Beleidsmedewerker circulaire economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-389
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de transitie naar een circulaire economie is regelgeving over afval, het beheer en de verwerking daarvan, belangrijk. Vanuit Den Haag lever jij jouw bijdrage aan veranderende wet- en regelgeving op het gebied van afval en de mogelijkheden om materialen zo lang mogelijk in de economie houden.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker circulaire economie?
Met twee collega’s werk je aan twee onderwerpen: de overgang van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) naar het Circulair Materialenplan en de modernisering van de Wet Milieubeheer. Dit zijn twee centrale instrumenten op het gebied van grondstoffen, afval en recycling. Deze onderwerpen kenmerken zich door een breed werkterrein en vragen om een actieve en goede samenwerking met collega’s binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat. Je geeft vorm en invulling aan deze processen. Ook voer je overleggen met betrokken externe stakeholders uit bijvoorbeeld de afvalsector en decentrale overheden. Je weet tijdig politiek gevoelige zaken te signaleren en op te pakken en bereidt belangrijke politieke en beleidsmatige beslissingen voor. Je schrijft beleidsnota’s en Kamerbrieven en bereidt parlementaire processen voor, zoals de beantwoording van schriftelijke of mondelinge vragen en overleggen in de Tweede Kamer.

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is een belangrijk instrument voor iedereen die zich bezighoudt met afvalstoffen. Het bevat een overzicht van het afvalbeheer in Nederland en is een handvat voor onder andere vergunningverleners bij provincies en omgevingsdiensten die zich bezighouden met afvalbeheer. Er wordt gewerkt aan een opvolger van het LAP, het Circulaire Materialenplan (CMP) dat beter aansluit bij de transitie naar een circulaire economie. En daar geef jij samen met de collega’s vorm aan. Je begeleidt onderzoeken die uitgevoerd worden door onze partner Rijkswaterstaat of externe partijen. Je voert overleg over de beleidslijnen voor het CMP, waarbij je niet schrikt dat je soms technisch de diepte in moet. Onderdelen die daarbij horen zijn het schrijven van een onderzoeksopdracht, het beoordelen van offertes, het begeleiden van een bureau en de beoordeling van het op te leveren eindproduct. Daarnaast denk je mee over de communicatie vanuit I&W rondom het CMP. Hoe maken wij een technisch inhoudelijk verhaal begrijpelijk voor verschillende doelgroepen en hoe bereiken wij onze doelgroepen op de juiste manier?

Een ander onderwerp waar je aan werkt is de modernisering van de Wet Milieubeheer. Op dit moment voeren we een verkenning uit om dit wettelijke instrument voor onder andere afvalstoffenbeheer gereed te maken voor de circulaire economie. Denk hierbij aan de wettelijke verankering van de verschillende fasen van de productketen en instrumentarium als uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Jij betrekt beleidsmedewerkers en andere actoren om te kijken wat de behoeften zijn en of en hoe dit zijn weerslag zou moeten krijgen in de Wet Milieubeheer. Aan de basis van een gedragen beleid staat het creëren van draagvlak. Specifiek kan het (mee)schrijven aan de eigenlijke nieuwe wetstekst en met name de memorie van toelichting tot de mogelijkheden behoren.

Hoe ziet jouw inwerkprogramma eruit?
Je krijgt een hybride inwerkprogramma, waarbij je kennis maakt met je naaste collega’s, de collega’s bij RWS en relevante andere partijen en het werkterrein leert kennen. Natuurlijk sta je er niet alleen voor, je taakveldcoördinator en een buddy helpen je met al je vragen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie heeft een dynamisch werkterrein. Er wordt hard gewerkt aan de transitie naar een circulaire economie, die vele aspecten kent en waarvan de precieze ontwikkeling nog onzeker is. Ook werkt de directie aan luchtkwaliteit, geluid en stalemissies. Je werkt in een publicitaire en politiek gevoelige omgeving waar de druk soms hoog op kan lopen en de belangen soms groot zijn.

Over de afdeling en het team
De afdeling heeft ca 20 medewerkers, verdeeld over twee teams ook wel taakvelden genoemd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld terugdringen zwerfafval en plastic soep, beperken gebruik wegwerpplastic, bevorderen van de scheiding van afval door huishoudens, afvalpreventie, het verduidelijken en onderhouden van regelgeving rondom afvalstoffen. Kortom, de afdeling ontwikkelt het beleid en kaders rond afval en de verwerking daarvan voor burgers en bedrijven in brede zin en maakt dit concreet. De afdeling onderhoudt daartoe intensief contact met de andere teams in de directie die zich bezighouden met CE, de Europese Commissie, gemeenten, provincies, RWS, ILT en andere departementen. De dossiers krijgen veel aandacht in pers en politiek.

Jij gaat aan de slag binnen het taakveld Kaders afvalstoffenbeheer in een circulaire economie. In dit taakveld werken momenteel 7 hoogopgeleide mensen met een diverse opleidingsachtergrond. Zij geven op dagelijkse basis invulling aan de ambities op het terrein van afvalbeleid, bijgestaan door een taakveldcoördinator. Er heerst een open sfeer in het taakveld waar hard wordt gewerkt; iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is. Het taakveld waarin jij je werkzaamheden zal vervullen, werkt nauw samen met het taakveld Afvalinzameling en recycling. Beide taakvelden vallen onder 1 manager die lid is van een 6 personen sterk managementteam, ondersteund door een directiesecretaris.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gabriëlle Sogelée, coördinator

06-11855274

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga, adviseur werving en selectie

06-39834544

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker duurzame leefomgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Leefomgeving IJmondgebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon