• Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 5 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: X-1138, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Zou jij willen werken in het hart van het algoritme- en AI-beleid van de overheid? Zoek jij de uitdaging van beleid gecombineerd met uitvoering? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken voert actief beleid om algoritmen en AI binnen de overheid op een verantwoorde manier in te zetten. We werken aan dossiers als de AI-verordening, de overheidsbrede visie op generatieve AI, het algoritmeregister en het algoritmekader voor de overheid maar ook instrumenten als het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) of het vraagstuk van bias en non-discriminatie in algoritmen en AI. Om deze dossiers in goede banen te leiden, zoeken we een nieuwe collega met affiniteit met AI en algoritmen, die beleid en projectmanagement weet te combineren.

Wat ga je doen?

Je belangrijkste taken bestaan uit het meewerken op verschillende dossiers rondom AI & Algoritmen. Daarbij ligt jouw focus vooral op het werken aan en coördineren van het beleid rondom mensenrechten & AI, waaronder het IAMA. Dit instrument moet de komende tijd worden doorontwikkeld. Ook is er internationaal veel belangstelling voor onze ervaringen met het IAMA en ook dat vraagt de nodige coördinatie. Tenslotte komt dit onderwerp terug in dossiers zoals het algoritmeregister en het algoritmekader, waarbinnen jij het aanspreekpunt bent voor wat betreft dit onderwerp. In je dossiers werk je samen met collega’s die aan andere dossiers werken, maar ook de verschillende inhoudelijke en technische experts die hier over meedenken en input voor aanleveren.

Jouw onderwerpen staan volop in de politieke belangstelling. Je werkt in een sterk politiek-bestuurlijke omgeving met erg veel dynamiek. Je ondersteunt collega’s bij het beantwoorden van de vele Kamervragen die op jouw onderwerpen binnenkomen en neemt ook deel aan debatten daarover. Maar je pakt als het zo uitkomt ook zelf Kamervragen op, door de beantwoording te verzorgen en de afstemming te coördineren met collega’s van andere departementen. Kortom, een brede, betekenisvolle functie waarin je volop de kans hebt om niet alleen het beleidsvak verder te leren maar ook echt te ervaren hoe het is om dicht op de politiek te zitten.

Je gaat deel uitmaken van het team AI en Algoritmen. Dit team bestaat uit een beleidscoördinator en 9 beleidscollega’s met diverse achtergronden en ervaringsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun gedrevenheid en hun affiniteit met het thema van verantwoorde algoritmen en AI, vooral bij de overheid. In veel van je dossiers werk je daarnaast samen met een flexibele schil aan tijdelijke collega’s van binnen en buiten de overheid, van data scientists tot juristen. Op kantoor in Den Haag zoekt team AI & algoritmen elkaar zoveel mogelijk op en zitten we vaak bij de rest van de afdeling (teams Digitale Inclusie en team Open Data). Dinsdag en donderdag zijn voor iedereen kantoordagen, maar een gedeelte van het team is vaker op kantoor te vinden. Net wat je voorkeur heeft. De sfeer is informeel, er wordt op regelmatige basis gezamenlijk geluncht, gewandeld en geborreld.

Wij bieden een omgeving waar je mee bouwt aan de informatiesamenleving van de toekomst met oog voor de impact van digitalisering op de burgers en bedrijven. Je kunt je tanden zetten in de vraagstukken die volgen uit de effecten van technologieën op de samenleving. Je krijgt de ruimte en het vertrouwen om onderdelen van dossiers en projecten zelfstandig aan te pakken en je verder te ontwikkelen. Voor deze functie is stressbestendigheid van belang, omdat de werkdruk hoog is en piekmomenten zich voordoen. We nodigen je daarom uit om in je motivatiebrief een voorbeeld te geven van jouw gedrag in een werksituatie, waaruit blijkt hoe jij omgaat met stress.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Digitale directies

Wij zijn 3D: de drie digitale directies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digitalisering biedt kansen en risico’s, voor iedereen. Wil jij bijdragen aan beleid en uitvoering zodat digitalisering ook echt werkt voor iedereen? Dan ben je erg welkom bij ons. Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en open data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen.

Digitalisering

Onder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.

Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Er zijn al goede stappen gezet, maar blijvende aandacht is nodig om te zorgen dat we kansen benutten juist door te zorgen dat we in de digitalisering niemand in de steek laten, te zorgen voor een te vertrouwen online wereld en te zorgen dat mensen regie houden op hun digitale leven.

Wie zoeken wij?

We zoeken mensen die begrijpen dat digitalisering onze maatschappij en economie verandert. Die willen bouwen aan een digitale samenleving waarin de kansen van digitalisering benut kunnen worden. Juist omdat onze publieke waarden en grondrechten zoals privacy, toegankelijkheid en inclusiviteit centraal staan. We zoeken ‘nerds’ en digtial natives met kennis van digi-zaken en met gevoel voor wat er speelt bij de digitalisering van de maatschappij. We zoeken politiek-bestuurlijke ’junkies’ en ervaren beleidsmakers die affiniteit hebben met digitalisering. En we zoeken mensen die hiervoor ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals medewerkers met kennis van parlementaire zaken en bedrijfsvoering. Mensen die het leuk vinden om met mensen binnen en buiten de overheid te werken aan een digitale samenleving die kansrijk, veilig en vertrouwd is.

Directie Digitale Samenleving

De verschillende teams van de directie Digitale Samenleving houden zich onder meer bezig met inclusie, digitale vaardigheden, informatieveiligheid bij de overheid, algoritmen, publieke waarden, mensenrechten bij digitalisering en open data. Niet alleen wordt er beleid gemaakt. We helpen overheden met de uitvoering en maken dat ook mogelijk. Met slimme hulpmiddelen om mensenrechten bij digitalisering te toetsen bijvoorbeeld, met ondersteuning bij het inzicht geven in de beleidsregels die in systemen zijn vastgelegd of met het transparant maken van algoritmen die overheden gebruiken. Het team waar je onderdeel van wordt valt onder deze directie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Anne Wagner

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon