Beleidsmedewerker armoede en schulden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 3 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SZW-23-051
 • Plaatsingsdatum 11 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen, dát vinden we belangrijk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor zet jij je als beleidsmedewerker dagelijks in. Vanuit thuis en Den Haag lever jij een belangrijke bijdrage aan het beleid dat voor veel mensen cruciaal is in hun dagelijks leven.

Er komen steeds meer signalen uit de maatschappij dat de bestaande wisselwerking tussen beleid en uitvoering aan een herijking toe is. Die signalen nemen we serieus. Denk aan de aanbevelingen uit de rapporten ‘Ongekend onrecht’ en 'Klem tussen beleid en uitvoering'. Dit vraagt om een nieuwe kijk op de uitvoering en de relatie tussen beleid en uitvoering.

De minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen heeft in de zomer van 2022 de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden aan de Tweede Kamer aangeboden. Samen met collega’s in het team en met andere departementen en partijen, werk je mee aan acties op de korte en (middel)lange termijn. Hierbij ligt de focus op een van de volgende thema's: (kinder)armoedebestrijding, preventie van geldzorgen, het verbeteren en versnellen van schuldhulpverlening, voorkomen van beslaglegging of het borgen van de beslagvrije voet.

De bovenstaande onderwerpen staan volop in de politieke belangstelling. Het is aan jou om beleidsstukken, wetgevingstrajecten, en antwoorden op Kamervragen voor te bereiden en deze af te stemmen met collega’s, partners in het veld, andere directies en departementen. Je hebt hierbij een kritische blik en geeft waar nodig tegengas. Daarnaast signaleer je nieuwe (nationale en internationale) calamiteiten, ontwikkelingen, trends en knelpunten. Bij het ontwikkelen van het beleid houd je rekening met de bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Je werkt praktijkgericht, met oog voor de mensen om wie het gaat, en werkt hierbij samen met partijen in het veld en met ervaringsdeskundigen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt universitair niveau, bij voorkeur in een juridische, bestuurskundige, sociale of economische richting.
 • Je kunt goed samenwerken met zowel interne en externe partijen.
 • Je bent omgevingsbewust waardoor je relevante signalen en vraagstukken uit politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk kan vertalen in beleidsadviezen.
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat je door middel van een goede voorbereiding en prioritering bijdraagt aan een zorgvuldige en vlotte besluitvorming.
 • Je durft creatief te zijn waardoor je kansen signaleert voor verbetering en/of verandering. Maar evalueert ook je eigen werk(wijze) en draagt nieuwe inzichten aan collega’s.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €6227, 02bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11/12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We zoeken twee beleidsmedewerkers: een voor schaal 11 en een voor schaal 12. De inschaling vindt plaats op basis van je kennis en werkervaring.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht op je cv en het sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via [email protected] Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werkt aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast zetten we ons in voor een sociaal stabiele samenleving, waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en waar iedereen zich thuis voelt. Ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op sociale zekerheid in het gemeentelijke domein en op de arbeidsmarktregio's. Belangrijke thema’s en taken zijn activering naar arbeid voor mensen met een bijstandsuitkering, het matchen op werk in de arbeidsmarktregio's en de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend. Maar ook werken we aan armoedebestrijding en schuldenbeleid, de samenhang tussen de Participatiewet en andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein, de ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering en specifieke subsidies.

De directie bestaat uit vijf afdelingen. Vanuit ieders kennis en kunde werken we samen aan dezelfde doelen. Iedere medewerker is in principe breed inzetbaar binnen de hele directie en ook binnen het DG SZI.

Afdeling Armoede & Schulden
De afdeling Armoede & Schulden is verantwoordelijk voor het beleid op het terrein van voorkomen van geldzorgen en armoede & schulden. Binnen de afdeling is er aandacht voor de huidige financiële/energie crisis en wordt invulling gegeven aan de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden die de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in juli 2022 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Tevens is het ketenbureau keten voor derdenbeslag onderdeel van de afdeling.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Justine Ruitenberg

06 317 53 140

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Elif Uygur (Corporate) recruiter

06 296 56 943

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Leven Lang Ontwikkelen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Gegevensbeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon