Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker adoptie en ouderschap

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 26 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGSenB/200229
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij een warm kloppend hart voor jeugd- en familieaangelegenheden? En koppel je dat aan een juridische achtergrond en ervaring met beleidsmatig werk? Dan heeft ons team een leuke plek voor je, met belangrijke verantwoordelijkheden. Denk als beleidsmedewerker adoptie en ouderschap met ons mee over uitdagende vraagstukken.

Je komt als beleidsmedewerker deel uitmaken van het team Familie van de afdeling Jeugd van de directie Sanctietoepassing en Jeugd in Den Haag. Ons team houdt zich bezig met twee grote onderwerpen: adoptie en ouderschap.

Bij adoptie gaat het om (problemen rond) binnenlandse en interlandelijke adopties in zowel het verleden als in de huidige tijd. Het onderwerp ouderschap omvat complexe scheidingen, kinderontvoeringen, vondelingen en alimentatie, alsmede de onderwerpen van de Staatscommissie Herijking ouderschap, waaronder meerouderschap, deelgezag en draagmoederschap.

Daarnaast is team Familie accounthouder van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Fiom en het Centrum IKO (internationale kinderontvoering) en beheerder van het kinderrechtendossier.

Vrijwel alle onderwerpen die we behandelen liggen maatschappelijk en politiek gevoelig, vaak met een zware ethische lading. Het personen- en familierecht is voortdurend aan verandering onderhevig, in lijn met de veranderingen in de samenleving. Partners gaan vaker uit elkaar en naast het traditionele gezin bestaan allerlei andere familie- en samenlevingsvormen. De mogelijkheden nemen toe om alsnog een onvervulde kinderwens te realiseren. Maar wat is (in) het belang van het kind?

Als beleidsadviseur houd je je met deze vraag bezig. Je gaat met een enthousiast en deskundig team aan de slag met uitdagende opgaven waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Het gaat in het bijzonder om de onderwerpen interlandelijke adoptie en alimentatie, waaronder het accounthouderschap van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Je levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de beleidsontwikkeling. Daarbij heb je oog voor het inrichten van het juiste proces, het betrekken van de juiste mensen en partijen en de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je bent medeverantwoordelijk voor het uitbrengen van doeltreffende adviezen aan onze ambtelijke en politieke top over beleidsontwikkelingen binnen de afdeling Jeugd.

In je rol van beleidsmedewerker adoptie en ouderschap ontwikkel je samen met collega’s en in interactie met de partners in de keten goed uitvoerbaar beleid. Daarnaast lever je een bijdrage aan het politiek secretariaat van de afdeling (Kamervragen, werkbezoeken, speeches, overleggen met de Kamer, enzovoorts) en zorg je namens de directie in diverse overlegorganen voor goede resultaten.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een juridische achtergrond.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in beleidsmatig werken aan complexe opgaven.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het werkveld adoptie en ouderschap.
 • Je staat stevig in je schoenen, ook bij werkdruk, en kunt projectmatig werken.
 • Je hebt wilskracht en overtuigingskracht en communiceert scherp over de inhoud en het proces.
 • Je bent leergierig en hebt de flexibiliteit en bereidheid om vanuit meerdere onderwerpen taken uit te voeren.
 • Je werkt even gemakkelijk zelfstandig aan dossiers als in teamverband. Hierbij is het onderhouden van een actief netwerk van belang.
 • Je bent snel thuis in nieuwe onderwerpen en vindt het een uitdaging om invloed uit te oefenen op een organisatie die continu in beweging is.
 • Je weet complexe problematiek te duiden en te vertalen naar heldere beleidslijnen en oplossingsrichtingen.
 • Je bent in staat om op een verbindende manier te communiceren, zowel op ambtelijk niveau als met professionals in de uitvoeringspraktijk.
 • Je beheersing van de Nederlandse taal is uitstekend, evenals je schriftelijke uitdrukkingsvermogen.

Competenties

 • analyseren
 • anticiperen
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • netwerken
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Sanctietoepassing en Jeugd
De directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) staat voor effectief beleid op het terrein van de sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen en het voorkomen van (herhaalde) criminaliteit. Een belangrijke doelstelling voor DSenJ is om in een dynamische omgeving de juiste strategische vragen te formuleren. In het beleidsproces wordt naar draagvlak gezocht bij de (keten)partners. Over de beoogde en bereikte effecten wordt het parlement adequaat geïnformeerd. Hiervoor werken we met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking. De directie bestaat uit vier afdelingen: Ketenregie, Jeugd, Toezicht en Behandeling, en Boetes en Detentie.

Afdeling Jeugd
In het jeugdstelsel, waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor de effectieve uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, draagt het ministerie van Justitie en Veiligheid de stelselverantwoordelijkheid. De afdeling Jeugd anticipeert in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gemeenten op de ontwikkelingen binnen dit stelsel en draagt bij aan verdere verbeteringen in de werking van de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.

Daarnaast is de afdeling samen met haar partners verantwoordelijk voor het realiseren van een effectieve en toekomstgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit. Daartoe behoort ook het waarborgen van de belangen van kinderen in situaties die bedreigend zijn voor hun ontwikkeling. De Raad voor de Kinderbescherming speelt bij deze thema’s een belangrijke rol en richt zich op het centraal stellen van het perspectief van het kind. De afdeling ondersteunt de directeur-generaal Straffen en Beschermen als opdrachtgever van de Raad voor de Kinderbescherming.

De afdeling Jeugd stelt voor de taakuitvoering relevante strategische vragen, vertaalt deze naar noodzakelijke acties, faciliteert de bewindslieden en onderhoudt binnen en buiten het ministerie een netwerk met gemeenten, brancheorganisaties, toezichthouders en een grote diversiteit aan instellingen. Door het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak komen de opgaven van het ministerie op de eigen agenda en die van andere betrokken departementen, overheden en organisaties. Het beleidsproces krijgt in samenwerking met gemeenten en (keten)partners vorm. We rekenen het tot onze taak ervoor te zorgen dat het ministerie de beoogde doelen bereikt en het parlement hierover adequaat informeert. Hiervoor werken we met gedreven en deskundige medewerkers, die in- en extern actief inzetten op samenwerking en resultaat.

Vanuit ‘V&J verandert’ (Veiligheid en Justitie) werken we de maatschappelijke problemen binnen de afdeling en met onze partners uit in ‘opgaven’. We doen dat op een innovatieve en verbindende wijze. Dat proces is volop in beweging.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met zijn partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en re-integratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en screeningsautoriteit Justis. DGSenB bestaat uit drie directies: Sanctietoepassing en Jeugd, Beschermen, Aanpakken en Voorkomen en Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anna van Beuningen

06-52877495

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker cluster Jeugd Interventies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Bureau DG

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker programma Rechtsbijstand

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon