantwoording van de bedrijfsvoeringsbudgetten (personeel en materieel) die het ministerie inzet. Juist nu het departement zich snel ontwikkelt en verder groeit, leveren deze werkzaamheden grote uitdagingen op: welke financiële dekkingsbron is beschikbaar voor het werven van nieuwe fte’s bij beleidsdirecties? Dienen de stafdirecties in dat geval ook extra fte’s te krijgen vanwege de toegenomen taken? Welke gevolgen heeft dit voor de huidige en benodigde huisvesting en welk financieel plaatje is daaraan verbonden? Een bijkomende factor is dat een deel van de bedrijfsvoering van LNV gedeeld wordt met ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit zorgt voor een unieke dynamiek, omdat je veel samenwerkt met de collega’s van FEZ EZK.

Als beleidscontroller Bedrijfsvoering en Klimaat ben je het aanspreekpunt van het Programma Klimaatopgave (PKO) voor financiële en budgettaire zaken. Het PKO coördineert binnen LNV de klimaatopgave voor de sector landbouw en landgebruik. Als controller kijk je mee naar de vorming van nieuw beleid en of die maatregelen passen binnen de klimaatopgave en het budget. De financiering van de klimaatopgave komt uit verschillende budgetten, waaronder het Transitiefonds Landelijk Gebied en het Klimaatfonds. Je werkt dus als schakel tussen de fondsen en de diverse maatregelen die LNV uitvoert voor het behalen van de klimaatopgave.

Academisch werk- en denkniveau.

 • Je hebt affiniteit met overheidsfinanciën.
 • Je beschikt over een sterk cijfermatig inzicht, een kritische blik en uitstekende advies- en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt lef en overtuigingskracht, en je weet snel een netwerk op te bouwen.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om in overleggen de standpunten van FEZ in te brengen.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Plannen en Organiseren
 • Analytisch vermogen
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleidscontrol bestaat uit drieëntwintig collega’s, een mix van adviseurs en beleidscontrollers, onderverdeeld in vier clusters: (1) Natuur, Visserij & Bedrijfsvoering; (2) Landelijk Gebied & Stikstof en Realisatie Transitie Landelijk Gebied; (3) Agro; en (4) Eigenaarsadvisering.

Het team is relatief jong en dynamisch van aard. De sfeer is informeel en gezellig. Naast hard werken hoort ontspanning er zeker bij en staan we samen regelmatig stil bij onze successen. Samen met je directe collega op Bedrijfsvoering en de coördinator van je cluster richt jij je binnen de afdeling op de advisering aan de staf- en beleidsdirecties voor wat betreft de bedrijfsvoering en de personele en materiële budgetten. Voor je taak in de klimaatopgave van LNV heb je vooral contact met de collega’s van PKO, maar ook met andere beleidscontrollers binnen LNV. Jullie hebben regelmatig onderling overleg om zaken af te stemmen of kennis te delen. Je krijgt goede begeleiding, bijvoorbeeld door dagelijkse contact met je directe collega op Bedrijfsvoering en de coördinator. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt in het team.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Control. De afdeling Control toetst of de plannen van het ministerie binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, de verduurzaming van de intensieve veehouderij, innovatie of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.

Voor de directoraten-generaal en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. Specifiek geven we ook invulling aan de advisering en control ten aanzien van de bedrijfsvoering van het ministerie en de uitvoeringsorganisaties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen. We kijken daarbij niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coen Bot, clustercoördinator Natuur, Visserij & Bedrijfsvoering

06-11292366

Annemieke Nienhuis, afdelingshoofd Control

06-50094094

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidscontroller NVWA en Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidscontroller FEZ Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidscontroller transitie landelijk gebied en stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon