Beleidsmedewerker programma Digitalisering en Onderwijs

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderwijs / opleiding, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGA20230411_11
 • Plaatsingsdatum 19 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Digitalisering en robotisering bieden kansen voor de transitie naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw en visserij. Denk aan het nauwkeurig toedienen van voedingsstoffen aan gewassen op grond van data uit diverse bronnen of het digitaal meten van de gezondheid van dieren. Ook is digitalisering van belang voor het beheren van de natuur in Nederland zoals voor het in kaart brengen van natuurgebieden gericht op het onderhoud of herstel of het meten van biodiversiteit. Wij zoeken een collega die met digitalisering in het groene domein aan de slag wil en wel in twee rollen: als programmasecretaris voor het Actieprogramma Digitalisering van LNV en als beleidsmedewerker onderwijs en digitalisering.

Om de kansen van digitalisering voor de benodigde transities te verzilveren is niet alleen het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en digitale technologieën in het veld belangrijk. Ook moeten we knelpunten wegnemen. Het Actieprogramma Digitalisering is daarop gericht en komt dit jaar verder tot uitvoering. Jij gaat daar als programmasecretaris een actieve bijdrage aan leveren door:

 • Het ondersteunen van de uitvoering van het Actieprogramma Digitalisering, dat een concrete uitwerking is van de LNV-digitaliseringsvisie. Je bereidt bijeenkomsten inhoudelijk en organisatorisch voor, je werkt nauw samen met je collega’s in het programmateam digitalisering en werkt ook veel met collega’s van andere LNV-directies en met externe partijen zoals kennisinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties of andere publieke organen:
 • Het opstellen van agenda's, voorbereiden van presentaties, notuleren en het maken van actie- en besluitenlijsten.
 • Het bewaken van de voortgangs- en verantwoordingsinformatie.
 • Het onderhouden van contacten en het beantwoorden van vragen van externe partijen.
 • Het opstellen en agenderen van projectvoorstellen met de acties uit het actieprogramma.

Als beleidsmedewerker onderwijs en digitalisering denk je mee over de vraag: Als we weten dat digitalisering zo belangrijk is voor de verduurzaming van de landbouw, de visserij en voor het natuurbeheer, hoe zorgen we er dan voor dat de (toekomstige) boeren, vissers en natuurbeheerders op dit punt goed worden opgeleid? Hoe zorgen we er dus voor dat zij over voldoende, up-to-date, digitale vaardigheden beschikken? Samen met de onderwijsinstellingen in het groene domein ondersteun je programma’s en projecten die hierbij helpen, zoals die van Groenpact (zie voor meer informatie: groenpact.nl).

Je thuisbasis is de directie Strategie Kennis en Innovatie (SK&I) en daarbinnen het team Onderwijs. In dit team staat o.a. de relatie met het groen onderwijs centraal. Technologie en digitalisering is hier een van de aandachtspunten. Het grootste deel van je tijd werk je voor het programmateam Digitalisering. In dit programmateam staat de digitalisering voor de verschillende maatschappelijke opgaven centraal en wordt gewerkt aan de uitvoering van het LNV Actieprogramma Digitalisering. Het werken aan digitale competenties is een onderdeel van dit programma en vormt de link met het team onderwijs.

Jouw analytische vaardigheden zijn goed ontwikkeld. Ook in een ingewikkelde omgeving houd jij het overzicht. Dit is nodig bij het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten en het op tijd agenderen van bijvoorbeeld projectvoorstellen. Jij beseft dat je met politiek-gevoelige onderwerpen te maken kunt hebben waarbij soms tegengestelde belangen spelen. Jij verbindt verschillende partijen met elkaar om zo de doelen van het actieprogramma te behalen. Ook heb jij:

 • Affiniteit met de thema's digitalisering en onderwijs, bij voorkeur in relatie tot de beleidsdomeinen van het ministerie van LNV. Of je bent bereid hier op korte termijn alles over te leren.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als schrift.
 • Voldoe je niet helemaal aan de functie-eisen maar denk je dat de functie bij jou past? Stuur ons dan zeker je motivatie.c

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • We bieden je een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Werktijden zijn daarom, in overleg, flexibel in te delen.
 • Het is mogelijk om deels thuis en deels op kantoor te werken. We bieden ondersteuning in je thuiswerkbenodigdheden en een thuiswerkvergoeding volgens de CAO Rijk.
 • We bieden veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden diversiteit belangrijk en houden hier in de sollicitatieprocedure rekening mee. We streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. We bekijken in ons werk vraagstukken daarom ook vanuit verschillende invalshoeken en willen zo aansluiten bij alle doelgroepen in de maatschappij.

Na sluitingsdatum is de vacature online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) is dé partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbaar. SK&I staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en werkt voor het directoraat-generaal Agro (DG Agro), het directoraat-generaal Natuur en Visserij (DG N&V), het DG Landelijk Gebied en Stikstof (DG LGS) en het DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG). De medewerkers van SK&I vervullen binnen LNV een spilfunctie tussen LNV-directies en andere overheden, kennisaanbieders (o.a. Wageningen Research), bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samenwerking is dan ook een kernwaarde binnen onze directie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ino Ostendorf (plv directeur)

06 11 37 69 96

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker klimaat en veehouderij

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Sociaal Juridische Zaken

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon