Beleidsmedewerker asiel, opvang en terugkeer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie, directie Migratiebeleid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGM/210134
 • Plaatsingsdatum 4 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij verantwoordelijk zijn voor diverse beleidsthema’s met maatschappelijke impact? Actief zijn op zowel nationaal als internationaal niveau? En de ambtelijke en politieke top adviseren? Dan is de functie van beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag uitermate geschikt voor jou. Binnen de directie Migratiebeleid ontwikkel je (strategisch) beleid rondom de thema’s asiel, opvang en terugkeer. Kom jij onze organisatie versterken?

Een boeiende functie? Reken maar! Jij gaat aan de slag in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving die vaak in de politieke én publieke belangstelling staat en soms een grote werkdruk kent. Steeds ben je met andere onderwerpen bezig, die zich zowel op nationaal als internationaal niveau kunnen afspelen. Hoewel de dossierverdeling binnen jouw afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer altijd in goed overleg plaatsvindt, is het wel belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent op meerdere onderwerpen binnen de afdeling.

Jij adviseert de ambtelijke en politieke leiding in heldere taal en houdt daarbij altijd een open blik naar de buitenwereld. Zo heb je oog voor je directe omgeving, kun je goed verbanden leggen met de uitvoeringsorganisaties en vertegenwoordig jij de directie Migratiebeleid in diverse (internationale) overleggen. Verder werk je nauw samen met andere departementen, de uitvoeringsorganisaties en het maatschappelijk middenveld. Een beter Nederland: jij zet je er dagelijks voor in!

Functie-eisen

 • Je hebt op wo-niveau aantoonbare ervaring als beleidsmedewerker in een politiek-bestuurlijke omgeving. Heb je geen beleidservaring? Dan heb je specialistische ervaring in het werkveld van de afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer (AO&T).
 • Je hebt bij voorkeur specifieke kennis van onderwerpen waarvoor de afdeling AO&T verantwoordelijk is.
 • Je hebt een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met nationale en internationale politiek.
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kunt goed werken onder druk, bent collegiaal en houdt oog voor de resultaten in je werk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wij nodigen mensen met een migratieachtergrond nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Migratiebeleid (DMB) geeft vorm aan het (inter)nationale beleid voor een gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen. Hiermee voorzien we in de maatschappelijke behoefte en geven we invulling aan internationale verplichtingen. Ook stellen we in overeenstemming met deze behoeften en verplichtingen de voorwaarden en kaders vast voor effectieve grensbewaking en toezicht op vreemdelingen.

Essentieel in het migratiebeleid is dat er sprake is van een geïntegreerde en goed functionerende migratieketen. Al het te ontwikkelen beleid wordt dan ook afgestemd met de uitvoerende partners in deze keten en laat ook ruimte voor de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het beleid door de desbetreffende uitvoerende organisaties effectief kan worden uitgevoerd. Onze partners in de uitvoering zijn onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de nationale politie en de Koninklijke Marechaussee.

DMB bestaat uit drie afdelingen: Asiel, Opvang en Terugkeer (AO&T), Toezicht, Regulier en Nationaliteit en Juridische en Algemene Zaken.

Jij gaat aan de slag bij de afdeling AO&T, die verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling op drie deelterreinen van het migratiebeleid: asiel, opvang en terugkeer. Dat houdt in dat we op die onderwerpen onder meer het beleid ontwikkelen, de bewindspersoon ondersteunen en adviseren, parlementaire debatten voorbereiden, Kamervragen beantwoorden, participeren in de Europese beleidsontwikkeling en contacten onderhouden met uitvoeringsorganisaties en de voor het thema relevante (maatschappelijke) organisaties.

Onze afdeling telt 21 fte. In het kader van verdeling van werkdruk en de borging van deskundigheid vinden we het belangrijk dat alle collega’s breed en flexibel inzetbaar zijn op meerdere onderdelen binnen de afdeling.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie, directie Migratiebeleid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid (JenV) verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving, en we gebruiken de kracht van diversiteit om samen resultaten te behalen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jasper Hoogendoorn

06-48132963

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jasper Hoogendoorn

06-48132963

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie, directie Migratiebeleid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend woordvoerder asiel en migratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend/specialistisch adviseur digitalisering processen en datakwaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(senior) beleidsmedewerker (schaal 11/12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon