Beleidsmedewerker afdeling Europese Unie - cluster EU-begroting

  • Den Haag  -  route
  • Universitair Master
  • 36 uur
  • schaal 11, schaal 12
    €4.024 - €6.907 (bruto)
  • Financieel / economisch
  • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: GT 24-36, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

Let op! Voor deze vacature maken wij geen gebruik van een standaard motivatiebrief. Zie het kopje ‘bijzonderheden’ voor meer informatie.

Wat zijn de prioriteiten voor de Europese begroting en hoeveel budget is daarvoor beschikbaar? Welke Nederlandse afdracht hoort daarbij? Voert de Europese Commissie de EU-begroting uit volgens de regels? Hoe gaan we om met nieuwe Europese uitdagingen waarvoor budget nodig is, zoals klimaatverandering, concurrentievermogen of defensie? Moeten we nieuwe manieren zoeken om de begroting te financieren? Wat vinden andere lidstaten hier van? Als beleidsmedewerker bij de afdeling Europese Unie bijt jij je samen met jouw collega’s vast in deze vraagstukken. Zo helpen jullie de ambtelijke leiding, de minister en jouw collega’s in Brussel, Den Haag en andere EU-hoofdsteden vooruit met jouw adviezen.

Collega Steven Fagel: “we starten de week met een teambespreking: wat komt er deze week op ons af? Deze week verschijnt het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe EU-jaarbegroting. Wie maakt een analyse? Wat zijn de financiële gevolgen en wat is voor Nederland belangrijk? We spreken intensief met onze collega’s in Brussel en van andere ministeries Aan het eind van de week adviseren we de minister over de Nederlandse strategie en leggen we contact met andere lidstaten om samenwerking te zoeken.”

Je komt te werken bij de afdeling Europese Unie (directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen), in het team dat zich bezighoudt met de financiering en begroting van de Europese Unie en de Nederlandse afdrachten aan de EU. We onderhandelen over de uitvoering van de jaarlijkse Europese begrotingen en over nieuwe manieren om die begroting te financieren. Daarbij rekenen we uit hoe hoog de Nederlandse bijdrage is, nu en in de toekomst. Ook bereiden we ons de komende jaren voor op de onderhandelingen voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie (vanaf 2028). Voorstellen daarvoor worden in 2025 verwacht en de onderhandelingen met de andere lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie zullen de komende jaren plaatsvinden.

Bij het ministerie van Financiën hebben we een duidelijke eigen rol gericht op een financieel gezond Nederland. Bij de afdeling EU dragen wij daar aan bij door te werken aan een financieel gezond Europa. Jouw inhoudelijke kennis zet je om in heldere adviezen. Je vindt het leuk om deel uit te maken van ingewikkelde Europese onderhandelingen en je bent niet wars van een dag die totaal anders loopt dan je had voorzien. Je bouwt in de loop van de tijd je eigen (internationale) netwerk op om tot voor Nederland gunstige resultaten te kunnen komen.

Werken bij ons betekent: scherp zijn op de inhoud, in een politieke omgeving, maar altijd redenerend vanuit het algemeen belang. De ambtenaren van Financiën werken hard, maar lachen ook graag met elkaar. Je krijgt snel veel eigen verantwoordelijkheid. Samenwerken is essentieel om tot optimale resulaten te komen. Je werkt vaak in duo’s en je werkt in een hecht en betrokken team. Bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen en maken we tijd voor opleiding en groei.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De schakel tussen het ministerie van Financiën en het buitenland: dat is onze positie bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen. We behartigen actief de Nederlandse financiële en maatschappelijke belangen in de Europese Unie en bij de internationale financiële instellingen. En we bevorderen de Nederlandse export met verzekeringen en garanties. Dit doen we in een steeds complexere handelswereld met maatschappelijke uitdagingen, zoals op het gebied van duurzaamheid.

Bij onze directie werken zo’n vijftig gedreven professionals: veel economen, maar ook juristen, politicologen en collega’s met andere opleidingsachtergronden. Onze professionals werken vanuit drie afdelingen: Europese Unie, Internationale Economie en Financiële Instellingen, en Exportkredietverzekering en Investeringsgarantie. We hebben een zeer gevarieerde werkomgeving waar de buitenwereld dagelijks binnenkomt. Daarbinnen staat samenwerken voorop: we adviseren de minister en staatssecretaris en spreken met collega’s in het buitenland. Dit alles leidt tot veel carrièremogelijkheden, zowel nationaal als internationaal.

Afdeling Europese Unie
De afdeling Europese Unie (EU) werkt aan een financieel gezonde EU. Dat doen we door advisering over vraagstukken zoals de toekomst van de Economische en Monetaire Unie, de toepassing van de Europese begrotingsregels, de toekomst van het Europees Stabiliteitsmechanisme en de Europese begroting. Naast onze inhoudelijke dossiers, bereiden we Europese vergaderingen en gesprekken van minister, staatssecretaris en ambtelijke leiding voor. Tot slot gaan we namens het ministerie in interdepartementale overleggen aan de slag met EU-vraagstukken.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Steven Fagel, beleidsmedewerker 06-11582433
Tim Legierse, afdelingshoofd 06-15327145

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sharon Steenvoorden 06-29690882

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon