Beleidsmedewerker Bescherming Mariene Soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGNV20230523_11
 • Plaatsingsdatum 24 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je als beleidsmedewerker inzetten voor de bescherming van walvisachtigen, zeehonden en andere mariene soorten, zowel binnen als buiten Nederland? Lees dan snel verder!

Wereldwijd gaat de biodiversiteit achteruit. Ook in de Nederlandse Noordzee staan iconische soorten, zoals bruinvissen en zeehonden, zwaar onder druk door allerlei menselijke invloeden zoals bijvangst, contaminanten, onderwatergeluid en klimaatverandering. Om dat tegen te gaan wordt er internationaal samengewerkt om soorten te beschermen. In Nederland zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich in voor de bescherming van inheemse en migrerende soorten waarvoor Nederland een belangrijke functie vervult. Bijvoorbeeld voor zeehonden die in de Waddenzee en Zeeuwse Delta hun jongen krijgen, of bruinvissen die zich veelvuldig in de Nederlandse Noordzee bevinden. Als beleidsmedewerker bescherming mariene soorten draag jij hier aan bij.

Natuurliefhebbers dragen zeezoogdieren meestal een warm hart toe aan. Maar moet elke zeehond wel worden opgevangen? Hoe gaan we om met een massastranding van bruinvissen en hoe komen we erachter waar deze door is veroorzaakt? Hoe voorkomen we bijvangst van deze soorten in de visserij en hoe werken we hierin samen met de vissers aan een duurzame toekomst? Welke afspraken kunnen we hier internationaal over maken? Zomaar een greep uit de vragen waar jij als beleidsmedewerker mariene soorten je tanden in zet.

Jij helpt het ministerie om overzicht te krijgen welke mariene soorten extra bescherming nodig hebben en zet onderzoek uit om meer te weten te komen over menselijke invloeden op mariene soorten en mogelijke (internationale) oplossingen voor betere bescherming. Jij gaat hierover het gesprek aan met collega's binnen LNV of andere departementen, collega's uit andere landen en vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties, universiteiten en kennisinstituten én met andere stakeholders zoals uit de visserij, windenergiesector en olie en gas sector.

Jij neemt je werk uiterst serieus, maar kunt ook goed relativeren. Je komt snel tot de kern van een probleem én denkt in oplossingen. Samenwerken en netwerken gaat je goed af. Je staat stevig in je schoenen en je voelt je goed thuis in een internationale omgeving. Je voelt goed aan welke politieke en bestuurlijke belangen er spelen én je hebt oog voor het maatschappelijk debat hierover. Als beleidsmedewerker handel je daadkrachtig en kun je strategisch adviseren in complexe dossiers. Je krijgt een grote mate van zelfstandigheid en de mogelijkheid om je te ontwikkelen als beleidsmedewerker. Daarnaast werk je ook samen met andere collega's uit het team soorten en de teamcoördinator.

 • Je hebt wo-denkniveau en bij voorkeur een achtergrond in ecologie/mariene biologie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met overleggen in een internationale context. Je bent de Engelse taal goed machtig en bent bereid om regelmating op reis te zijn voor je werk.
 • Je bent verbindend richting de diversiteit aan stakeholders en bent in staat de samenwerking te versterken.
 • Je kent het belang van de Nederlandse natuur voor diverse soorten, met name voor zeezoogdieren, en weet hoe de bescherming van deze soorten nationaal en internationaal is geregeld.
 • Je hebt ervaring met beleidsvraagstukken.
 • Je kunt bij voorkeur goed en foutloos schrijven. Dit is belangrijk omdat je onder meer beleidsstukken en antwoorden op kamervragen formuleert. Goed om teweten: mocht dit een ontwikkelpunt zijn, dan bieden we daar ondersteuningsmogelijkheden voor.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Klantgerichtheid
 • Bestuursensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Soorten bestrijkt een breed terrein en is o.a. verantwoordelijk voor:

 • Het Nederlandse soortenbeleid, het beschermen van de inheemse biodiversiteit door de aanpak van invasieve exoten, het verzorgen van de kennisbasis voor soortenbescherming en bijdragen aan de bescherming van soorten.
 • Het beleid ten aanzien van jacht, schadebestrijding en wildbeheer.
 • Het mondiale soortenbeleid via de coördinatie van de inbreng van Nederland in het CITES-verdrag (regulering van internationale handel in bedreigde soorten planten en dieren), het IWC-verdrag (beheer van walvissen), de Convention on Migratory Species (CMS) en onderverdragen daarvan zoals AEWA (African-Eurasian Waterbirds Agreement).
 • Het Europese soortenbeleid via inbreng in EU-werkgroepen over de Exotenverordening en de CITES-verordeningen en de implementatie hiervan in de Nederlandse situatie; dit vergt intensieve samenwerking met provincies, RVO en NVWA.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Natuur en Visserij
Het directoraat-generaal Natuur en Visserij streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn, waarbij wij nauw samenwerken met andere overheids- en niet-overheidspartners.

Portefeuille Natuur
De portefeuille Natuur werkt vanuit de visie dat natuur en de soorten die daarin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, de bevruchting van bomen en planten, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen.

We werken in ons natuurbeleid langs twee sporen:

 • We werken aan meer en betere natuur. Dat gaat om natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
 • We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds een verbetering van het gedrag en de structuren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ernestine Meijer, MT-lid

06 31 01 81 46

Sandra van de Graaf, coördinator van team soorten

06 11 52 64 84

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asal Kleijsen, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06 31 01 94 98

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Beleidskader Natuur Waddenzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker landschapselementen en agroforestry

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Bossenstrategie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon