Beleidsmedewerker Arbeid en Vermogen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 15 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer FZ 24-05
 • Plaatsingsdatum 28 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

“De afdeling Arbeid & Vermogen is een hechte afdeling waar we werken aan belastingen die iedereen in Nederland raken, zoals de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Daardoor sta je ook midden in de actualiteit. Ik houd me bezig met beleid en wetgeving op het zzp-dossier, box 2 en de giftenaftrek. Het ene moment schrijf ik een wettekst voor box 2, dan weer ben ik bezig met de voorbereiding voor de staatssecretaris op een arbeidsmarktdebat en het andere moment overleg ik met vertegenwoordigers van de filantropiesector over de giftenaftrek. De combinatie van beleid en wetgeving maakt het werk niet alleen afwisselend en dynamisch, maar zorgt er ook voor dat je het hele proces mag meemaken van het bedenken van een maatregel tot aan de publicatie van de wet.” Bente Vendrig, beleidsmedewerker

De eigenwoningregeling, persoonsgebonden aftrek, bedrijfsopvolgingsregeling. Zomaar een paar voorbeelden van beleidsthema’s die inwoners en werkgevers direct raken en volop in belangstelling staan. Als beleidsmedewerker draag je bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid en wetgeving rondom zulke thema’s. Vanuit Den Haag help jij het ministerie van Financiën om oplossingen te vinden voor ingewikkelde financiële kwesties. En draag je bij aan de politieke besluitvorming. En jouw eigen ontwikkeling? Natuurlijk is daar genoeg ruimte voor!

Meedenken over beleid en uitvoering
De focus van jouw werkpakket ligt waarschijnlijk op een combinatie van inkomstenbelasting en loonbelasting. Jij regelt de fiscale behandeling van zelfstandigen en persoonsgebonden aftrekposten, zoals de giftenaftrek. Deze verdeling kan veranderen door politieke besluiten. Op de afdeling Arbeid en Vermogen werken we aan allerlei beleids- en wetgevingstrajecten. Jij bent daar van begin tot eind bij betrokken. Je werkt aan complexe vraagstukken, waar je samen met je collega’s slimme oplossingen voor zoekt. Daarnaast bereid je politieke besluitvorming voor en adviseer je de ambtelijke top en politieke leiding over jouw dossiers. Verder houd jij je bezig met het:

 • schrijven van beleidsnota's
 • beantwoorden van Kamervragen
 • onderhouden van relaties met stakeholders
 • bijdragen aan wetsvoorstellen

Wil je eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Inge Groot, afdelingshoofd via 06-11376588 en [email protected].

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale Zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (“opdrachtgever”) intensief contact met de uitvoering (“opdrachtnemer”) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane & Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen & Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Directe Belastingen en Toeslagen
De directie Directe Belastingen en Toeslagen bereidt onder meer beleid en regelgeving voor met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting, toeslagen, de vennootschaps- en dividendbelasting, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De directie Directe Belastingen en Toeslagen is coördinerend opdrachtgever voor het DG Toeslagen. Onze directie bestaat uit vier afdelingen: (1) Winst, (2) Arbeid & Vermogen, (3) Fiscale Rechtsbeginselen & Invordering en (4) Toeslagen.

Afdeling Arbeid & Vermogen
De afdeling Arbeid en Vermogen houdt zich bezig met fiscale beleidsvorming en wetgeving op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, erf- en schenkbelasting en de kansspelbelasting. Enkele van onze belangrijke beleidsthema’s zijn box 2 en box 3, het pensioenstelsel, de Wet DBA, de eigenwoningregeling, de bedrijfsopvolgingsregeling en koopkracht. We leveren substantiële bijdragen aan het belastingplan, maar denken ook na over de toekomst van het belastingstelsel voor deze belastingmiddelen op de wat langere termijn. In de afdeling Arbeid en Vermogen werken ongeveer 20 mensen .

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Inge Groot, afdelingshoofd

06-11376588

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karen van der Kooij, recruiter

06-50180260

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeid en Vermogen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT auditmanager innovatie vaktechniek

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 11 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon