Beleidsmedewerker Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGED_20230526_11/12
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Elke dag zorgt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor betrouwbare en onafhankelijke statistieken waar beleidsmakers, wetenschappers en de brede samenleving op bouwen. De directie Algemene Economische Politiek (AEP) zoekt als opdrachtgever van het CBS een enthousiaste en betrokken beleidsmedewerker CBS.

De minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de voorwaarden waaronder het CBS onafhankelijke, kwalitatief goede en betrouwbare statistieken kan produceren. Binnen het ministerie van EZK voer jij deze beleidsverantwoordelijkheid uit. Dit betekent dat jij als beleidsmedewerker CBS er op toeziet dat het CBS zijn wettelijke taken uitvoert én kan uitvoeren. Je bent de schakel tussen het CBS en het ministerie en houdt je bezig met onderwerpen als privacy en toegang tot data en verhouding tussen het CBS en marktpartijen.

De kern van je werk bestaat uit:

 • Adviseren van de ambtelijke en politieke top over het reilen en zeilen van het CBS en relevante ontwikkelingen.
 • Contact onderhouden met het CBS en de beleids-, juridische en financiële directies van EZK en andere departementen.
 • Informeren van stakeholders en het parlement, bijvoorbeeld bij Kamervragen.

De vacature valt in het cluster Collectieve Sector en Arbeidsmarkt (CSA), waar het opdrachtgeverschap van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder valt. Het cluster houdt zich - naast het CBS - bezig met de grote sociaaleconomische vraagstukken van het moment, op het terrein van arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën, koopkracht, onderwijs, zorg, mobiliteit en woningmarkt. In overleg kun jij ook bijdragen aan de advisering op deze terreinen.

 • Je hebt affiniteit hebt met vraagstukken in het publieke domein.
 • Je bent goed in het onderhouden van de relaties en het schakelen met de verschillende partijen waarbij je de verschillende belangen afweegt.
 • Je een gevoel voor organisatorische verhoudingen en processen en kunt trajecten in gezamenlijkheid tot een goed einde brengen.
 • Je bent samenwerkingsgericht, collegiaal, leergierig en proactief.
 • Je weet een relevant netwerk op te bouwen en aan te spreken.

Lijkt de functie je leuk, maar aarzel je of je aan alle eisen voldoet? Dan zien we je CV graag tegemoet. Even bellen om te sparren kan natuurlijk ook altijd!

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Doorzettingsvermogen
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • De eerste gesprekken staan gepland op 19, 20 en 22 juni. De tweede gesprekken staan gepland in de week van 26 juni.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station;
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen;
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

AEP is een dynamische directie met veel jonge, ambitieuze medewerkers die zich willen ontwikkelen (circa 40 fte). De directie Algemene Economische Politiek (AEP) opereert op het snijvlak van advies en beleid. AEP adviseert beleidsdirecties (zowel binnen als buiten EZK) vanuit economisch perspectief en is beleidsverantwoordelijk voor macro-economisch beleid, het Nationaal Groeifonds, brede welvaart en het CPB en CBS. Daarnaast vervult AEP een sleutelrol bij beleid rond algemene economische thema’s, zoals de economische effecten van de oorlog in Oekraïne en het fiscale beleid binnen EZK. De directie is primair werkzaam voor de drie bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat, maar adviseert op bepaalde onderwerpen ook de ministers van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

AEP bestaat uit drie clusters:

 1. Het cluster Collectieve Sector en Arbeidsmarkt (CSA) houdt zich met name bezig met de meer sociaaleconomische vraagstukken, op het terrein van arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën, koopkracht, onderwijs, zorg, mobiliteit en woningmarkt.
 2. Het cluster Macro-economie, ordening en duurzame economie (MODE) houdt zich bezig met het duiden van de conjunctuur en macro-economische ontwikkelingen en adviseert op terreinen als innovatie, energie, duurzaamheid en internationaal.
 3. Het Centraal Strategisch Cluster (CSC) is gericht op de lang termijn en werkt aan strategische visievorming en transities op het gebied van digitalisering en klimaat. Het cluster is tevens aanjager van de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in beleid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Victor Joosen, MT-lid Collectieve Sector en Arbeidsmarkt

06-11376944

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29691489

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Algemene Economische Politiek (AEP)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator diversiteit en inclusie voor twee dynamische ministeries

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon