Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidscoördinator voertuigbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 9 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-085
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de programmadirectie Duurzame Mobiliteit van het directoraat-generaal Mobiliteit ga jij als enthousiaste beleidscoördinator aan de slag om, samen met collega’s binnen en buiten de overheid, onze ambitieuze beleidsdoelen te realiseren. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de mobiliteitssector en het voertuigpark. En daarmee aan het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen (CO2) en het verbeteren van de leefomgeving, door het reduceren van vervuilende emissies en geluid.

Je krijgt te maken met een keur aan thema’s, zoals het EU-normbeleid voor emissies (bronbeleid) en meerdere EU-richtlijnen van het mobiliteitspakket (bijvoorbeeld de clean vehicle directive), stikstofuitstoot, dieselfraude, fiscale vergroening van voertuiggerelateerde belastingen, de transitie naar nul-emissievoertuigen, het brom- en snorfietsbeleid en de batterijstrategie voor elektrische voertuigen.

Hiervoor heb of ontwikkel je in- en extern goede contacten met de dossierhouders binnen andere beleidsonderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met relevante stakeholders (RDW, TNO, RAI, BOVAG en waar mogelijk en nodig voertuigproducenten). En met de diverse betrokken directoraten-generaal bij de Europese Commissie, andere relevante EU-onderdelen, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland naar de EU, de VN (Genève) en ambassades en overheden in relevante landen. Binnen de programmadirectie stuur je daarbij inhoudelijk een aantal medewerkers aan, waarbij een van de vragen de komende tijd is hoe we ons werk zo goed mogelijk kunnen organiseren en uitvoeren.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het verduurzamen van ons energiesysteem en een transitie naar alternatieve energiedragers en (bio)brandstoffen noodzakelijk is voor het halen van de klimaatdoelen voor alle sectoren. En dus ook de transportsector. Als beleidscoördinator ga je in eerste instantie vanuit de afdeling Voertuigen en Brandstoffen aan de slag met deze werkzaamheden en afspraken die het nieuwe klimaatakkoord zijn opgenomen. Gelet op de politieke gevoeligheid van beide onderwerpen, is het belangrijk dat je als beleidscoördinator aantoonbare kennis en ervaring hebt in het omgaan met dit soort beleidsonderwerpen.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het mobiliteitsdomein in het algemeen en het voertuigbeleid in het bijzonder, en kunt boven de inhoud staan.
 • Je hebt kennis van EU-besluitvormingsprocessen.
 • Je koppelt internationale netwerkvaardigheden aan politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je kunt standpunten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/DGMO op een goede manier inbrengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden.
 • Je bent stressbestendig, want de programmadirectie kent een politiek en maatschappelijk hectische omgeving.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je bent initiatiefrijk en proactief.
 • Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken en netwerken.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels.
 • Je bent creatief en flexibel.
 • Je bent bereid om regelmatig te reizen.

Voldoe je (nog) niet aan alle functie-eisen, maar denk je een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons team? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Duurzame Mobiliteit:
Het directoraat-generaal Mobiliteit heeft als doel om de netwerkkwaliteit van spoorwegen en het wegennet verder te ontwikkelen. Maar ook om het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen. Daarmee dragen wij bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De programmadirectie Duurzame Mobiliteit ontwikkelt beleid om de mobiliteitssector verder te verduurzamen. Dit in verbinding met economische belangen, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de gezondheid van burgers. De programmadirectie Duurzame Mobiliteit geeft invulling en uitvoering aan het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het bronbeleid op het gebied van wegvoertuigen en brandstoffen voor alle transportmodaliteiten (EU-regelgeving).

Op het vlak van voertuigbeleid is de programmadirectie verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling die bijdraagt aan schonere, stillere en zuinigere voertuigen. Daarbij gaat het zowel om wegvoertuigen, zoals personen-, bestel- en vrachtauto’s, bussen en brommers, als om non-road mobiele machines als binnenvaartschepen en graafmachines. De werkzaamheden op het gebied van voertuigemissies hebben een sterk internationaal karakter. Er lopen diverse internationale onderhandelingen over aanscherping van Europese normstellingen en verbetering van testmethoden.

Er zijn uiteenlopende beleidsinitiatieven en is er sprake van nauwe betrokkenheid. Zo is de programmadirectie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het eerste aanspreekpunt op het gebied van fiscale vergroening van het wagenpark en draagt zij op andere manieren bij aan vergroening van het wagenpark. Denk bijvoorbeeld aan het programma ‘Kies de Beste Band’, zero-emissie stadsdistributie, de transitie naar elektrische brom- en snorfietsen, harmonisering van milieuzones, differentiatie van parkeertarieven en een energielabel voor personenauto’s.

Daarnaast wordt vanuit voertuigemissies gewerkt aan een adequaat systeem van toezicht, zodat emissiebeheerssystemen ook in de praktijk goed werken. In dat verband wordt gewerkt aan het toezicht op het goed functioneren van het roetfilter als onderdeel van de APK. Verder is bij het onderdeel voertuigemissies de kennis rondom voertuigemissies geconcentreerd. Vanuit die invalshoek is het opdrachtgeverschap belegd voor onder andere het emissiemeetprogramma bij TNO voor de afleiding van emissiefactoren om de luchtkwaliteit in Nederland te berekenen. Direct of indirect draag je ook hieraan bij.

We hebben een sterk teamgevoel en er wordt samen hard gewerkt en gelachen. De teams bestaan uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in cultuur, gender en leeftijd. Het is belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft onze aandacht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. R. Smaak

06 - 51 84 91 59

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer B.O.U. Apai

06 - 15 42 89 76

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Voertuigemissie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch inkoopadviseur / accountmanager

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en Zeespiegelstijging

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon