Beleidsmedewerker Algoritmen bij CIO Rijk

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 16 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/23
 • Plaatsingsdatum 11 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Samen met je collega’s werk je aan het realiseren van het thema ‘Data en algoritmen’ van de I-strategie Rijk 2021-2015. Binnen deze portefeuille zoeken we totaal drie nieuwe collega’s die met elkaar aan de slag gaan. Voor de functie van Beleidsmedewerker Algoritmen gaat het om:

Meer in het algemeen

 • begeleiding van projecten voor de (door)ontwikkeling van kaders en kennisproducten. Onderdeel daarvan is de implementatie, monitoring en evaluatie van vastgestelde kaders en kennisproducten;
 • ondersteuning bij de communicatie richting de beide Kamers en toezichtspartijen, opzet van Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen.

Meer in het bijzonder

 • inbedding van toezicht op algoritmen in kaders en kennisinstrumenten binnen het CIO-stelsel;
 • vanuit CIO Rijk bijdragen aan Europese onderhandelingen over AI-wetgeving;
 • invullen van het opdrachtgeverschap voor onderzoek van de Auditdienst Rijk waar het gaat om toezicht op algoritmen;
 • inhoudelijke begeleiding van vervolgonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar algoritmes en de bestuurlijke reactie daarop.

Je werkt samen met collega’s uit verschillende teams, die werken aan:

 • de invoering van de Chief Data Officer binnen het CIO-stelsel;
 • de ontwikkeling van kaders en kennisinstrumenten voor voor data governance en datascience;
 • de implementatie van Europese wetgeving (AI verordening, Data Governance Act, Data Act, Interoperability Act, etc.);
 • het vormgeven van de toezichthouder voor algoritmen in relatie tot toezicht op informatiehuishouding en gegevensverwerkingen;
 • (verkennen van de) ontwikkeling van een datascience werkplek (in samenwerking met de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen van CIO Rijk en de CTO-raad).

De exacte verdeling van de activiteiten binnen deze portefeuille is zeker nog niet in beton gegoten.

Wij bieden je daarbij:

 • Een uitdagende plek in een klein ambitieus team in een dynamische omgeving;
 • De kans om een relevante bijdrage te leveren aan een rijksoverheid die op innovatieve manier omgaat met data en algoritmen - met aandacht voor de borging van publieke waarden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIO Rijk is een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds vorig jaar bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen: ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’, ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’ en ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Kaders, richtlijnen en ICT-voorzieningen
Dagelijks werkt CIO Rijk aan:

 • Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data, algoritmen en zbo’s.
 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • Uitbrengen van privacy-adviezen op trajecten met een rijksbrede impact.
 • En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig op orde krijgen van de informatiehuishouding.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Hopman, Coördinator Data en algoritmen

06-31622568

Lindy van de Westelaken, Afdelingshoofd I-stelsel

06-50156034

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker I-besturing en Duurzaamheid bij CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controller / Financieel medewerker bij CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon