Beleidsmedewerker bestuurlijke regie en strategie

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting, Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 4 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer R&L/2022/20
 • Plaatsingsdatum 21 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland is ruimte een schaars goed en zijn de claims op de ruimte groot (wonen & mobiliteit, klimaat & energie, landbouw & natuur). Met het oog daarop heeft het nieuwe kabinet te kennen gegeven zich in te willen zetten voor een goede ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit onder regie van een nieuwe minister (voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en met ondersteuning van ambtenaren van de directie Ruimte en Leefomgeving van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De huidige directie Ruimte en Leefomgeving werkt aan een Nederland waarin mensen nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven. Doet dit door te sturen op een evenwichtige en duurzame verdeling van de schaarse ruimte, waarbij een balans wordt gezocht tussen ruimte bieden aan ontwikkeling en het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Binnen de directie Ruimte en Leefomgeving vormt het team Besluitvorming en Beheersing (B&B) de schakel tussen inhoud, strategie en proces. Team B&B zorgt er voor dat beleidsvoorstellen, programma’s, Kamerbrieven en op passende wijze worden aangeboden aan nationale en internationale politiek-bestuurlijke overleggen, of aan het parlement. Daarnaast bereid B&B Kamerdebatten voor. Zodoende zorgt B&B er voor dat er besluitvorming kan plaatsvinden, binnen de juiste politiek-bestuurlijke context. B&B doet dit nadrukkelijk samen met de andere teams binnen de directie Ruimte en Leefomgeving, waarbij B&B met name verantwoordelijk is voor de politiek-bestuurlijke context.

Als beleidsmedewerker van het team B&B ben jij een spin in het web. Samen met je teamgenoten en collega’s van andere teams zorg jij er voor dat onze bewindspersoon, directeur-generaal of directeur goed voorbereid worden voor de verschillende debatten of overleggen waar zij aan deelnemen. Jij bepaalt de strategie, en regisseert de voorbereiding. Daarnaast zorg je er voor dat Kamervragen en Kamerbrieven tot stand komen. Binnen B&B heeft iedere collega zijn eigen aandachtsgebied, waaronder verstedelijking, landelijk gebied, energietransitie, etc.

Daarnaast zal je worden ingezet op Europese en internationale projecten. Je bent betrokken bij een aantal dossiers van de Europese Commissie op het gebied van ruimtelijke ordening. Je brengt het Nederlandse standpunt in en koppelt de ontwikkelingen terug richting het nationale beleid. Ook onderhoud je bilaterale contacten met diverse landen die samen willen werken op het gebied van ruimtelijke ordening. Tot slot maak je deel uit van het secretariaat van het Beraad Ruimtelijke Ontwikkeling Nederland (BRON). In het BRON gaan de DG’s van de fysieke departementen met elkaar in gesprek over de grote opgaven en transities in de fysieke leefomgeving. Vanuit het secretariaat worden deze bijeenkomsten voorbereid, worden notities geschreven en opdrachten uitgezet.

Hoewel medewerkers van B&B hun eigen aandachtsgebieden hebben, zijn wij flexibel inzetbaar al naar gelang de politieke of bestuurlijke realiteit daar om vraagt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Besluitvorming en Beheersing (B&B) maakt deel uit van de directie Ruimte en Leefomgeving (R&L), binnen het programmadirectoraat-generaal Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minBZK). De directie R&L werkt aan een Nederland waar mensen nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven. De directie doet dat door te sturen op een evenwichtige en duurzame verdeling van de schaarse ruimte, waarbij een balans wordt gezocht tussen ruimte bieden aan ontwikkeling en het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Het team B&B zorgt ervoor dat op (inter)nationaal niveau de besluitvorming plaatsvindt over de nationale opgaven in de fysieke leefomgeving: op strategische, integrale en adequate wijze en in samenhang met de ontwikkeling van het ruimtelijk-juridisch stelsel. Dat doen we door het initiëren en realiseren van het strategische gesprek en de stroomlijning van de besluitvorming: intern, interdepartementaal, interbestuurlijk en internationaal. B&B verzorgt daarbij binnen R&L ook de strategische organisatie, de planning en bewustwording met betrekking tot de verschillende besluitvormingsarena's.

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Antonie Verheijen, coördinerend beleidsmedewerker

06-50054761

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Controller

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Breed inzetbare beleidsmedewerkers Wonen

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner/secretaresse

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon