Beleidsmedewerker Circulaire Economie & Klimaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 november Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-300
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Beleidsmedewerker zet jij je in voor een duurzame en volledig circulaire economie. Je komt te werken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag en bent onderdeel van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie. Ons doel? Het bevorderen van een Circulaire Economie.

In 2016 heeft het kabinet het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 aangenomen. Dit schetst hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Het werken aan een goede verbinding tussen circulaire economie en klimaat vraagt structurele aandacht vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In 2030 moet Nederland al vijftig procent minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Het versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie draagt ook bij aan het realiseren van de klimaatopgave. Daarnaast is voor het bereiken van een circulaire en klimaatneutrale economie de inzet van biogrondstoffen (biomassa) noodzakelijk. Daarbij geldt voor het kabinet het uitgangspunt dat alleen duurzame biogrondstoffen een bijdrage aan die transitie kan leveren en dat deze zo hoogwaardig mogelijk moeten worden ingezet.

In jouw rol als Beleidsmedewerker voer je eigenstandige taken uit binnen twee verschillende dossiers, namelijk de bijdrage van circulaire economie aan de klimaatopgave en de uitvoering van het duurzaamheidskader biogrondstoffen.

Wat ga je doen als Beleidsmedewerker Circulaire Economie & Klimaat?
Om het beleid rond biogrondstoffen systematisch en gebalanceerd vorm te geven hebben de bewindspersonen van IenW en EZK, mede namens LNV, BHOS en BZK, een duurzaamheidskader biogrondstoffen opgesteld, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsagenda biogrondstoffen. De implementatie van deze uitvoeringsagenda moet de komende jaren, in afstemming met betrokken interne en externe partijen, worden gerealiseerd.

Binnen je functie als Beleidsmedewerker draag jij je steentje bij aan de realisatie van beide dossiers. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen van besluitvormingsdocumenten, zoals adviezen en beslisnota’s voor de politieke en ambtelijke leiding. Ook lever je een bijdrage aan brieven aan de Tweede Kamer, bestuurlijke partners en andere partijen. Je bent betrokken bij de voorbereiding van bestuurlijke overleggen en die van de bewindslieden met de Tweede Kamer. Je legt hierbij steeds de verbinding tussen beleid, uitvoering en onderzoek/kennis.

Wat worden jouw belangrijkste focuspunten als Beleidsmedewerker Circulaire Economie & Klimaat?
In overleg met de taakveldcoördinator wordt gezamenlijk besproken op welke dossiers of onderwerpen jouw focus komt te liggen. De werkzaamheden die je verricht kunnen in de loop van de tijd veranderen. Je bent dan ook flexibel en breed inzetbaar want het zou zomaar kunnen dat je afhankelijk van de prioriteiten van de directie op andere onderwerpen en thema’s wordt ingezet.

Wij zoeken dan ook een enthousiaste collega die graag nieuwe dingen aanpakt, gericht is op samenwerken, niet terugdeinst voor technische vraagstukken (bijvoorbeeld hoe broeikasgassen werken), en daarbij de verbinding zoekt met collega’s en professionals binnen en buiten de Rijksoverheid.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie kent verschillende taakvelden, zoals Biotische ketens / Circulaire Economie en Klimaat, Kunststofketenaanpak, Kaderstelling Grondstoffen en Recyclingbeleid, Duurzame agro, Marktprikkels, Leefomgeving en Geluid. Binnen de directie wordt over de grenzen van de taakvelden heen gewerkt. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Jij werkt als beleidsmedewerker binnen het taakveld Biotische ketens / Circulaire Economie en Klimaat.

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) wordt gewerkt aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidhinder, maatschappelijk verantwoord inkopen en ‘Duurzaam IenW’.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. W.T. Dikker Hupkes LLM

06-50738467

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Courant

06-30109434

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Circulair Textiel

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Milieucriminaliteit en Vuurwerk

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Water Expert - Senior Beleidsmedewerker Water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon