Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidscoördinator uitvoering Batterijstrategie en afstemming waterstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-084
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de programmadirectie Duurzame Mobiliteit van het directoraat-generaal Mobiliteit ga jij als enthousiaste beleidscoördinator aan de slag om, samen met collega’s binnen en buiten de overheid, onze ambitieuze beleidsdoelen te realiseren. Je levert vanuit Den Haag een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de mobiliteitssector en daarmee aan het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen op CO2-gebied.

Elektrisch vervoer is een van hoofdpijlers van het Klimaatakkoord, met een hoge ambitie. De batterijenstrategie en de uitvoering daarvan is oa hiervoor een van de cruciale randvoorwaarden. Publicitair, maar ook politiek komen er steeds vaker vragen over dit onderwerp. Gelet op de groeiende politieke gevoeligheid van beide onderwerpen, is het belangrijk dat je als beleidscoördinator aantoonbare kennis en ervaring hebt in het omgaan met dit soort beleidsonderwerpen.

Het bevorderen van elektrisch vervoer, zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch, en het realiseren van de randvoorwaarden daarvoor is een van de pijlers uit het Klimaatakkoord. Een van die randvoorwaarden is het uitvoeren van een onlangs naar de Tweede Kamer gestuurde interdepartementale Batterijstrategie. Deze strategie biedt een nationale aanpak om de toename van het gebruik van batterijen in de samenleving verantwoord te laten verlopen en de kansen ervan slim te benutten. De aanpak bestaat uit een samenhangend pakket van nieuw en bestaand beleid en schept samenhang tussen de activiteiten van de verschillende betrokken directies en departementen. Daarbij treedt de minister van Milieu op als coördinerend minister, met de programmadirectie Duurzame Mobiliteit als coördinerende directie.

Jouw rol is om samen met andere onderdelen van het ministerie en met andere departementen en externe organisaties deze strategie verder uit te werken en de voortgang te bewaken. Het gaat om diverse elementen, zoals de oorsprong van grondstoffen en aard van materialen, veiligheid, circulariteit en verwerking, economische kansen bij innovatie, en de rol van batterijen in het energiesysteem. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de verschillende departementen. Jij betrekt hen, andere departementende, uitvoeringsinstanties, inspecties én externe organisaties bij de uitvoering. Daarnaast verzorg je een coördinerende rol, bijvoorbeeld bij algemene overleggen met de Tweede Kamer en het beantwoorden van vragen van de Tweede Kamer.

Waar daar aanleiding toe is of kansen liggen, leg je de verbinding met waterstof. Want naast batterijen is waterstof-elektrisch rijden ook een vorm van elektrisch rijden. Soms bedienen deze twee technieken dezelfde markt, vaak zijn ze complementair aan elkaar. Daarbij lijkt waterstof vooral geschikt voor toepassingen in de logistiek, vooral bij het zware transport. Een klein team binnen onze directie, ondersteund door Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werkt aan de introductie van waterstof in de mobiliteit. Jij zorgt ervoor dat batterij- en waterstof-elektrisch rijden in het beleid in onderlinge samenhang worden behandeld. Waar beleid en instrumenten gelijk moeten zijn, of door de specifieke aard van de twee technieken juist van elkaar moeten afwijken, signaleer jij dat en zorg je voor de afstemming en onderlinge samenhang.

Ook de Europese commissie heeft aandacht voor het onderwerp. De Europese Commissie erkent de economische en geopolitieke kansen en bedreigingen in haar batterijenstrategie en wil met de Europese Batterijenalliantie en Horizon Europe richting geven aan EU-brede investeringen en innovatie. Deze strategie zet in op een grotere participatie van Nederlandse partijen in de voor batterijen relevante Europese overlegstructuren en onderzoeksprogramma’s. Ook waterstof krijgt in Europa steeds meer aandacht als onderdeel van de energietransitie. Samen met de coördinator waterstof binnen onze directie zorg je voor een samenhangende aanpak in Brussel. Dat betekent dat je het liefst al kennis hebt van ‘het Brusselse’.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het mobiliteitsdomein in het algemeen.
 • Je hebt affiniteit met EU-besluitvormingsproscessen.
 • Je hebt een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel.
 • Je bent stressbestendig, want de programmadirectie kent een politiek en maatschappelijk hectische omgeving.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je bent initiatiefrijk en proactief.
 • Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken en netwerken.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels.
 • Je bent creatief en flexibel.

Voldoe je (nog) niet aan alle functie-eisen, maar denk je een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons team? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Duurzame Mobiliteit
Het directoraat-generaal Mobiliteit heeft als doel om de netwerkkwaliteit van spoorwegen alsmede het wegennet verder te ontwikkelen. Maar ook om het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen. Daarmee dragen wij bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.
Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De programmadirectie Duurzame Mobiliteit ontwikkelt beleid om de mobiliteitssector verder te verduurzamen. Dit in verbinding met economische belangen, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de gezondheid van burgers. De programmadirectie Duurzame Mobiliteit geeft invulling en uitvoering aan het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het bronbeleid op het gebied van wegvoertuigen en brandstoffen voor alle transportmodaliteiten (EU-regelgeving).

Elektrificatie van voertuigen speelt daarin een belangrijke rol. Voor personenvervoer, logistiek, vrachtvervoer en busvervoer zijn verschillende doelstellingen geformuleerd voor de overstap naar emissieloze voertuigen. Ook is een verdere groei van elektrische fietsen voorzien, en ontstaan gaandeweg perspectieven voor elektrische scheep- en luchtvaart. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een sterke groei in het gebruik van batterijen. Naast batterijen speelt waterstof daarbij een belangrijke rol, vooral voor de zwaardere toepassingen.

Behalve voor mobiliteit neemt het gebruik van batterijen ook toe in transport, energieopslag en consumentenproducten. Waterstof kent daarbij veelal dezelfde toepassingen en is vaak complementair aan de batterijtechnologie. In nationale en internationale prognoses groeit het gebruik in de komende decennia meer dan honderdvoudig. Dit vraagt om een passend beleid. De Batterijenstrategie geeft een nationale aanpak via de strategische lijnen: verantwoord gebruik en slim benutten van de technische en economische kansen. Voor waterstof spelen dezelfde uitdagingen en kansen, zowel in de mobiliteit als op het niveau van het grotere energiesysteem komen de twee technieken elkaar voortdurend tegen.

We hebben een sterk teamgevoel en er wordt samen hard gewerkt en gelachen. De teams bestaan uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in cultuur, gender en leeftijd. Het is belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft onze aandacht.


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. R. Smaak

06 - 51 84 91 59

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer B.O.U. Apai

06 - 15 42 89 76

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidscoördinator voertuigbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Voertuigemissie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon