Beleidsmedewerker circulaire economie in het onderwijs

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 april
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-073
 • Plaatsingsdatum 7 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een circulaire economie bevorderen door kennis over deze nog jonge transitie te vergroten en innovatie te stimuleren: dat is de missie van het taakveld Visie, Kennis & Innovatie van de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie. En in dit jonge nieuwe taakveld kom jij te werken!

Het taakveld denkt na over de langetermijnvisie op weg naar een circulaire economie in 2050 en jaagt actief de benodigde ontwikkelingen aan om de maatschappij gereed te maken voor de circulaire economie. Dit loopt uiteen van inzet in het Versnellingshuis Nederland Circulair! gericht op het verder helpen van circulaire ondernemers, stimulering van kennis en innovatie vanuit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie, tot gedragsinzichten actiever te benutten bij het stimuleren van circulair consumentengedrag. Tevens ook het onderwijs en de arbeidsmarkt klaar te stomen voor deze transitie.

Begrijpen waarom een circulaire economie zo nodig en gewenst is, wat het inhoudt, hoe hiermee in het dagelijks werk kan worden omgegaan en hoe deze verder kan worden ontwikkeld, vraagt een voortdurende aandacht voor het ontwikkelen van kennis en kunde. Het onderwijs vervult hierbij een sleutelrol. Onderwijs legt immers de basis voor brede welvaartsontwikkeling en circulair economisch denken en doen maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Het gaat dan niet alleen om de opleidingseisen, maar ook over de duurzame en circulaire bedrijfsvoering van scholen.

Wat ga je precies doen
Jouw primaire taak is de kennisbasis en vaardigheden die de circulaire economie vraagt in het onderwijs te vergroten, met als doel circulaire economie te verankeren in opleidingseisen en curricula van de verschillende onderwijslagen en -typen. Daarnaast is er de behoefte aan de ontwikkeling van een duurzame schoolaanpak. Je bent een goede gesprekspartner namens het ministerie voor onderwijsraden, het ministerie van OCW, adviesorganen, kennis- en onderzoeksinstellingen, wetenschappers en andere betrokkenen op dit terrein. Als beleidsmedewerker zal jij mee gaan draaien in het visiedeel van het taakveld en meedenken op een aantal strategische vraagstukken, zoals hoe we de samenhang tussen circulaire economie en andere maatschappelijke opgaven kunnen vergroten. Jij hebt een vlotte pen en vindt het leuk om hierop mee te denken.

Waar kom jij te werken
Je komt te werken in een dynamische beleidsomgeving met veel politieke en bestuurlijke aandacht, van wereldwijd tot lokaal schaalniveau. Duurzaamheid en meer bepaald circulaire economie, is een van de prioriteiten van dit ministerie. Het is een grote maatschappelijke transitie, die naast de fysieke leefomgeving ook het sociaal domein betreft.

Wat verwachten wij van jou
Als beleidsmedewerker kun je goed overzicht houden over het beleidsveld en de samenhang met andere beleidsterreinen. Je legt hier verbinding mee en je bouwt een netwerk op. Op het juiste moment benut je de juiste contacten zowel intern als extern om doelstellingen te bereiken. Verder ben je in staat om de departement- en directiestandpunten op een goede manier in te brengen tijdens overleggen. Dit doe je zowel in- als extern. Je hebt goed gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, kunt goed omgaan met politiek-bestuurlijke verhoudingen en je vindt het leuk om deze beide verder te ontwikkelen.

Functie-eisen

 • Afgeronde WO afgeronde opleiding in de richting van bestuurs-, milieu- of onderwijskunde
 • maximaal twee jaar werkervaring is een pré
 • je wilt graag meewerken aan strategische vraagstukken
 • je hebt affiniteit met beleids- en onderwijsvraagstukken
 • je hebt affiniteit met duurzaamheid en circulaire economie
 • je bent communicatief erg vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties die helpen om de functie goed uit te oefenen

 • Je bent creatief en weet te verrassen met originele oplossingen of samenwerkingsverbanden
 • Je bent in staat snel hoofdlijnen te zien en je de inhoud eigen te maken
 • Je werkt effectief samen, neemt initiatief en handelt voortvarend
 • Je werkt resultaat- en oplossingsgericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, marktprikkels, wet- en regelgeving, verpakkingenbeleid/(zwerf-)afval, landbouw/stalsystemen en luchtkwaliteit/geluidshinder en de duurzaamheid van het ministerie van IenW zelf. Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld en luchtkwaliteit.

In de afgelopen twee kabinetsperioden is volop ingezet op de transitie naar een circulaire economie. Deze is niet alleen essentieel voor economische leveringszekerheid maar levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Circulaire economie draagt ook substantieel bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden waarin we acties opnemen per bedrijfstak, dwarsdoorsnijdende thema´s zoals innovatie en onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven internationaal en in de regio’s.

Daarnaast wil de directie DLCE midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling heeft ca. 12 medewerkers, naast trainees of stagiaires, verdeeld over twee taakvelden. Het taakveld Visie, Kennis & Innovatie bestaat verder uit een taakveldcoördinator en een aantal (senior) beleidsmedewerkers die zich focussen op consument en gedrag, arbeidsmarkt, innovatie, kennisontwikkeling en –deling, en het Versnellingshuis Nederland Circulair!

Er heerst een open sfeer in het taakveld waar hard wordt gewerkt met een sterk teamgevoel en er wordt veel gelachen; iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is. Het taakveld waarin jij je werkzaamheden zal vervullen, werkt nauw samen met het Programmabureau CE en andere taakvelden verantwoordelijk voor productketens en afval, regio en marktprikkels en de IenW-brede unit voor Kennis, Innovatie en Strategie.

Het andere taakveld, het Programmabureau CE organiseert het bestuurlijk overleg en is verantwoordelijk voor organisatie van evenementen rondom circulaire economie, de monitoring en het uitvoeringsprogramma. Beide taakvelden vallen onder één manager.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw P.M. Spijkerboer

06 - 40 54 80 03

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoordinator Kennis en Innovatie DGWB

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Concern Chief Information Security Officer (CISO) IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker/Projectleider

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon