Beleidsmedewerker Begrotingsbeleid (cijfercluster)

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RB 22-03
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het cijfercluster van afdeling Begrotingsbeleid is het budgettaire rekenhart van het ministerie van Financiën. Bij ons komen alle financiële gegevens van het Rijk bij elkaar: de laatste macro-economische ramingen van het CPB, de belastinginkomsten van de fiscale collega’s en de verwachte uitgaven van de andere ministeries. Maar rekenen is niet het enige wat we doen. We adviseren ook de minister van Financiën over het te voeren begrotingsbeleid. Over hoeveel budgettaire ruimte het kabinet bijvoorbeeld heeft voor maatschappelijke opgaven. We zijn een klein, hecht cluster van 4-5 jonge mensen. En op z’n tijd houden we zeker van een potje tafelvoetbal.” Jan-Peter Eveleens, coordinerend beleidsmedewerker Begrotingsbeleid.

Vraagstukken over de rijksbegroting zijn actueler dan ooit. Hoeveel geld zijn we kwijt aan de bestrijding van de coronacrisis? Hoe werken deze kosten door in het begrotingssaldo en de staatsschuld? Hoe gaan wij de afspraken uit het coalitieakkoord, met grote investeringen in onder andere klimaat en stikstof, op een verantwoorde manier vormgeven? Dit zijn actuele maatschappelijke vraagstukken waarmee jij aan de slag gaat als beleidsmedewerker begrotingsbeleid (cijfercluster) in Den Haag. Zo werk je mee aan het begrotingsbeleid van de toekomst.

Binnen de afdeling Begrotingsbeleid vorm jij samen met twaalf collega’s een hecht en enthousiast team. Met zijn allen zorgen we dat het hele proces rond de begroting goed verloopt: van voorbereiding tot besluitvorming en verantwoording. Binnen het team vorm jij samen met vier collega’s het cijfercluster. Gezamenlijk zijn jullie ervoor verantwoordelijk dat alle cijfers van de rijksbegroting te allen tijde op orde zijn. Deze cijfers bepalen de speelruimte voor de politiek. Door jouw affiniteit met economie en politiek volg je de actualiteiten en heb je inzicht in politieke verhoudingen.

Een omvangrijke klus als de rijksbegroting kent complexe financiële en cijfermatige vraagstukken. Jouw budgettaire analyses vormen een essentieel onderdeel van de besluitvorming over de hele breedte van het overheidsbeleid. Je maakt de financiële gevolgen van beleidskeuzes inzichtelijk en geeft daarover advies waarbij je het economische verhaal achter de cijfers weet te verwerken in een toegankelijke tekst. Zo zorg je er samen met je collega’s voor dat onze bewindspersonen op basis van correcte en heldere, financiële cijfers afgewogen beslissingen kunnen nemen over beleid. Je levert de cijfers voor de verschillende budgettaire nota’s door het jaar heen, zoals de Miljoenennota en de Voorjaarsnota.

We vinden het belangrijk dat jij je ontwikkelt. We moedigen je aan om gebruik te maken van het uitgebreide opleidingspakket, waarmee je zowel inhoudelijke als vaardigheidstrainingen kunt volgen. De unieke kennis die je bij ons op doet, komt ook goed van pas als je op termijn door wilt groeien naar een van de vele financiële of meer beleidsmatige functies binnen het Rijk.

Eerst nog eens verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Allard Postma.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Koersen we af op een sluitende begroting of moeten we bezuinigen? Hoe zorgen we dat geld beschikbaar is voor het oplossen van urgente vraagstukken? Kunnen we met het huidige schuldniveau de klappen van een volgende economische crisis opvangen? Aan dit soort vraagstukken werkt de afdeling Begrotingsbeleid.

Wij hebben binnen de directie Begrotingszaken een centrale rol in de besluitvorming over de begroting. Samen met andere directies bereiden we de minister voor op onderhandelingen en de daaropvolgende debatten in de Kamer. Wij zorgen ervoor dat de cijfers te allen tijde op orde zijn en toetsen plannen aan de begrotingsregels. Verder heeft de afdeling een spilfunctie bij het maken van de Miljoenennota en alle andere budgettaire nota’s aan de ministerraad, de Tweede Kamer en de Europese Commissie.

Naast de politieke hectiek heeft de afdeling ook een belangrijke strategische functie: wat zijn logische regels voor de begroting en hoe zorgen we ervoor dat ze gerespecteerd worden? Dit doen we onder andere via de invloedrijke Studiegroep Begrotingsruimte, die nieuwe kabinetten adviseert over de begrotingsregels en de financiële ruimte. Ook hebben we een belangrijke rol in de discussies over de financiering van de decentrale overheden en de Europese regels uit het Stabiliteits- en Groeipact. Verder denken we mee over de vormgeving van budgettaire instrumenten, zoals fondsen, risico- en garantieregelingen, en zorgen we ervoor dat die aan de eisen voldoen.

Regels werken alleen bij voldoende draagvlak. We zien het dan ook als onze taak om de bekendheid (en affiniteit) met het Nederlandse begrotingsbeleid te vergroten. Dit doen we onder meer door het geven van presentaties aan collega’s, studenten en buitenlandse belangstellenden. We dragen ook actief bij aan het lesprogramma van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Allard Postma, afdelinghoofd begrotingsbeleid

06-43033292

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laura van Wageningen, HR adviseur

06-21000849

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Begrotingsbeleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider informatievoorziening en -huishouding

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Econoom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon