Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGWB 2019-344
 • Plaatsingsdatum 23 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Duurzaam en efficiënt gebruik van de bodem is een belangrijk maatschappelijk thema met veel politieke aandacht. Denk aan de discussies rond rubbergranulaat en PFAS. Als beleidsmedewerker werk jij op het snijvlak van bodem en water aan diverse actuele vraagstukken die raken aan het bodemwatersysteem.

Je gaat bij de afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden aan de slag als beleidsmedewerker. Bij ons werk je altijd aan maatschappelijke belangrijke dossiers. Voor jou hebben we een rol bij de aanpak voor het omgaan met opkomende stoffen als PFOS/PFOA en GenX in de bodem en het grondwater en overige vraagstukken met betrekking tot het bodemwatersysteem. Actuele problematiek, waar we met alle overheden en andere stakeholders volop mee bezig zijn! Je houdt van het werken in deze politiek-bestuurlijke omgeving en denkt graag mee over strategie, visie en beleid.

Je werkt zelfstandig en met een grote dosis eigen verantwoordelijkheid aan een zeer afwisselend takenpakket. Eigen initiatief en transparante communicatie zijn in deze functie dan ook onmisbaar. Omdat je tegelijkertijd verschillende dossiers onder handen hebt, werk je veel samen in een team en moet je snel kunnen schakelen. Je zet je expertise op het gebied van bodemwatersysteem en bodemkwaliteit in op (soms technische) dossiers die bodem en water gerelateerd zijn. Jouw ervaring op het vlak van bestuur en politiek komt daarbij goed van pas. Je hebt daardoor ook een goed oog voor politiek/beleidsrelevante gevoeligheden binnen de dossiers. Voor de deskundigen bij relevante kennisinstituten zoals Deltares en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de uitvoeringsdirecties van Rijkswaterstaat ben je op inhoud een waardevolle gesprekspartner. Je ziet ook het belang van samenwerking bij de aanpak van vraagstukken en zoekt deze gericht op, zowel intern als met de buitenwereld.

Functie-eisen

 • Je hebt verstand van het bodemwatersysteem en de bodemkwaliteit.
 • Je bent een sterke strateeg met een uitstekend analytisch vermogen.
 • Je kunt je dossiers op het snijvlak van water en bodem snel eigen maken en schakelt moeiteloos tussen verschillende onderwerpen.
 • Je bent organisatiesensitief en hebt gevoel voor bestuur en politiek en (ruime) ervaring op dat vlak.
 • Je bent communicatief sterk, en je kunt helder schrijven en goed samenwerken in een team.
 • Je houdt van uitdagingen, neemt initiatief en bent erop gericht tot een optimaal resultaat te komen.
 • Je bent in staat een stevig netwerk op te bouwen, te onderhouden en te benutten.
 • Je hebt de flexibiliteit om bij onverwachte omstandigheden over te stappen op een andere aanpak.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voor de welvaart en welzijn in Nederland is de kwaliteit van het water- en bodemsysteem essentieel. Huishoudens, industrie en landbouw hebben behoefte aan water van goede kwaliteit in voldoende hoeveelheden. Het werkterrein water vormt ook een belangrijk exportproduct voor Nederland. De bodem is essentieel voor de landbouw, natuur en energievoorziening. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zonder schoon water geen gezonde bodem en omgekeerd.

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien is verantwoordelijk voor zowel het duurzaam en efficiënt gebruik als de bescherming van dit systeem. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot in de mariene wateren en tot ver buiten de landsgrens.

Er is in de praktijk een sterke samenhang van water, milieu en ruimtelijke vraagstukken. Het openbaar bestuur moet op dit gebied in staat zijn tot het nemen van evenwichtige besluiten. De directie heeft het instrumentarium dat in dienst staat van zulke besluitvorming.

Bodem, water en grondwater zijn het fundament voor een gezonde leefomgeving, voedsel en drinkwater. We willen dan ook de kwaliteit ervan verbeteren. Dat is geen eenvoudige opgave, want door het intensieve grondgebruik in Nederland staat de kwaliteit voortdurend onder druk. Dit vraagt om het maken van afwegingen, goede afspraken en regelgeving. Dat doen we samen met andere overheden en diverse maatschappelijk organisaties. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de (gebieds)coördinatie van de Wadden en de Eems-Dollard. Bij de afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden werken we hieraan met ruim twintig mensen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. drs. J.H. Brouwer

06-11492857

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06-83597729

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon