Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IIR/2019/05
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Een van de taken van de afdeling Interbestuurlijke Relaties is om beleid en wetgeving van andere departementen te beoordelen op de bestuurlijke en financiële gevolgen voor medeoverheden. De afdeling Interbestuurlijke Relaties kijkt daarbij naar beleidsvoornemens in zowel het sociale als het fysieke domein en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die in staat is om de verbinding te leggen tussen het sociaal domein en de bestuurlijke en financiële agenda van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Meer specifiek zijn wij op zoek naar een collega die deze taak op zich wil nemen met een focus op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voorbeeld van een dergelijk dossier is de individuele studietoeslag. Je toetst of nieuw beleid / nieuwe regels passen binnen het stelsel van interbestuurlijke en financiële verhoudingen en of deze verhoudingen passend zijn vormgegeven. Je adviseert departementen bij het opstellen van beleid, en zorgt voor de BZK-lijn bij inbreng in ambtelijke voorportalen, onderraden en de ministerraad (het vicepremierschap van de minister van BZK vergt een brede blik). Je staat in nauw contact met stakeholders binnen en buiten het rijk, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en individuele overheden. Ook ben je op de hoogte van wat er op het sociaal domein speelt bij departementen en je hebt daarover een mening vanuit de BZK-rol met verantwoordelijkheid voor de randvoorwaarden van het binnenlands bestuur en je bent in staat daarmee het beleid van anderen vroegtijdig beïnvloeden.

Je neemt deel aan interdepartementale en interbestuurlijke werkgroepen en brengt daar het belang van BZK in. Je bent daarbij de bruggenbouwer tussen respectievelijk het ministerie van OCW en de gemeenten (VNG) en — afhankelijk van het onderwerp — ook uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke instellingen. Je zorgt ervoor dat het beleid voor gemeenten uitvoerbaar is en bewaakt het evenwicht tussen de partijen, bijvoorbeeld bij het maken van bestuurlijke afspraken. Onderwerpen die dan veelal de revue passeren zijn: regierol van gemeenten, mate van beleidsvrijheid, inbedding van taken in het bredere sociaal domein, financiële gevolgen, monitoring en privacy. Hiervoor is het nodig dat je zowel kennis hebt van bestuur als van het sociaal domein.

Je hebt een proactieve houding. Weet snel en adequaat de voor BZK belangrijke onderwerpen boven tafel te krijgen en brengt deze in bij interdepartementaal overleg. Je bent een vaardig onderhandelaar en legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen. Je schakelt daarbij makkelijk tussen verschillende niveaus, kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en dit zowel in woord als op schrift duidelijk overbrengen. Je bent stressbestendig en kunt onder tijdsdruk werken. Je bent politiek sensitief en bent in staat op te schalen wanneer dit wordt vereist. Je bent flexibel en bent ook bereid om in de toekomst andere taken in het fysieke domein op te pakken (afhankelijk van de politieke prioriteit).

De belangrijkste werkzaamheden op dit moment zijn:

 • advisering van de ambtelijke en politieke leiding bij voorportalen, ministerraad en andere hoogambtelijke en bestuurlijke overleggen;
 • onderhouden van direct contact en netwerk met diverse collega’s van BZK, de betrokken ministeries, koepelorganisaties en andere relevante stakeholders;
 • advisering rondom financiële geldstromen en bestuurlijke trajecten van/naar gemeenten en provincies;
 • deelname aan (structurele) overleggen binnen en buiten BZK over strategische dossiers.

Functie-eisen

 • afgeronde relevante universitaire opleiding;
 • kennis van praktijk ‘Den Haag’, het sociaal domein en het binnenlands bestuur;
 • werkervaring bij decentrale overheid en/of het rijk.

Naast (inhoudelijke) kennis en ervaring zijn voor het werken in de context van de bestuurlijke en financiële verhoudingen de volgende kwaliteiten belangrijk:

 • bestuurssensitiviteit;
 • organisatiesensitiviteit;
 • creativiteit;
 • netwerken;
 • omgevingsbewustzijn;
 • samenwerken;
 • stressbestendig;
 • plannen en organiseren;
 • en vooral een goed politiek strategisch inzicht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Interbestuurlijke Relaties bevordert de verdere ontwikkeling van de interbestuurlijke relaties en zorgt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarbij actief en eenduidig naar buiten optreedt. De afdeling heeft een brede portefeuille (sociaal domein, fysiek domein, bestuur, interbestuurlijk programma en procesfunctie voor overleggen).

We werken nauw samen met het team Regio, zodat de adviseurs niet alleen weten wat er speelt in de politiek en het intra- en interdepartementale circuit, maar ook op de hoogte zijn van vraagstukken en knelpunten bij gemeenten en provincies, en in welke overleggremia deze het beste kunnen worden belegd. Met www.overheidvannu.nl bieden we bovendien een brede en vernieuwende communicatie- en platformfunctie richting medeoverheden.

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ kiest voor interbestuurlijke samenwerking bij de aanpak van grote opgaven. Niet hiërarchisch en vanuit gescheiden verantwoordelijkheden, maar gelijkwaardig en met de maatschappelijke vraagstukken centraal. Onze minister heeft binnen het kabinet een regisserende en coördinerende rol voor het beleid dat de medeoverheden raakt. Zij voert, in samenspraak met medeoverheden en departementen, de regie over een breed overkoepelend interbestuurlijk programma en monitort de daaruit voortvloeiende afspraken. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicoline van der Linden-Geertsema, manager

06-31622612

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raakvlakmanager Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Managementondersteuner SG/DG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon