• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.278 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: pDGRTLG20240531_1213, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Je gaat werken in het team Kennis en Expertise (K&E) bij de programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. LNV heeft met het opzetten van de programmadirectie UAPB gekozen voor een uitvoeringsgerichte aanpak waarbij meer regie bij en verbinding met de agrarisch ondernemer centraal staan. In dit kader heeft LNV zaakbegeleiders aangesteld, zij voeren vanuit LNV het goede gesprek over de duurzame toekomst van het agrarische bedrijf. Deze gesprekken voert de zaakbegeleider met onderscheidende doelgroepen: bv gericht op het terugdringen van stikstofuitstoot (de lbv en lbv+ regelingen bv) of gericht op een of meerdere transitiepaden (de extensiveringsregeling, omschakelen). De zaakbegeleider begeleidt het gehele proces en is een oliemannetje in het bij elkaar brengen van de relevante (overheids)partijen. De zaakbegeleiders opereren vanuit verschillende regioteams en zijn de vaste contactpersonen van de overheid voor de agrarisch ondernemers

Het team K&E is binnen UAPB verantwoordelijk voor het versterken- en het borgen van kennis van de zaakbegeleiders, het equiperen van zaakbegeleiders met specialistische ondersteuning bij de gesprekken met agrarisch ondernemers en is verantwoordelijk om bij specialistische en gevoelige zaken (regio-, regeling of expertise overstijgende of politieke zaken) extra ondersteuning te geven. Het is een klein team en je werkt in alles nauw samen met je collega’s en waar nodig nemen jullie werk van elkaar over. Ook schakel je regelmatig met de managers van de regionale uitvoeringsteams.

Met agrarische ondernemers die tot de doelgroep van de Aanpak Piekbelasting behoren spreken we over hun toekomstperspectief in relatie tot opgaven in het landelijk gebied, waaronder stikstof, wat een belangrijk onderdeel is van het werk. Dit betekent: luisteren naar ondernemers en ze informeren over beleid, regelingen en instrumenten waarmee de overheid de agrariërs helpt bij een toekomstperspectief met minder stikstofbelasting.

Als beleidsmedewerker lever je in een zelfstandige en inhoudelijke rol een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de gesprekken van de zaakbegeleiders met de ondernemers. Als beleidsmedewerker agrarische expertise help je hen hierbij in de breedste zin. Je ondersteunt de zaakbegeleider(s) met het oplossen van problemen die vaak heel divers en uiteenlopend zijn. Denk aan financiele, fiscale en Omgevingswet vraagstukken en of psycho-sociale kwesties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting
Als beleidsmedewerker agrarische expertise werk je voor de programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting in Den Haag. Een programmadirectie die vorig jaar is gestart en waar circa twintig medewerkers verdeeld over drie teams de Aanpak Piekbelasting coördineren én zorgen voor een goede uitvoering ervan door uitvoeringsteams in de provincies.

Concreet werken we met elkaar aan een aanpak gericht diverse regelingen die een bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofbelasting van natuurgebieden. Dit vraagt om een gebiedsspecifieke en persoonlijke benadering met aandacht voor het toekomstperspectief van boeren en lokale gemeenschappen. Deze benadering vormt de rode draad in alles wat we als programmadirectie doen om onze urgente en voor Nederland cruciale opgave te realiseren.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) 
Het directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG) is onderdeel van het ministerie van LNV en is in 2022 opgericht.

Onze missie? De Rijksoverheid, provincies en andere overheden helpen bij een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dit doen we aan de hand van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We zijn voor grote en urgente maatschappelijke opgaven rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat de verbindende schakel tussen het nationaal beleid en de regionale uitvoering.

In de Regieorganisatie komen twee rollen samen. Allereerst een partnerrol gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Daarnaast hebben we een regierol, waarin we sturen op het realiseren van doelen gebaseerd op gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Specifiek om de stikstofbelasting in landelijke gebieden op korte termijn terug te dringen, is binnen het DG RTLG de tijdelijke programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting opgericht.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Tamar Schrofer

06-2508 3607

Walter Kemp

06-5083 2370

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker grondbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DGNV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) juristen natuur, waterkwaliteit en landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) juristen natuur, waterkwaliteit en landbouw

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon