Beleidsmedewerker Ambtsberichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 20 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 487
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als beleidsmedewerker Ambtsberichten stel je kwalitatief hoogstaande algemene en thematische ambtsberichten op over een grote diversiteit aan landen en onderwerpen. Het ambtsbericht is een analyse over de politieke ontwikkelingen, veiligheids- en mensenrechtensituatie in een bepaald land alsook de vluchtelingen- en migratieproblematiek. Een hele interessante en belangrijke taak die jou de mogelijkheid geeft om je kennis en kunde in te zetten, maar ook te verdiepen en verbreden doordat je elke keer weer voor een ander land of thema verantwoordelijk bent! De basis voor een ambtsbericht zijn vragen van ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij formuleren onderzoeksvragen in een Terms of Reference die Buitenlandse Zaken beantwoordt in het ambtsbericht. Deze onderzoeksrapporten gebruikt JenV bij het vaststellen van het land gebonden asielbeleid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt ambtsberichten in haar dagelijkse asielpraktijk. Het is dus belangrijk dat je met het ambtsbericht een heldere en juiste beschrijving neerzet. De afgelopen twee jaar hebben wij algemene en thematische ambtsberichten opgesteld over: Turkije, Afghanistan, Colombia, Eritrea, Ethiopië, Libië, DRC, Somalië, China, Russische Federatie, Belarus, Nigeria, Sudan, Syrië, Jemen, Irak en Iran.

Wat ga je doen?

 • Je schrijft per jaar twee ambtsberichten naar aanleiding van vragen van het ministerie van JenV en onderhoudt voor de werkzaamheden nauw contact met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), het Postennet en de regiodirecties. Voor het schrijven van een ambtsbericht maak je een dienstreis, mits de omstandigheden dat toelaten.
 • Met jouw scherpe analyse lever je een bijdrage aan concept ambtsberichten van collega’s door deze van commentaar te voorzien..
 • Ook kun je worden ingezet voor andere werkzaamheden op het gebied van beantwoording Kamervragen en burgerbrieven, opvolging WOB-verzoeken, samenstellen ne-bis-in-idem-brieven of andere asielgerelateerde werkzaamheden.
 • Als de werkzaamheden op het gebied van ambtsberichten hiervoor de ruimte laten kun je worden ingezet bij de opstelling door de European Union Agency for Asylum (EUAA) van Europese landenrapporten.
 • Je bent goed in staat onze producten en werkwijze intern en extern te presenteren aan bijvoorbeeld rechtbanken, scholen, de IND en Europese collega’s.
 • Je onderhoudt een uitgebreid netwerk van (inter)nationale contacten onder wie buitenlandse country of origin-experts, EUAA, academici en vertegenwoordigers van belangenorganisatie/ ngo’s.

Brononderzoek en analyse

 • Je maakt duidelijke afspraken met je afdelingshoofd over doorlooptijd, voortgang, risico’s, fasering en komt deze na.
 • Je maakt een planning, geeft prioriteiten aan en stemt deze af met het afdelingshoofd en signaleert afwijkingen tijdig.
 • Je bereidt je dienstreis voor in samenwerking met de ambassade en de regiodirectie (aanpak, uitvoering en realisatie, ophalen van de benodigde informatie door raadpleging van relevante en betrouwbare bronnen).
 • Je selecteert en ordent de relevante gegevens uit verschillende bronnen.
 • Je werkt je snel in nieuwe (landen)materie en werkomgeving in.
 • Je integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe (bijvoorbeeld bij het actualiseren van ambtsberichten).
 • Je analyseert vragen vanuit verschillende gezichtsvelden.
 • Je luistert goed en vraagt door, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden.

Review

 • Je legt je ambtsbericht voor ter review aan je afdelingshoofd, een naaste collega, de ambassade, de regiodirectie en verschillende partijen binnen JenV en IND.
 • Je benut feedback en suggesties van anderen effectief.
 • Je staat open voor mogelijkheden om je product en je werkwijzen te verbeteren.
 • Je signaleert kansen voor verbetering en/of verandering.

Gamebased Assessment (GBA):
Voor deze vacature vragen we je een game-based assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extraleuk voor jou: nadat je de game-based assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling ambtsberichten bestaat uit een afdelingshoofd, een medewerker individuele ambtsberichten, tien medewerkers algemene ambtsberichten en een secretaresse. Er is voor gekozen de afdeling formatief bij de directie Sub-Sahara Afrika (DAF) te plaatsen maar de schrijvers zijn ook werkzaam voor andere regio’s zoals Azië, Europa en het Midden-Oosten. DAF telt zo’n 45 medewerkers, ingedeeld in drie afdelingen: de afdeling Ambtsberichten, DAF/WA: West Afrika en Hoorn van Afrika en DAF/MZ: Midden-Afrika en Oost/Zuidelijk Afrika. De meeste landenmedewerkers behandelen één of meerdere landen en zijn ook achtervang voor collega’s. Daarnaast beheren medewerkers thematische dossiers, zoals regionale organisaties, migratie, ontwikkelingssamenwerking, grondstoffen en economische diplomatie.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul van Oostveen, Hoofd afdeling ambstberichten (afwezig vanaf 1 augustus)

+31 (0)6-55240977

Mirjam Tjassing, Beleidscoordinerend medewerker (afwezig tot 1 augustus)

+31 (0)70-3484877

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schutz, Adviseur Werving en Selectie

+31 (0)70-3484000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker EU-uitbreidingsbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Talent Sourcer

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner / secretarieel medewerker

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon