Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer GT 19-39
 • Plaatsingsdatum 13 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

In 2021 beoordeelt de Financial Action Task Force (FATF) of Nederland voldoende maatregelen neemt tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit is een kans om te laten zien wat wij op dat gebied allemaal doen. Op het ministerie van Financiën coördineren wij de voorbereidingen. Als beleidsmedewerker speel je een belangrijke rol bij de voorbereiding van de evaluatie.

Bij de beoordeling van de FATF komt veel kijken voor betrokken organisaties als De Nederlandsche Bank, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit en de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Als beleidsmedewerker krijg je veel verantwoordelijkheid in een multidisciplinair team met enthousiaste collega’s. Je realiseert in het jaar waarin je bij ons werkt concrete resultaten en zet jouw competenties op het gebied van netwerken, samenwerken, schrijfvaardigheid en organiseren gericht in.

Je gaat aan de slag bij de directie Financiële Markten, die als taak heeft de voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten, en financieel gezonde consumenten. Als beleidsmedewerker kom je te werken bij de afdeling Institutioneel beleid, Betalingsverkeer en Integriteit. In overleg bepalen we jouw takenpakket bij de voorbereiding van de evaluatie.

Functie-eisen

 • Je bent academisch opgeleid, bij voorkeur in een juridische richting.
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring op het terrein van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van of aantoonbare interesse in de bestrijding van witwassen of terrorismefinanciering.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met projectmatig werken.
 • Je kunt goed schrijven, ook in het Engels.
 • Je weet op het juiste moment stakeholders en betrokkenen mee te krijgen.
 • Je vindt het leuk om te werken in een internationale omgeving, waarbij je soms te maken krijgt met korte deadlines.
 • Je hebt een zelfstartend vermogen, bent analytisch sterk en kunt hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden.
 • Je maakt je complexe onderwerpen snel eigen en komt in korte tijd met heldere analyses en oplossingen.
 • Je bent gericht op samenwerking en functioneert goed in teams.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt maximaal € 4905,- bruto per maand exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (schaal BBRA 1984). Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek. Je inschaling als functie is afhankelijk van je opleiding en werkervaring.

 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.
 • Inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring. Starters worden in schaal 10 (BBRA) geplaatst.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waarin het er eerlijk aan toegaat. Het is de taak van de directie Financiële Markten om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instituties. Dit omvat het streven naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. En het streven naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector. Cruciaal hiervoor is het vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen.

De directie bestaat uit drie afdelingen en een platform: Institutioneel Beleid, Betalingsverkeer en Integriteit, Financiële Stabiliteit, Marktgedrag en Effectenbeheer, en het platform Wijzer in Geldzaken.

Bij deze afdelingen werken zowel beleidsmedewerkers als (wetgevings)juristen. De directie telt circa 75 medewerkers, overwegend juristen en economen, die worden ondersteund door vijf managementondersteuners.

Afdeling Institutioneel Beleid, Betalingsverkeer en Integriteit
De afdeling Institutioneel Beleid, Betalingsverkeer en Integriteit (IBI) is verantwoordelijk voor een goed werkend betalingsverkeer, waaronder het bevorderen van FinTech en concurrentie, het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering en de uitvoering van financiële sancties, bijvoorbeeld tegen Rusland en Noord-Korea. Het toetsen van bestuurders van financiële instellingen op geschiktheid en betrouwbaarheid hoort ook tot ons werkterrein. Ook regelt de afdeling de institutionele relatie van de minister tot de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (inclusief hun bekostiging), en onderhoudt ze de contacten met de Koninklijke Nederlandse Munt. Tot slot is IBI verantwoordelijk voor de wetgevingskwaliteit van de directiebrede wetgeving.

Afdeling Financiële Stabiliteit
De afdeling Financiële Stabiliteit is verantwoordelijk voor het gehele terrein van het zogenaamde prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank. Hierbij gaat het om toezicht op individuele instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook de infrastructuur voor effecten- en betalingsverkeer en het stabiliteitstoezicht op het financiële systeem als geheel, het macroprudentiële of systeemtoezicht. Een belangrijke uitdaging op dit moment is het omvormen van de financiële sector naar aanleiding van de lessen uit de (krediet)crisis en het versterken van de bankenunie. De directie ontwikkelt daarvoor het beleid en de wetgeving, en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen. In het verlengde hiervan zorgt de afdeling voor het beleid dat nodig is om in het geval van een financiële crisis adequaat te kunnen optreden, en heeft zij ook een centrale rol gespeeld in de overheidsinterventies tijdens de crisis.

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer
De afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer is verantwoordelijk voor de gedragsregels in de financiële sector en op de kapitaalmarkt, waarop de Autoriteit Financiële Markten toezicht houdt. Dit richt zich onder andere op een goede bescherming van consumenten en op de kwaliteitseisen waar onder meer banken en verzekeraars en hun financiële producten en diensten aan moeten voldoen. Het gaat onder andere om het toezicht op producten, het aanpakken van perverse prikkels via provisie- en beloningsregels en een beter werkende hypotheekmarkt. Ook betere adviesdienstverlening en hervorming van de accountancysector zijn voorbeelden van het werkterrein van de afdeling. Daarnaast vormt het beleid ten aanzien van kapitaalmarkten een belangrijk deel van de werkzaamheden, zoals de regulering van beursgangen en handelsplatformen.

Platform Wijzer in Geldzaken
Het platform Wijzer in Geldzaken, dat onder erevoorzitterschap van H.M. Koningin Máxima met veertig partners financiële educatie, bewustwording en verantwoord financieel gedrag bevordert, huist eveneens binnen de directie.

De bovengenoemde afdelingen bestaan elk uit circa twintig personen, overwegend juristen en economen. Er is, onder meer vanwege de goede arbeidsmarktpositie van onze medewerkers, een gezonde doorstroming. Daardoor ontstaan met enige regelmaat vacatures, verspreid over de afdelingen, voor economen en juristen die aan de knoppen van de inrichting van de financiële markten willen zitten.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alice Krispijn, Projectleider FATF-evaluatie

070-3427647

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laila el Farissi, HR adviseur

06-21000824

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker financiële stabiliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Ambitieuze medewerker Treasury en Schuldmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior medewerker treasury en schuldmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon